Politechnika Gdańska uruchamia ścieżkę certyfikacyjną SAS

Politechnika Gdańska zawarła umowę o współpracy z SAS Institute Polska dotyczącą wprowadzenia do programu nauczania bloku zajęć pt. "Certyfikat SAS". W ramach zajęć realizowanych na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na kierunku matematyka uczelnia uruchomi ścieżkę certyfikacyjną SAS, która umożliwi zainteresowanym studentom uzyskanie Certyfikatu SAS.

Studenci po ukończeniu i zaliczeniu bloku przedmiotów związanych z certyfikatem uzyskują wiedzę z zakresu zaawansowanych metod analiz statystycznych, data mining, matematyki finansowej, przetwarzania danych, baz i hurtowni danych, analizy miar ryzyka, dającą podstawę do realizacji samodzielnych projektów dotyczących analiz biznesowych oraz badań naukowych. Absolwenci Ścieżki uzyskują Certyfikat sygnowany przez Uczelnię i SAS. Uruchomienie ścieżki "Certyfikat SAS" rozszerza zakres współpracy pomiędzy Politechniką Gdańską i SAS Institute. Uczelnia jest przygotowana do uruchomienia studiów podyplomowych "Przetwarzanie, zarządzanie i analiza danych w SAS".

Od 20 lat SAS Institute Polska aktywnie współpracuje ze światem nauki. Oprogramowanie i rozwiązania SAS są wykorzystywane zarówno w dydaktyce, jak i projektach badawczych przez ponad 50 ośrodków akademickich i naukowo – badawczych w Polsce. Przy wykorzystaniu rozwiązań i technologii SAS polskie uczelnie corocznie przygotowują ponad 6.000 studentów do prowadzenia badań i realizacji zadań w zakresie  wspomagania podejmowania decyzji w biznesie. We współpracy z SAS Institute tworzone są programy studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych w celu przygotowania przyszłych absolwentów do skutecznego konkurowania na rynku pracy. SAS oferuje ośrodkom akademickim szeroki dostęp do wiedzy i technologii. Dla studentów, kadry naukowej i specjalistów, którzy chcą zdobyć umiejętność posługiwania się narzędziami SAS dostępne jest oprogramowanie w formule SaaS (Software as a Service) SAS® On Demand for Academics oraz konkursy towarzyszące międzynarodowym konferencjom SAS, dające szansę szybkiego rozpoczęcia współpracy z biznesem.

Informacja o Politechnice Gdańskiej

Politechnika Gdańska – najstarsza uczelnia na Pomorzu kształci obecnie 27 tys. studentów na 33 kierunkach studiów, w tym 15 w języku angielskim. Na dziewięciu wydziałach zdobyć można tytuł inżyniera, magistra, stopień doktora, a także odbyć studia podyplomowe, kursy i prestiżowe studia MBA.

W ostatnich latach dzięki wsparciu z funduszy europejskich uczelnia sporo buduje, remontuje i wyposaża laboratoria. Naszą chlubą są zwłaszcza dwa nowoczesne obiekty: Centrum Nanotechnologii – wzniesione w starej części kampusu przy ul. Narutowicza oraz  budynek LINTE – usytuowany przy ul. Sobieskiego 7. Co ciekawe w latach 2007-2013 uczelnia uzyskała już wsparcie dla 90 projektów o łącznej wartości 500 mln zł.

Rok 2012 był łaskawy dla Politechniki Gdańskiej. Opracowane przez naszych naukowców wynalazki były wielokrotnie nagradzane, po raz kolejny zostaliśmy Uczelnią Liderów, świetnie wypadliśmy w rankingu MNiSW mierzącym popularność uczelni wśród młodych ludzi. Udało nam się dołączyć do grona ośmiu uczelni z całego świata legitymujących się statusem CUDA Research Center świadczącym o światowym poziomie badań w zakresie najnowocześniejszych technologii informacyjnych.

Informacja o firmie SAS Institute


SAS jest liderem rynku analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom wspiera firmy i instytucje na całym świecie w podejmowaniu trafnych decyzji w oparciu o dane, aby szybko reagować na zachodzące zmiany i stymulować innowacyjny rozwój. 83 000 firmy i instytucje w 147 krajach korzystają z zaawansowanych technologii, wiedzy biznesowej i ekspertyzy branżowej ekspertów SAS. Firma powstała w 1976 roku i obecnie zatrudnia ponad 12 000 pracowników. Na polskim rynku SAS Institute jest obecny od 1992 roku. Ponad 300 konsultantów oraz ekspertów data science tworzy i wdraża rozwiązania SAS dla blisko 200 klientów krajowych. Rozwiązania SAS adresowane są do wszystkich sektorów gospodarki, m.in. bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, energetyki, przemysłu, handlu, farmacji, ochrony zdrowia, nauki oraz sektora administracji publicznej.
www.sas.com/poland

Kontakt

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00

Back to Top