Stack of SAS books

Bezpłatne podręczniki dla wykładowców

Łatwy wybór właściwego podręcznika na zajęcia z obsługi systemu SAS®


Szukasz właściwego podręcznika na zajęcia z obsługi systemu SAS? Wykwalifikowani instruktorzy z akredytowanych instytucji mogą otrzymać bezpłatne egzemplarze akademickie (maks. 2 na semestr) wybranych najpopularniejszych podręczników oferowanych przez SAS, by ocenić ich przydatność. Możesz je zatrzymać, nawet jeżeli nie wprowadzisz danego podręcznika do użytku na zajęciach.

Dlaczego warto sięgnąć po podręcznik opracowany przez SAS?

  • Wysoka jakość merytoryczna. SAS oferuje pełen zestaw podręczników opracowanych przez ekspertów i zwierających informacje niezbędne studentom do nauki posługiwania się narzędziami SAS.
  • Użyteczne tematy. Oferta obejmuje podręczniki dopasowane do zainteresowań studentów i potrzeb wykładowcy, na takie tematy, jak: podstawy statystyki, zaawansowana analityka, modelowanie predykcyjne, badania kliniczne, eksploracja danych i analityka biznesowa.
  • Bezpłatne udostępnienie. Testowe egzemplarze są przekazywane bezpłatnie, a jeżeli uznasz, że dany podręcznik będzie przydatny na zajęciach, studenci będą mogli zakupić go ze zniżką.
Exposure to SAS is a highly valued skill in the analytics industry, so my students gain an edge in their careers – specifically in industries such as IT, consulting, financial services, retail, telecom and e-commerce. Ashwani Kumar, PhD Professor, IT and Systems Indian Institute of Management, Lucknow

Jak złożyć zapotrzebowanie na testowy egzemplarz?

  1. Kliknij „Zapotrzebowanie na testowy egzemplarz”, aby zapoznać się z listą dostępnych tytułów. Możesz złożyć zapotrzebowanie na maksymalnie dwa tytuły do oceny na semestr.
  2. Prześlij formularz zapotrzebowania na egzemplarz do oceny. Rozpatrzymy Twój wniosek i prześlemy tytuły, o które prosisz.

Back to Top