Educator working on laptop

Bezpłatne warsztaty dla wykładowców

Instrukcja i zasoby dydaktyczne na zajęcia z obsługi systemu SAS®


Proponujemy pomoc w zakresie wykorzystania narzędzi analitycznych na zajęciach. SAS przez cały rok oferuje bezpłatne warsztaty pomagające w prowadzeniu zajęć z obsługi systemu SAS na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia.

In preparing practicing statisticians for the workplace, we find that knowledge of SAS and experience using it in real-world consulting projects is a real advantage in their job hunt, as well as in their career. Alan Elliott Director, Statistical Consulting Center, Department of Statistical Science Southern Methodist University

How do I register for a workshop?

  1. View the sites and dates of the upcoming workshops using the link below.
  2. Click Add to Cart for your selection.
  3. Check out. It's that easy!

Promowany kurs


Analityka stosowana z wykorzystaniem SAS® Enterprise Miner™

Ten kurs obejmuje naukę umiejętności wymaganych do układania schematów analizy z wykorzystaniem bogatego zestawu narzędzi SAS Enterprise Miner zarówno do odkrywania wzorców (analizy segmentacji, asocjacji i sekwencji), jak i modelowania predykcyjnego (drzewa decyzyjne, regresja i modele sieci neuronowych). Osoby przystępujące do kursu powinny wcześniej opanować przynajmniej podstawy statystyki i modelowania regresyjnego. Wcześniejsze doświadczenie z używaniem oprogramowania SAS będzie pomocne, ale nie jest wymagane.


To może Cię również zainteresować

Content is loading

Group of students sitting outside

Zapoznaj się z najnowszymi zasobami dydaktycznymi i edukacyjnymi

Back to Top