SAS liderem w zakresie rozwiązań Enterprise Fraud Management

SAS został sklasyfikowany najwyżej spośród wszystkich dostawców w raporcie The Forrester Wave™: Enterprise Fraud Management, Q1 2013 podsumowującym rynek rozwiązań do zarządzania nadużyciami finansowymi. Rozwiązanie SAS Enterprise Fraud Management wchodzące w skład pakietu SAS Security Intelligence, to według autorów raportu „narzędzie o rażącej sile działania". SAS uzyskał najwyższy wynik spośród ośmiu ocenianych dostawców, zarówno w kategorii „aktualna oferta", jak i „strategia rozwoju". Liczba i złożoność przestępstw finansowych nieustannie rośnie. Firma Forrester szacuje, że „co roku, przedsiębiorstwa na całym świecie odnotowują z tego tytułu straty rzędu 200-250 miliardów dolarów, a straty banków i instytucji finansowych sięgają 12-15 miliardów dolarów rocznie. "Aby skutecznie zapobiegać nadużyciom i oszustwom, przedsiębiorcy muszą nieustannie monitorować zachowania klientów w ramach różnorodnych kont i systemów, wykorzystując w tym celu infrastrukturę technologiczną łączącą funkcje wykrywania nadużyć i obsługi alertów z analizą sieci i zarządzaniem incydentami."

W raporcie Forrester Research SAS został wyróżniony za swoją zintegrowaną platformę do zarządzania zgodnością z regulacjami i zarządzania nadużyciami, a także rozwijanie potencjału firm w obszarze szeroko rozumianego business intelligence.

„Platforma SAS do zarządzania nadużyciami finansowymi to połączenie kluczowych funkcji analitycznych, które zapewniają skuteczniejszą ochronę przed oszustwami i wyłudzeniami, a tym samym gwarantują wyższy zwrot z inwestycji. Wysoka ocena autorów raportu, którzy uznali naszą firmę za dostawcę o najszerszym zasięgu rynkowym w branżach niefinansowych, takich, jak ubezpieczenia, sektor publiczny i sektor retail, potwierdza słuszność strategii SAS, która polega na wykorzystaniu wieloletniego doświadczenia w różnych obszarach biznesowych do stworzenia najlepszych praktyk rynkowych i innowacyjnych rozwiązań do zapobiegania przestępstwom finansowym.” – powiedział Stu Bradley, Dyrektor Działu Security Intelligence Solutions w SAS.

W raporcie Forrester oferta SAS jest chwalona za „doskonałe narzędzie do zarządzania incydentami, rozbudowane funkcje sprawozdawcze i analizę danych opartą o własny ekosystem SAS. Forrester docenił rozwijania innowacji, czego dowodem są proponowane narzędzia do analizy danych, interfejs użytkownika dla urządzeń mobilnych oraz zaawansowane funkcjonalności  w zakresie raportowania."

W 2012 roku SAS odnotował 22-procentowy wzrost liczby klientów, którzy wdrożyli platformę do zarządzania nadużyciami, zgodnością z regulacjami i bezpieczeństwem. Dzięki innowacyjnej technologii monitoringu i efektywnej analizie platforma SAS Security Intelligence pomaga klientom zwiększyć przejrzystość prowadzonych działań i zabezpieczyć się przed stratami wynikającymi z oszustw i nadużyć, niezgodności z regulacjami, czy zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego. Dowiedz się więcej o SAS Security Intelligence.

Informacja o firmie SAS Institute


SAS jest liderem rynku analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom wspiera firmy i instytucje na całym świecie w podejmowaniu trafnych decyzji w oparciu o dane, aby szybko reagować na zachodzące zmiany i stymulować innowacyjny rozwój. 83 000 firmy i instytucje w 147 krajach korzystają z zaawansowanych technologii, wiedzy biznesowej i ekspertyzy branżowej ekspertów SAS. Firma powstała w 1976 roku i obecnie zatrudnia ponad 12 000 pracowników. Na polskim rynku SAS Institute jest obecny od 1992 roku. Ponad 300 konsultantów oraz ekspertów data science tworzy i wdraża rozwiązania SAS dla blisko 200 klientów krajowych. Rozwiązania SAS adresowane są do wszystkich sektorów gospodarki, m.in. bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, energetyki, przemysłu, handlu, farmacji, ochrony zdrowia, nauki oraz sektora administracji publicznej.
www.sas.com/poland

Kontakt

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00