SAS liderem w zakresie rozwiązań Enterprise Fraud Management

SAS został sklasyfikowany najwyżej spośród wszystkich dostawców w raporcie The Forrester Wave™: Enterprise Fraud Management, Q1 2013 podsumowującym rynek rozwiązań do zarządzania nadużyciami finansowymi. Rozwiązanie SAS Enterprise Fraud Management wchodzące w skład pakietu SAS Security Intelligence, to według autorów raportu „narzędzie o rażącej sile działania". SAS uzyskał najwyższy wynik spośród ośmiu ocenianych dostawców, zarówno w kategorii „aktualna oferta", jak i „strategia rozwoju". Liczba i złożoność przestępstw finansowych nieustannie rośnie. Firma Forrester szacuje, że „co roku, przedsiębiorstwa na całym świecie odnotowują z tego tytułu straty rzędu 200-250 miliardów dolarów, a straty banków i instytucji finansowych sięgają 12-15 miliardów dolarów rocznie. "Aby skutecznie zapobiegać nadużyciom i oszustwom, przedsiębiorcy muszą nieustannie monitorować zachowania klientów w ramach różnorodnych kont i systemów, wykorzystując w tym celu infrastrukturę technologiczną łączącą funkcje wykrywania nadużyć i obsługi alertów z analizą sieci i zarządzaniem incydentami."

W raporcie Forrester Research SAS został wyróżniony za swoją zintegrowaną platformę do zarządzania zgodnością z regulacjami i zarządzania nadużyciami, a także rozwijanie potencjału firm w obszarze szeroko rozumianego business intelligence.

„Platforma SAS do zarządzania nadużyciami finansowymi to połączenie kluczowych funkcji analitycznych, które zapewniają skuteczniejszą ochronę przed oszustwami i wyłudzeniami, a tym samym gwarantują wyższy zwrot z inwestycji. Wysoka ocena autorów raportu, którzy uznali naszą firmę za dostawcę o najszerszym zasięgu rynkowym w branżach niefinansowych, takich, jak ubezpieczenia, sektor publiczny i sektor retail, potwierdza słuszność strategii SAS, która polega na wykorzystaniu wieloletniego doświadczenia w różnych obszarach biznesowych do stworzenia najlepszych praktyk rynkowych i innowacyjnych rozwiązań do zapobiegania przestępstwom finansowym.” – powiedział Stu Bradley, Dyrektor Działu Security Intelligence Solutions w SAS.

W raporcie Forrester oferta SAS jest chwalona za „doskonałe narzędzie do zarządzania incydentami, rozbudowane funkcje sprawozdawcze i analizę danych opartą o własny ekosystem SAS. Forrester docenił rozwijania innowacji, czego dowodem są proponowane narzędzia do analizy danych, interfejs użytkownika dla urządzeń mobilnych oraz zaawansowane funkcjonalności  w zakresie raportowania."

W 2012 roku SAS odnotował 22-procentowy wzrost liczby klientów, którzy wdrożyli platformę do zarządzania nadużyciami, zgodnością z regulacjami i bezpieczeństwem. Dzięki innowacyjnej technologii monitoringu i efektywnej analizie platforma SAS Security Intelligence pomaga klientom zwiększyć przejrzystość prowadzonych działań i zabezpieczyć się przed stratami wynikającymi z oszustw i nadużyć, niezgodności z regulacjami, czy zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego. Dowiedz się więcej o SAS Security Intelligence.

Informacje o SAS


SAS jest liderem w zakresie analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom pomaga firmom na całym świecie zamieniać dane w wiedzę. SAS oferuje THE POWER TO KNOW®.
www.sas.com/poland

Kontakt

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00