Medical Network

Wdrożenie systemu analizy danych z badań klinicznych.

Informacja o klinecie

Firma Medical Network działa w branży badań klinicznych, analityki klinicznej i oferuje usługi w zakresie pełnej obsługi badań (przygotowanie badań, monitoring, data management). Firma działa na rynku od 2000 roku i zrealizowała z sukcesem ponad 70 projektów dla wielu klientów, w tym dla największych firm farmaceutycznych. Firma Medical Network oferuje kompleksową usługę data management obejmującą takie etapy, jak: stworzenie planu analizy danych, listingów i tabel statystycznych, opracowanie raportu końcowego z badania i końcowej publikacji wyników. Firma może włączyć się w proces data management praktycznie na każdym jego etapie.

Potrzeba biznesowa

Przed wdrożeniem SAS obróbka statystyczna danych, eksportowanych z głównej bazy danych przeprowadzana była przy pomocy takich programów, jak: MS Access, MS Excel, StatsDirect, Statistica. Dane znajdowały się w wielu plikach, był problem z ich wersjonowaniem, a powtórzenie obliczeń zabierało dokładnie tyle samo czasu co za pierwszym razem. Założeniem strategicznym firmy było udoskonalenie oraz rozszerzenie pakietu oferowanych usług w celu dołączenia do czołówki firm zajmujących się profesjonalnym opracowywaniem wyników badań klinicznych. Zrealizowanie tego celu nie byłoby możliwe bez wykorzystania zaawansowanych rozwiązań stanowiących standardy w zakresie analizy danych klinicznych. Wiedząc, że w branży do analizy danych najpowszechniej stosuje się oprogramowanie SAS, firma Medical Network zdecydowała się na wybór pakietu SAS® Analytics Pro. Renoma pakietu na rynku, poziom usług i wsparcia świadczonych przed sprzedażą przez przedstawicieli SAS, a ostatecznie wyniki przeprowadzonych testów, potwierdziły słuszność podjętej decyzji.

Oczekiwane korzyści

Zdecydowane skrócenie i uproszczenie procesu analizy danych. Możliwość powtarzania tych samych operacji w sposób automatyczny. Zminimalizowanie możliwości popełnienia błędu na poziomie obróbki danych. Stworzenie jednego ekosystemu, w którym przechowywana byłaby cała wyeksportowana z firmowego narzędzia do zbierania danych, baza danych, wszelkie analizy, raporty, listingi i tabele statystyczne.

Rozwiązanie

Medical Network wykorzystuje autorskie narzędzie do zbierania danych NET-CRF. Pozwala ono wprowadzać dane poprzez przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari). Pozwala także na zdefiniowanie pożądanych przez klienta zmiennych, podzielenie ich na wizyty oraz strony. Dzięki automatycznym regułom poprawności błędnie wypełnione zmienne od razu sygnalizowane są wprowadzającym dane, co ogranicza błędy na poziomie obróbki danych. Możliwy jest tzw. audit trial, czyli sprawdzanie kto i kiedy zmienił daną wartość na jaką. Prawa dostępu do narzędzia nadaje administrator, przyznając użytkownikom role - monitor, badacz, sponsor, etc. Każda z ról ma określone możliwości - np. badacz wprowadza dane, a monitor kontroluje ich zgodność z dokumentacją źródłową i zadaje elektronicznie pytania dotyczące rozbieżności. Po zakończeniu procesu zbierania danych, gdy zostają one zamrożone (można je przeglądać, ale nie można zmieniać, bez odmrożenia przez administratora) i zatwierdzone do analizy. Baza jest eksportowana lub połączona na bieżąco przez wtyczkę ODBC z pakietem SAS, gdzie następuje proces analizy danych.

SAS® Analytics Pro jest sprawdzonym zestawem narzędzi, który daje użytkownikom możliwość dostępu do danych z dowolnego źródła, ich analizowania i przekształcania w rzetelną wiedzę niezbędną do podejmowania decyzji biznesowych. Pakiet SAS® Analytics Pro łączy w sobie trzy narzędzia: Base SAS®, SAS/STAT® i SAS/GRAPH®, które zapewniają kompleksowe środowisko pozyskania, obróbki i analizy danych oraz wizualizacji wyników. Base SAS® zapewnia skalowalne, zintegrowane środowisko programistyczne szczególnie użyteczne przy definiowaniu źródeł danych, procesów transformacji i raportowania. Zawiera język programowania czwartej generacji (SAS 4GL), z olbrzymim zestawem gotowych programów. Oprogramowanie SAS/STAT® oferuje kompletną, wyczerpującą paletę narzędzi statystycznych pozwalającą spełniać wymagania analityczne całego przedsiębiorstwa. Oprogramowanie zostało zaprojektowane z myślą o analizach dużych wolumenów danych, pochodzących z różnorodnych źródeł. Rozwiązanie SAS/GRAPH® dostarcza rozbudowany zestaw opcji prezentacji graficznej dla zastosowań biznesowych i naukowych, który pozwala użytkownikom na odkrywanie zależności w danych i szybkie zrozumienie kluczowych zagadnień biznesowych. Rozwiązanie umożliwia tworzenie szerokiego zakresu modyfikowalnych form prezentacji wizualnej danych takich jak rysunki, diagramy, wykresy, mapy, prezentacje.

