Gartner pozycjonuje SAS w kwadrancie liderów w raporcie Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms

SAS Institute został sklasyfikowany w Kwadrancie Liderów raportu "Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms" 1 Według firmy Gartner "kategoria Liderzy obejmuje dostawców, którzy posiadają głęboką i wszechstronną wiedzę na temat potencjału oferowanych platform Business Intelligence oraz potrafią dostarczać rozwiązania wspierające szeroko rozumianą strategię BI w skali całego przedsiębiorstwa. Ich oferta biznesowa jest przyjmowana z uznaniem przez klientów, a potencjał operacyjny organizacji umożliwia jej realizację w skali globalnej. " „Pozytywna ocena firmy Gartner potwierdza, że przyjęty i realizowany na przestrzeni ostatnich lat kierunek rozwoju SAS jest słuszny. Obejmuje on między innymi tworzenie zaawansowanych narzędzi i kompleksowych rozwiązań analitycznych dla różnych sektorów rynku, inwestycje w nowe innowacyjne rozwiązania w oparciu o technologie in-memory, wspieranie edukacji analitycznej  oraz współpraca ze społecznościami skupiającymi analityków i specjalistów branży IT. Określając siebie mianem „lidera business analytics", mamy na myśli coś więcej, niż tylko udział w rynku czy szerokie wykorzystywanie naszych produktów. To deklaracja odpowiedzialności oraz jakości usług świadczonych użytkownikom naszych rozwiązań." – powiedział Jim Davis, Wiceprezes i CMO w SAS

Integracja analityki i BI

Rozwiązania Business Intelligence i Business Analytics stanowiły dotychczas dwie odrębne kategorie produktów. Systemy BI wyposażone były głównie w funkcje zapytań i raportowania, natomiast zaawansowane narzędzia analityczne dostarczały bardziej złożone funkcjonalności, takie jak np. prognozowanie czyi optymalizacja. Narzędzia BI były przystępne dla większości użytkowników biznesowych, natomiast platformy analityczne pozostawały domeną analityków i specjalistów IT. Przedsiębiorstwa zaczęły jednak poszukiwać rozwiązań, które łączyłyby możliwości zaawansowanej analizy danych z łatwym w obsłudze interfejsem użytkownika dostępnym w systemach Business Intelligence. SAS wyszedł naprzeciw tym oczekiwaniom udostępniając platformę SAS® Visual Analytics , która scala funkcje raportowania, analizy, eksploracji i wizualizacji danych w jednym, prostym narzędziu.

SAS® Visual Analytics umożliwia szybkie, samodzielne analizowanie zarówno mniejszych, jak i wielkich zbiorów danych (big data). Szeroki zakres funkcjonalności, które oferuje to narzędzie otwiera przed użytkownikami biznesowymi nowe możliwości i nowe perspektywy. SAS® Visual Analytics zapewnia błyskawiczny dostęp do danych o zróżnicowanym charakterze, wysoką wydajność i skalowalność, a z drugiej strony jest niezwykle proste w obsłudze i oferuje intuicyjny dostęp do raportów i analiz z możliwością interaktywnego drążenia i filtrowania danych.

Informacja o „Magicznym Kwadrancie"

Firma Gartner nie poleca żadnego dostawcy, produktu ani usługi opisanej w "magicznym kwadrancie" i nie doradza użytkownikom, aby wybierali jedynie firmy umieszczone w polu "Liderzy". "Magiczny kwadrant" jest wyłącznie narzędziem badawczym i nie zawiera wytycznych dla użytkowników. Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych czy domyślnych, w odniesieniu do wyników powyższych badań, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do konkretnego celu.

1 Gartner Inc., “Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms”, Kurt Schlegel, Rita L. Sallam, Daniel Yuen, Joao Tapadinhas, 5 lutego 2013 r.

Informacje o SAS


SAS jest liderem w zakresie analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom pomaga firmom na całym świecie zamieniać dane w wiedzę. SAS oferuje THE POWER TO KNOW®.
www.sas.com/poland

Kontakt

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00