Uczenie głębokie

Teoria i praktyka

Uczenie głębokie w dzisiejszym świecie

Wpływ uczenia głębokiego jest znaczący - i dopiero się zaczyna.

Uczenie głębokie i sieci GAN: Jak są ze sobą powiązane

Generatywna sieć przeciwstawna (GAN) to rodzaj algorytmu uczenia maszynowego. Sieci GAN pomagają naukowcom zajmującym się danymi tworzyć syntetyczne dane dla modeli uczenia głębokiego wymagających dużej ilości danych. Jest to ważne, ponieważ wykorzystanie danych syntetycznych pozwala na tworzenie modeli deep learning, które wcześniej nie były możliwe.

Więcej informacji można znaleźć we wpisie na blogu

Dowiedz się, jak SAS wykorzystuje deep learning

Ten przewodnik krok po kroku porównuje wiele modeli sieci neuronowych i wyjaśnia, jak z nich korzystać. Zapoznasz się z technikami i aplikacjami uczenia głębokiego oraz dowiesz się, w jaki sposób SAS wspiera tworzenie modeli głębokich sieci neuronowych.

Pobierz white paper

Jak używać głębokiego uczenia do analizy obrazów?

Modele zmniejszają wymiarowość danych wejściowych, takich jak obrazy. Dzięki modelowi osadzania obrazy wejściowe są konwertowane na wektory niskowymiarowe - dzięki czemu są łatwiejsze do wykorzystania w innych zadaniach widzenia komputerowego. Kluczem jest wytrenowanie modelu tak, aby podobne obrazy były konwertowane na podobne wektory.

Obejrzyj wideo

Kto korzysta z uczenia głębokiego?

Dla osób postronnych uczenie głębokie może wydawać się być w fazie badań i rozwoju, ponieważ eksperci IT i data science nadal testują jego możliwości. Uczenie głębokie ma jednak wiele praktycznych zastosowań, z których korzystają dziś firmy, i wiele innych, które będą wykorzystywane w miarę ich rozwoju. Popularne obecnie zastosowania obejmują:

Handel detaliczny

W branży detalicznej ważne jest, aby być o krok przed oczekiwaniami klientów. Uczenie głębokie sprawia, że tak się dzieje. Korzystając z danych klientów, wraz z rozpoznawaniem mowy i przetwarzaniem języka naturalnego, sprzedawcy detaliczni mogą przewidywać preferencje i potrzeby klientów oraz ograniczać niepotrzebne zapasy. Mogą również pomóc w znalezieniu produktu najlepszej jakości w najniższej cenie. Ostatecznie pomaga to sprzedawcom detalicznym dostosować się do potrzeb ich klientów oraz oszczędza czas i pieniądze.

Bankowość

Uczenie głębokie umożliwia bankom identyfikowanie wzorców w nieustrukturyzowanych danych i usprawnia podejmowanie decyzji w całym przedsiębiorstwie. W zarządzaniu ryzykiem deep learning pomaga bankom analizować wiele źródeł i ustalać odpowiednie limity kredytowe z większą pewnością. Wszystko to bez uszczerbku dla uczciwości. Uczenie głębokie odgrywa również istotną rolę w wykrywaniu i zapobieganiu oszustwom i przestępstwom finansowym. Jednym z przykładów jest monitorowanie wideo w czasie rzeczywistym, identyfikowanie podejrzanej aktywności w oddziałach lub lokalizacjach bankomatów oraz zapobieganie przejęciu konta, jeśli profil biometryczny głosu nie pasuje do prawdziwego klienta. A jeśli chodzi o zapewnienie lepszego doświadczenia użytkownika, zdolność głębokiego uczenia do pomocy w analizie sentymentu zapewnia, że problemy zgłaszane za pośrednictwem kanałów społecznościowych mogą być szybko identyfikowane i naprawiane.

Przemysł

Produkcja wykorzystuje uczenie głębokie i inne techniki sztucznej inteligencji w celu poprawy ogólnej jakości branży. Jednym z największych wydatków w tej branży jest konserwacja sprzętu, a uczenie głębokie odgrywa istotną rolę w ograniczaniu lub unikaniu przestojów kluczowych zasobów i sprzętu. Wykorzystanie uczenia głębokiego i możliwości, takich jak wizja komputerowa, identyfikuje problemy jakościowe za pomocą wykrywania obiektów, monitorowania procesów i wykrywania anomalii. Branża produkcyjna może zaoszczędzić pieniądze dzięki nieplanowanym przestojom, lepiej zaprojektowanym produktom, zwiększonej wydajności, jakości produktów i ogólnemu bezpieczeństwu pracowników.

Ochrona zdrowia

Uczenie głębokie wspiera ochronę zdrowia, zapewniając lepszą opiekę nad pacjentem i wydajność operacyjną. Dzięki uczeniu głębokiemu pracownicy ochrony zdrowia mogą szybciej i dokładniej analizować dane. Elektroniczna dokumentacja medyczna może być tworzona szybciej i z mniejszą liczbą błędów przy użyciu funkcji zamiany mowy na tekst i narzędzi do przetwarzania języka naturalnego. Sieci neuronowe, w połączeniu z rozpoznawaniem obrazu, analizują obrazy medyczne zamiast tylko je odczytywać, pomagając pracownikom służby zdrowia identyfikować guzy i ich progresję.

Transport i Logistyka

Uczenie głębokie może pomóc branży turystycznej i logistycznej zwiększyć produktywność i efektywne planowanie operacyjne. Korzystając z oprogramowania predykcyjnego, branża może wykrywać potencjalne awarie i być na bieżąco z planowanymi naprawami ciężarówek, aby obniżyć koszty operacyjne. Wraz z konserwacją predykcyjną, uczenie głębokie i sztuczna inteligencja mogą śledzić pojazdy w czasie rzeczywistym, umożliwiając firmom transportowym lokalizowanie i monitorowanie prędkości ich floty w czasie rzeczywistym. Jest to możliwe dzięki precyzji i szybkości deep learning.

Sektor publiczny

Agencje rządowe mogą wykorzystywać uczenie głębokie do poprawy wykrywania oszustw przy użyciu analizy pisma ręcznego oraz zarządzania terenami zielonymi przy użyciu rozpoznawania obrazów. Uczenie głębokie pomaga również lepiej zrozumieć preferencje obywateli poprzez analizowanie sentymentu. Innym przykładem jest zmniejszenie wydatków na infrastrukturę poprzez wykorzystanie możliwości konserwacji predykcyjnej. Podsumowując, uczenie głębokie pozwala rządom rozwiązywać problemy, które wcześniej były zbyt trudne do rozwiązania.

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

Uczenie głębokie pomaga uzyskać większą wartość z wielu typów danych w operacjach call center. Inne sposoby, w jakie uczenie głębokie wspiera przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, obejmują zalecanie konkretnych działań naprawczych w zakresie konserwacji linii i sprzętu, zarządzania infrastrukturą i wielu funkcji prognozowania (od prognoz sprzedaży i obciążenia netto po inne prognozy.) Uczenie głębokie będzie fundamentalną częścią pozycji przedsiębiorstwa użyteczności publicznej w przyszłości.

Jak działa uczenie głębokie 

Uczenie głębokie zmienia sposób podejścia do problemów, które rozwiązujesz za pomocą analityki. Przechodzi od mówienia komputerowi, jak rozwiązać problem, do szkolenia komputera w kierunku samodzielnego rozwiązania problemu.

 

Reprezentacja funkcji

Uczenie głębokie to zmiana paradygmatu w budowaniu modeli, która polega na przejściu od inżynierii cech do ich reprezentacji. 

Warstwy uczenia głębokiego

Zamiast wykorzystywać znane zmienne do przewidywania niewiadomych, uczenie głębokie wykorzystuje warstwy danych do rozpoznawania ukrytych cech danych. 

Wyniki uczenia głębokiego

Uczenia głębokie pozwala tworzyć systemy predykcyjne, które dobrze generalizują, dobrze się dostosowują i stale ulepszają w miarę napływu nowych danych. Teraz nie dopasowujesz modelu do zadania. Zamiast tego trenujesz go poprzez zadanie.

Tradycyjne podejście do analityki polega na wykorzystaniu dostępnych danych do zaprojektowania funkcji w celu uzyskania nowych zmiennych, a następnie wybraniu modelu analitycznego i oszacowaniu parametrów (lub niewiadomych) tego modelu. Techniki te mogą prowadzić do powstania systemów predykcyjnych, które nie generalizują dobrze, ponieważ kompletność i poprawność zależą od jakości modelu i jego cech. Na przykład, jeśli opracowujesz model oszustwa za pomocą inżynierii funkcji, zaczynasz od zestawu zmiennych i najprawdopodobniej wyprowadzasz model z tych zmiennych za pomocą transformacji danych. Możesz skończyć z 30 000 zmiennych, od których zależy twój model, a następnie musisz dopracować model, dowiedzieć się, które zmienne są znaczące, a które nie, i tak dalej. Dodanie większej ilości danych wymaga wykonania wszystkich czynności od nowa.

Nowe podejście do uczenia głębokiego polega na zastąpieniu sformułowania i specyfikacji modelu hierarchicznymi charakterystykami (lub warstwami), które uczą się rozpoznawać ukryte cechy danych na podstawie regularności w warstwach.