Jako aplikacja kliencka systemu Windows narzędzie SAS® Enterprise Guide oferuje przyjazny interfejs użytkownika pozwalający na pełne wykorzystanie możliwości systemu SAS. Interaktywne okna dialogowe wspomagają użytkownika przy tworzeniu raportów i analiz, zarówno tych najprostszych, jak też i tych bardzo zaawansowanych. Pracę ułatwiają intuicyjne metody dostępu do danych SAS i zewnętrznych baz danych, a wyniki mogą być w prosty sposób eksportowane do innych aplikacji działających na komputerze klienta lub na serwerze. Raporty tworzone dzięki SAS® Enterprise Guide mogą być automatycznie publikowane w środowisku webowym, jak również cyklicznie rozsyłane do odpowiednich grup odbiorców w ramach organizacji.

Uzyskane korzyści

Wdrożone rozwiązanie zrealizowało zakładane cele. Analiza i obróbka danych została poważnie uproszczona. W tej chwili oprócz zapewnienia pełnej obsługi badań, przy wykorzystaniu innych firmowych narzędzi on-line, Medical Network oferuje wykorzystanie własnego narzędzia do zbierania danych on-line NET-CRF i ich kompleksową analizę w pakiecie SAS. Dzięki realizacji procesu analizy danych tylko przy użyciu dwóch narzędzi, możliwość popełnienia błędu przy obróbce danych została zminimalizowana do niezbędnego minimum. Zautomatyzowanie procesów przetwarzania danych i otrzymywania wyników pozwala firmie proponować dodatkowe analizy na poszczególnych etapach badania.

Plany rozwoju na przyszłość

Dzięki ciągłemu rozwojowi działalności firmy i narzędzi, którymi dysponuje, Medical Network planuje stworzenie dodatkowych modułów NET-CRF, pozwalających na randomizację pacjentów i zarządzanie badanym lekiem. Rozkład grup i listy randomizacyjne tworzone będą przy użyciu pakietu SAS. Na bazie doświadczeń zebranych podczas dwuletniej współpracy z SAS, firma Medical Network rozwija własne rozwiązanie tak, aby było ono jak najbardziej kompatybilne z narzędziem SAS® Enterprise Guide i mogło wykorzystywać jak najwięcej możliwości przez niego oferowanych. Planowane jest wdrożenie aplikacji web SAS® Power and Sample Size Apllication do planowania badania oraz standardu CDISC zaimplementowanego w narzędziach SAS.

SAS® Analytics Pro w Medical Network

Potrzeba biznesowa:

Zdecydowane skrócenie i uproszczenie procesu analizy danych pochodzących z badań klinicznych. Możliwość powtarzania tych samych operacji w sposób automatyczny. Zminimalizowanie możliwości popełnienia błędu na poziomie obróbki danych. Stworzenie jednego ekosystemu, w którym przechowywana byłaby cała baza danych, wszelkie analizy, raporty, listingi i tabele statystyczne.

Rozwiązanie:

Wdrożenie systemu analizy danych w oparciu o pakiet SAS® Analytics Pro umożliwiający pozyskanie danych, ich obróbkę i analizę, a także publikację wyników pracy w ramach całej organizacji oraz SAS® Enterprise Guide - aplikację systemu Microsoft® Windows zapewniającą przyjazny interfejs użytkownika pozwalający na pełne wykorzystanie możliwości systemu SAS.

Korzyści:

Wdrożone rozwiązanie uprościło i zautomatyzowało proces analizy i obróbki danych. Możliwość popełnienia błędu przy obróbce danych została zminimalizowana do minimum. Zautomatyzowanie procesów obróbki i liczenia pozwala firmie proponować dodatkowe analizy na poszczególnych etapach badania.

Odwiedź Medical Network S.A. na ich stronie internetowej.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.