SAS liderem technologii Data Quality według Gartner Research

SAS został sklasyfikowany w Kwadrancie Liderów raportu Magic Quadrant for Data Quality Tools 1 Linia produktów SAS Data Management zawierająca rozwiązanie SAS Data Quality uzyskała wysokie oceny w kategoriach: funkcjonalności, integracji produktów, zasięgu rynkowego oraz w zakresie usług wsparcia klienta i rozwoju produktów.

Według firmy Gartner "Liderzy raportu oferują pełen zakres funkcjonalności w obszarze data quality, który obejmuje między innymi procesy profilowania, standaryzacji, deduplikacji, walidacji i wzbogacania danych. Dostawcy ci mają strategiczną wizję rozwoju technologii oraz dostępne zasoby do realizacji zaawansowanych wdrożeń w skali globalnej.”

Rozwiązanie SAS Data Quality umożliwia  systemową ocenę i poprawę jakości danych. Funkcjonalność tego produktu pozwala na wykonanie szeregu zadań umożliwiających identyfikację źródeł i przyczyn powstawania błędów, czyszczenie danych do założonego poziomu oraz zbudowanie trwałego mechanizmu monitorującego jakość danych w czasie.

Rozwiązanie należy do linii produktów SAS Data Management, które wspierają kompleksowo proces zarządzania danymi w organizacji, w tym procesy integracji danych, federacji danych, zarządzania danymi podstawowymi, itd. Technologia SAS Data Integration została również sklasyfikowana jako wiodąca w raporcie Gartner Research Magic Quadrant for Data Integration Tools. 2

1  Gartner, Inc., Magic Quadrant for Data Quality Tools, Ted Friedman, October 7, 2013
2  Gartner Inc., Magic Quadrant for Data Integration Tools, Eric Thoo, et al, July 17, 2013

Firma Gartner nie poleca żadnego dostawcy, produktu ani usługi opisanej w "magicznym kwadrancie" i nie doradza użytkownikom, aby wybierali jedynie firmy umieszczone w polu "Liderzy". "Magiczny kwadrant" jest wyłącznie narzędziem badawczym i nie zawiera wytycznych dla użytkowników. Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych czy domyślnych, w odniesieniu do wyników powyższych badań, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do konkretnego celu.

Informacje o SAS


SAS jest liderem w zakresie analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom pomaga firmom na całym świecie zamieniać dane w wiedzę. SAS oferuje THE POWER TO KNOW®.
www.sas.com/poland

Kontakt

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00