SAS Institute po raz ósmy laureatem Ogólnopolskiego Godła Firma Przyjazna Klientowi

Firma SAS Institute po raz ósmy zdobyła Godło Ogólnopolskiego Programu Certyfikującego Firma Przyjazna Klientowi. Podstawą procesu certyfikacyjnego Programu Firma Przyjazna Klientowi jest badanie doświadczeń i satysfakcji klientów. Badanie realizowane jest w formie wywiadów telefonicznych z wykorzystaniem specjalnego kwestionariusza, który analizuje następujące obszary: satysfakcja klientów, ocena współpracy i jakości obsługi, prawdopodobieństwo rekomendacji.

W badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród klientów SAS Institute, firma uzyskała bardzo dobre wyniki we wszystkich analizowanych obszarach. 96% klientów oceniło pozytywnie jakość współpracy z SAS Institute. Klienci najbardziej cenią uprzejmych i kompetentnych pracowników oraz produkty i usługi oferowane przez firmę (po 100% pozytywnych wskazań). Poziom satysfakcji klientów SAS Institute jest również bardzo wysoki – 95% pozytywnych wskazań, 52% respondentów oceniło swoje zadowolenie na 10 punktów w 10-stopniowej skali. Z myślą o produkcie i jakości obsługi 94% respondentów jest skłonnych zarekomendować SAS Institute swoim przyjaciołom lub znajomym.

Ogólnopolski Program Firma Przyjazna Klientowi funkcjonuje od ponad 10 lat. Jego organizatorem jest Fundacja Obserwatorium Zarządzania – instytucja otoczenia biznesu zajmująca się problemami przedsiębiorczości, wdrażania innowacji oraz edukacji ekonomicznej społeczeństwa i biznesu. Misją programu jest podnoszenie poziomu zarządzania obsługą klienta. Przyznawane laureatom Godła są wyrazem uznania dla wysokiej jakości obsługi i skutecznej polityki zarządzania relacjami z klientami. Godło Firma Przyjazna Klientowi stanowi gwarancję dla obecnych oraz potencjalnych klientów, że organizacja stawia ich potrzeby na pierwszym miejscu, a polityka obsługi klienta jest realizowana na najwyższym poziomie, zgodnie ze standardami wyznaczanymi przez liderów rynku.

Informacje o SAS


SAS jest liderem w zakresie analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom pomaga firmom na całym świecie zamieniać dane w wiedzę. SAS oferuje THE POWER TO KNOW®.
www.sas.com/poland

Kontakt

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00