SAS dystansuje konkurencję w zakresie technologii big data analytics w raporcie Forrester Research

Analizy rynku potwierdzają, że SAS posiada najbardziej kompleksowy pakiet narzędzi i rozwiązań do analizy wielkich zbiorów danych

Niezależna firma analityczna Forrester Research sklasyfikowała SAS Institute jako lidera w raporcie The Forrester Wave: Big Data Predictive Analytics Solutions, Q1 2013 , podsumowującym rynek zaawansowanych narzędzi do analizy predykcyjnej wielkich zbiorów danych (big data). Rozwijając swoją ofertę od ponad 36 lat, SAS posiada głęboką i wszechstronną wiedzę na temat potencjału oferowanych technologii i potrafi dostarczać kompleksowe rozwiązania wspierające zarzadzanie informacją  w skali całego przedsiębiorstwa.

Wyniki raportu opierają się na analizie potencjału dostawców w trzech kluczowych obszarach: aktualna oferta, strategia rozwoju i pozycja rynkowa firmy. SAS uzyskał najwyższe oceny we wszystkich trzech analizowanych kategoriach i wśród 10 analizowanych dostawców jest niekwestionowanym liderem w zakresie narzędzi do analizy predykcyjnej wielkich zbiorów danych.

Autorzy raportu uwzględnili w badaniu 26 produktów SAS, co potwierdza kompleksowość i zaawansowanie oferty firmy w zakresie analityki biznesowej. W przypadku pozostałych dostawców w badaniu uwzględniono od 1 do maksymalnie 12 produktów.

"Od 1976 roku, SAS dostarcza przedsiębiorstwom najbardziej zaawansowane i wydajne rozwiązania  analityczne które przetwarzają w skali globalnej rosnące lawinowo zbiory danych, nazywane obecnie terminem big data. Dzięki nowym innowacyjnym produktom, takim jak: SAS® High-Performance Analytics Server, SAS® Visual Analytics i SAS® DataFlux Event Stream Processing Engine, plasujemy się na czele stawki i jesteśmy w stanie sprostać nowym i dynamicznie zmieniającym się potrzebom klientów." - powiedział Jim Davis, Wiceprezes i Dyrektor ds. Marketingu w SAS Institute

"Niezależnie od ilości danych, zaawansowania w zakresie technologii analitycznych, czy wielkości przedsiębiorstwa, SAS pomaga organizacjom uzyskać wgląd w podstawowe wskaźniki biznesu i nawet jeśli nie każda organizacja operuje na wielkich wolumenach danych, wszystkie napotykają na problemy związane z big data analytics." - dodaje Jim Davis.

SAS® High-Performance Analytics

SAS® High-Performance Analytics to oprogramowanie dla zaawansowanej analityki i Data Mining wykorzystujące przetwarzanie rozproszone i technologię in-memory, pozwalające na zdecydowane skrócenie czasu niezbędnego do przygotowania modeli analitycznych i późniejszego ich wykorzystania m.in. w zastosowaniach związanych z oceną ryzyka, wykrywaniem nadużyć oraz różnorodnymi działaniami marketingowymi. SAS® High-Performance Analytics oferuje trzy uzupełniające się opcje przetwarzania rozproszonego, wykorzystujące najnowsze osiągnięcia technologiczne, w celu zapewnienia wysokiego poziomu skalowalności i elastyczności rozwiązania. Opcje te umożliwiają optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów IT, przy jednoczesnym zapewnieniu wzrostu wydajności do poziomu, który nigdy przedtem nie był możliwy.

SAS® Visual Analytics

SAS® Visual Analytics to wysoce wydajne i łatwe w obsłudze rozwiązanie do szybkiej i kompleksowej analizy wielkich zbiorów danych. W porównaniu z klasycznymi narzędziami Business Intelligence, pozwala na znacząco szybszy dostęp do danych i informacji zgromadzonych w firmie szerokiej grupie użytkowników. Intuicyjna praca z narzędziem umożliwia uzyskanie natychmiastowej odpowiedzi na pojawiające się pytania biznesowe. Wizualna eksploracja dowolnie dużych zbiorów danych pozwala na wyjście poza utarte schematy predefiniowanych raportów lub dashboardów i odkrywanie nieznanych do tej pory zależności, nisz biznesowych lub nieprawidłowości. Raporty i wyniki analiz mogą być niezwłocznie, w bezpieczny sposób, udostępniane przez przeglądarkę internetową i na urządzeniach mobilnych.

Informacje o SAS


SAS jest liderem w zakresie analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom pomaga firmom na całym świecie zamieniać dane w wiedzę. SAS oferuje THE POWER TO KNOW®.
www.sas.com/poland

Kontakt

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00