SAS liderem technologii integracji danych według Gartner Research

Firma analityczna Gartner Research sklasyfikowała SAS w kwadrancie liderów w raporcie Magic Quadrant for Data Integration Tools1 oceniającym rynek dostawców technologii integracji danych.

SAS dostarcza w pełni zintegrowany pakiet SAS Data Management, który w zakresie funkcjonalnym pozwala na zarządzanie danymi w ramach całej organizacji zarówno w ujęciu operacyjnym, jak i strategicznym. Rozwiązanie SAS Data Integration pokrywa pełne spektrum potrzeb w zakresie integracji danych oferując szeroki zakres funkcjonalności: wspólny model dostępu do danych (data access), procesy ETL i ELT, systemową ocenę i poprawę jakości danych (data quality), wsparcie strategicznego zarządzania danymi w organizacji (data governance) i inne.

W raporcie firmy Gartner ocena dostawców jest dokonywana na podstawie kilkunastu kryteriów: zakresu funkcjonalności, integracji produktów, pozycji rynkowej, zdolności firm do realizacji celów oraz kompletności wizji w zakresie rozwoju produktów. Według Gartnera "Liderzy raportu posiadają głęboką i wszechstronną wiedzę na temat potencjału oferowanych rozwiązań i narzędzi oraz dostępne zasoby do realizacji zaawansowanych wdrożeń w skali globalnej. Dostawcy ci mają strategiczną wizję rozwoju technologii, wytyczają trendy rynkowe, oferując innowacyjne funkcjonalności i identyfikując nowe potrzeby biznesowe, gdzie zastosowanie narzędzi integracji danych przynosi wymierne korzyści biznesowe”.

Organizacje muszą mierzyć się z coraz większymi wyzwaniami w zakresie zarządzania danymi, które z jednej strony wiążą się z tematem big data, a z drugiej wynikają z rosnących wymagań w zakresie zwiększeniaprzejrzystości i transparentności procesów. Raport The New Data Integration landscape prezentuje strategię kompleksowego rozwiązania, które w odróżnieniu od działań ad hoc umożliwia systemowe podejście do zagadnienia integracji danych w organizacji.

SAS Data Management to kompletne środowisko umożliwiające realizację procesów eksploracji, integracji i zapewnienia jakości danych oraz polityki zarządzania danymi. Oferowane produkty charakteryzują się pełną skalowalnością, umożliwiającą realizację dowolnych modeli architektonicznych, od pojedynczego komputera, poprzez wykorzystanie technik wirtualizacji lub udostępnienie oprogramowania w architekturze cloud computing.

1 Gartner Inc. Magic Quadrant for Data Integration Tools, Eric Thoo, 17 lipca 2013

Firma Gartner nie poleca żadnego dostawcy, produktu ani usługi opisanej w "magicznym kwadrancie" i nie doradza użytkownikom, aby wybierali jedynie firmy umieszczone w polu "Liderzy"."Magiczny kwadrant" jest wyłącznie narzędziem badawczym i nie zawiera wytycznych dla użytkowników. Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych czy domyślnych, w odniesieniu do wyników powyższych badań, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do konkretnego celu.

Informacja o firmie SAS Institute


SAS jest liderem rynku analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom wspiera firmy i instytucje na całym świecie w podejmowaniu trafnych decyzji w oparciu o dane, aby szybko reagować na zachodzące zmiany i stymulować innowacyjny rozwój. 83 000 firmy i instytucje w 147 krajach korzystają z zaawansowanych technologii, wiedzy biznesowej i ekspertyzy branżowej ekspertów SAS. Firma powstała w 1976 roku i obecnie zatrudnia ponad 12 000 pracowników. Na polskim rynku SAS Institute jest obecny od 1992 roku. Ponad 300 konsultantów oraz ekspertów data science tworzy i wdraża rozwiązania SAS dla blisko 200 klientów krajowych. Rozwiązania SAS adresowane są do wszystkich sektorów gospodarki, m.in. bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, energetyki, przemysłu, handlu, farmacji, ochrony zdrowia, nauki oraz sektora administracji publicznej.
www.sas.com/poland

Kontakt

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00

Back to Top