Bezpłatne warsztaty dla wykładowców

Instrukcja i zasoby dydaktyczne na zajęcia z obsługi systemu SAS®


Proponujemy pomoc w zakresie wykorzystania narzędzi analitycznych na zajęciach. SAS przez cały rok oferuje bezpłatne warsztaty pomagające w prowadzeniu zajęć z obsługi systemu SAS na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia.

In preparing practicing statisticians for the workplace, we find that knowledge of SAS and experience using it in real-world consulting projects is a real advantage in their job hunt, as well as in their career. Alan Elliott Director, Statistical Consulting Center, Department of Statistical Science Southern Methodist University

Promowany kurs


Analityka stosowana z wykorzystaniem SAS® Enterprise Miner™

Ten kurs obejmuje naukę umiejętności wymaganych do układania schematów analizy z wykorzystaniem bogatego zestawu narzędzi SAS Enterprise Miner zarówno do odkrywania wzorców (analizy segmentacji, asocjacji i sekwencji), jak i modelowania predykcyjnego (drzewa decyzyjne, regresja i modele sieci neuronowych). Osoby przystępujące do kursu powinny wcześniej opanować przynajmniej podstawy statystyki i modelowania regresyjnego. Wcześniejsze doświadczenie z używaniem oprogramowania SAS będzie pomocne, ale nie jest wymagane.


Back to Top