Tomasz Soszyński

Consulting Director, SAS Institute

Tomasz Soszyński jest odpowiedzialny za pion usług konsultingowych oraz Centrum Szkoleniowe SAS Institute Polska. Zarządza kilkudziesięcioosobową grupą konsultantów i managerów pracujących w dedykowanych zespołach branżowych, realizujących projekty dla największych firm działających w Polsce.

Odpowiada za dalszy rozwój zespołów wdrożeniowych SAS Polska wyróżniających się w skali całej Organizacji, dużą branżową wiedzą ekspercką i kompetencjami w zakresie najnowszych technologii. Jego rolą jest zapewnienie wsparcia dla wszystkich projektów SAS Institute Polska, rozpowszechnianie dobrych praktyk, standaryzacja wewnętrznych procesów, rozwój oferty oraz wsparcie wdrażania systemów korporacyjnych. Jest managerem z szerokim doświadczeniem projektowym i biznesowym.

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Jego pierwsze doświadczenia zawodowe związane były z wdrażaniem systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Z SAS Institute związany od 2001 roku. W tym czasie prowadził liczne projekty, głównie dla największych banków działających w Polsce, w tym: wdrożenia hurtowni danych, systemów MIS, Business Intelligence, rozwiązań SAS w zakresie zarządzania ryzykiem, marketingiem oraz wykrywania nadużyć.

Kontakt: