SAS dystansuje konkurencję w zakresie technologii big data analytics w raporcie Forrester Research

Analizy rynku potwierdzają, że SAS posiada najbardziej kompleksowy pakiet narzędzi i rozwiązań do analizy wielkich zbiorów danych

Niezależna firma analityczna Forrester Research sklasyfikowała SAS Institute jako lidera w raporcie The Forrester Wave: Big Data Predictive Analytics Solutions, Q1 2013 , podsumowującym rynek zaawansowanych narzędzi do analizy predykcyjnej wielkich zbiorów danych (big data). Rozwijając swoją ofertę od ponad 36 lat, SAS posiada głęboką i wszechstronną wiedzę na temat potencjału oferowanych technologii i potrafi dostarczać kompleksowe rozwiązania wspierające zarzadzanie informacją  w skali całego przedsiębiorstwa.

Wyniki raportu opierają się na analizie potencjału dostawców w trzech kluczowych obszarach: aktualna oferta, strategia rozwoju i pozycja rynkowa firmy. SAS uzyskał najwyższe oceny we wszystkich trzech analizowanych kategoriach i wśród 10 analizowanych dostawców jest niekwestionowanym liderem w zakresie narzędzi do analizy predykcyjnej wielkich zbiorów danych.

Autorzy raportu uwzględnili w badaniu 26 produktów SAS, co potwierdza kompleksowość i zaawansowanie oferty firmy w zakresie analityki biznesowej. W przypadku pozostałych dostawców w badaniu uwzględniono od 1 do maksymalnie 12 produktów.

"Od 1976 roku, SAS dostarcza przedsiębiorstwom najbardziej zaawansowane i wydajne rozwiązania  analityczne które przetwarzają w skali globalnej rosnące lawinowo zbiory danych, nazywane obecnie terminem big data. Dzięki nowym innowacyjnym produktom, takim jak: SAS® High-Performance Analytics Server, SAS® Visual Analytics i SAS® DataFlux Event Stream Processing Engine, plasujemy się na czele stawki i jesteśmy w stanie sprostać nowym i dynamicznie zmieniającym się potrzebom klientów." - powiedział Jim Davis, Wiceprezes i Dyrektor ds. Marketingu w SAS Institute

"Niezależnie od ilości danych, zaawansowania w zakresie technologii analitycznych, czy wielkości przedsiębiorstwa, SAS pomaga organizacjom uzyskać wgląd w podstawowe wskaźniki biznesu i nawet jeśli nie każda organizacja operuje na wielkich wolumenach danych, wszystkie napotykają na problemy związane z big data analytics." - dodaje Jim Davis.

SAS® High-Performance Analytics

SAS® High-Performance Analytics to oprogramowanie dla zaawansowanej analityki i Data Mining wykorzystujące przetwarzanie rozproszone i technologię in-memory, pozwalające na zdecydowane skrócenie czasu niezbędnego do przygotowania modeli analitycznych i późniejszego ich wykorzystania m.in. w zastosowaniach związanych z oceną ryzyka, wykrywaniem nadużyć oraz różnorodnymi działaniami marketingowymi. SAS® High-Performance Analytics oferuje trzy uzupełniające się opcje przetwarzania rozproszonego, wykorzystujące najnowsze osiągnięcia technologiczne, w celu zapewnienia wysokiego poziomu skalowalności i elastyczności rozwiązania. Opcje te umożliwiają optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów IT, przy jednoczesnym zapewnieniu wzrostu wydajności do poziomu, który nigdy przedtem nie był możliwy.

SAS® Visual Analytics

SAS® Visual Analytics to wysoce wydajne i łatwe w obsłudze rozwiązanie do szybkiej i kompleksowej analizy wielkich zbiorów danych. W porównaniu z klasycznymi narzędziami Business Intelligence, pozwala na znacząco szybszy dostęp do danych i informacji zgromadzonych w firmie szerokiej grupie użytkowników. Intuicyjna praca z narzędziem umożliwia uzyskanie natychmiastowej odpowiedzi na pojawiające się pytania biznesowe. Wizualna eksploracja dowolnie dużych zbiorów danych pozwala na wyjście poza utarte schematy predefiniowanych raportów lub dashboardów i odkrywanie nieznanych do tej pory zależności, nisz biznesowych lub nieprawidłowości. Raporty i wyniki analiz mogą być niezwłocznie, w bezpieczny sposób, udostępniane przez przeglądarkę internetową i na urządzeniach mobilnych.

Informacja o firmie SAS Institute


SAS jest liderem rynku analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom wspiera firmy i instytucje na całym świecie w podejmowaniu trafnych decyzji w oparciu o dane, aby szybko reagować na zachodzące zmiany i stymulować innowacyjny rozwój. 83 000 firmy i instytucje w 147 krajach korzystają z zaawansowanych technologii, wiedzy biznesowej i ekspertyzy branżowej ekspertów SAS. Firma powstała w 1976 roku i obecnie zatrudnia ponad 12 000 pracowników. Na polskim rynku SAS Institute jest obecny od 1992 roku. Ponad 300 konsultantów oraz ekspertów data science tworzy i wdraża rozwiązania SAS dla blisko 200 klientów krajowych. Rozwiązania SAS adresowane są do wszystkich sektorów gospodarki, m.in. bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, energetyki, przemysłu, handlu, farmacji, ochrony zdrowia, nauki oraz sektora administracji publicznej.
www.sas.com/poland

Kontakt

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00

Back to Top