RÓŻNORODNOŚĆ I INTEGRACJA

Nie chodzi o dopasowanie się do kultury, ale o jej uzupełnianie.

Wyjątkową kulturę pracy w SAS tworzą różne doświadczenia i perspektywy pracowników w 59 krajach świata. Każdy ma możliwość zgłaszania swoich pomysłów i jest doceniany za swój wkład i kompetencje.

Wierzymy, że różnorodność kadry sprzyja ujawnianiu się różnych talentów i inspiruje zespoły do tworzenia technologii, która może zmienić świat. Wielkie umysły nie zawsze myślą tak samo, dlatego tworzymy środowisko zachęcające do zgłaszania różnych punktów widzenia. Innowacyjne pomysły rodzą się, kiedy wszyscy są traktowani sprawiedliwie i z szacunkiem. Jim Goodnight CEO of SAS

Back to Top