SAS liderem technologii integracji danych według Gartner Research

Firma analityczna Gartner Research sklasyfikowała SAS w kwadrancie liderów w raporcie Magic Quadrant for Data Integration Tools1 oceniającym rynek dostawców technologii integracji danych.

SAS dostarcza w pełni zintegrowany pakiet SAS Data Management, który w zakresie funkcjonalnym pozwala na zarządzanie danymi w ramach całej organizacji zarówno w ujęciu operacyjnym, jak i strategicznym. Rozwiązanie SAS Data Integration pokrywa pełne spektrum potrzeb w zakresie integracji danych oferując szeroki zakres funkcjonalności: wspólny model dostępu do danych (data access), procesy ETL i ELT, systemową ocenę i poprawę jakości danych (data quality), wsparcie strategicznego zarządzania danymi w organizacji (data governance) i inne.

W raporcie firmy Gartner ocena dostawców jest dokonywana na podstawie kilkunastu kryteriów: zakresu funkcjonalności, integracji produktów, pozycji rynkowej, zdolności firm do realizacji celów oraz kompletności wizji w zakresie rozwoju produktów. Według Gartnera "Liderzy raportu posiadają głęboką i wszechstronną wiedzę na temat potencjału oferowanych rozwiązań i narzędzi oraz dostępne zasoby do realizacji zaawansowanych wdrożeń w skali globalnej. Dostawcy ci mają strategiczną wizję rozwoju technologii, wytyczają trendy rynkowe, oferując innowacyjne funkcjonalności i identyfikując nowe potrzeby biznesowe, gdzie zastosowanie narzędzi integracji danych przynosi wymierne korzyści biznesowe”.

Organizacje muszą mierzyć się z coraz większymi wyzwaniami w zakresie zarządzania danymi, które z jednej strony wiążą się z tematem big data, a z drugiej wynikają z rosnących wymagań w zakresie zwiększeniaprzejrzystości i transparentności procesów. Raport The New Data Integration landscape prezentuje strategię kompleksowego rozwiązania, które w odróżnieniu od działań ad hoc umożliwia systemowe podejście do zagadnienia integracji danych w organizacji.

SAS Data Management to kompletne środowisko umożliwiające realizację procesów eksploracji, integracji i zapewnienia jakości danych oraz polityki zarządzania danymi. Oferowane produkty charakteryzują się pełną skalowalnością, umożliwiającą realizację dowolnych modeli architektonicznych, od pojedynczego komputera, poprzez wykorzystanie technik wirtualizacji lub udostępnienie oprogramowania w architekturze cloud computing.

1 Gartner Inc. Magic Quadrant for Data Integration Tools, Eric Thoo, 17 lipca 2013

Firma Gartner nie poleca żadnego dostawcy, produktu ani usługi opisanej w "magicznym kwadrancie" i nie doradza użytkownikom, aby wybierali jedynie firmy umieszczone w polu "Liderzy"."Magiczny kwadrant" jest wyłącznie narzędziem badawczym i nie zawiera wytycznych dla użytkowników. Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych czy domyślnych, w odniesieniu do wyników powyższych badań, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do konkretnego celu.

Informacje o SAS


SAS jest liderem w zakresie analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom pomaga firmom na całym świecie zamieniać dane w wiedzę. SAS oferuje THE POWER TO KNOW®.
www.sas.com/poland

Kontakt

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00