Politechnika Gdańska uruchamia ścieżkę certyfikacyjną SAS

Politechnika Gdańska zawarła umowę o współpracy z SAS Institute Polska dotyczącą wprowadzenia do programu nauczania bloku zajęć pt. "Certyfikat SAS". W ramach zajęć realizowanych na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na kierunku matematyka uczelnia uruchomi ścieżkę certyfikacyjną SAS, która umożliwi zainteresowanym studentom uzyskanie Certyfikatu SAS.

Studenci po ukończeniu i zaliczeniu bloku przedmiotów związanych z certyfikatem uzyskują wiedzę z zakresu zaawansowanych metod analiz statystycznych, data mining, matematyki finansowej, przetwarzania danych, baz i hurtowni danych, analizy miar ryzyka, dającą podstawę do realizacji samodzielnych projektów dotyczących analiz biznesowych oraz badań naukowych. Absolwenci Ścieżki uzyskują Certyfikat sygnowany przez Uczelnię i SAS. Uruchomienie ścieżki "Certyfikat SAS" rozszerza zakres współpracy pomiędzy Politechniką Gdańską i SAS Institute. Uczelnia jest przygotowana do uruchomienia studiów podyplomowych "Przetwarzanie, zarządzanie i analiza danych w SAS".

Od 20 lat SAS Institute Polska aktywnie współpracuje ze światem nauki. Oprogramowanie i rozwiązania SAS są wykorzystywane zarówno w dydaktyce, jak i projektach badawczych przez ponad 50 ośrodków akademickich i naukowo – badawczych w Polsce. Przy wykorzystaniu rozwiązań i technologii SAS polskie uczelnie corocznie przygotowują ponad 6.000 studentów do prowadzenia badań i realizacji zadań w zakresie  wspomagania podejmowania decyzji w biznesie. We współpracy z SAS Institute tworzone są programy studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych w celu przygotowania przyszłych absolwentów do skutecznego konkurowania na rynku pracy. SAS oferuje ośrodkom akademickim szeroki dostęp do wiedzy i technologii. Dla studentów, kadry naukowej i specjalistów, którzy chcą zdobyć umiejętność posługiwania się narzędziami SAS dostępne jest oprogramowanie w formule SaaS (Software as a Service) SAS® On Demand for Academics oraz konkursy towarzyszące międzynarodowym konferencjom SAS, dające szansę szybkiego rozpoczęcia współpracy z biznesem.

Informacja o Politechnice Gdańskiej

Politechnika Gdańska – najstarsza uczelnia na Pomorzu kształci obecnie 27 tys. studentów na 33 kierunkach studiów, w tym 15 w języku angielskim. Na dziewięciu wydziałach zdobyć można tytuł inżyniera, magistra, stopień doktora, a także odbyć studia podyplomowe, kursy i prestiżowe studia MBA.

W ostatnich latach dzięki wsparciu z funduszy europejskich uczelnia sporo buduje, remontuje i wyposaża laboratoria. Naszą chlubą są zwłaszcza dwa nowoczesne obiekty: Centrum Nanotechnologii – wzniesione w starej części kampusu przy ul. Narutowicza oraz  budynek LINTE – usytuowany przy ul. Sobieskiego 7. Co ciekawe w latach 2007-2013 uczelnia uzyskała już wsparcie dla 90 projektów o łącznej wartości 500 mln zł.

Rok 2012 był łaskawy dla Politechniki Gdańskiej. Opracowane przez naszych naukowców wynalazki były wielokrotnie nagradzane, po raz kolejny zostaliśmy Uczelnią Liderów, świetnie wypadliśmy w rankingu MNiSW mierzącym popularność uczelni wśród młodych ludzi. Udało nam się dołączyć do grona ośmiu uczelni z całego świata legitymujących się statusem CUDA Research Center świadczącym o światowym poziomie badań w zakresie najnowocześniejszych technologii informacyjnych.

Informacje o SAS


SAS jest liderem w zakresie analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom pomaga firmom na całym świecie zamieniać dane w wiedzę. SAS oferuje THE POWER TO KNOW®.
www.sas.com/poland

Kontakt

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00