Verdensledende innen sjømatdata

Ingen andre sjømataktører har tilgang på så mye data om det globale sjømatmarkedet som de norske. Dette sørger Norges sjømatråd for. De bruker SAS® Visual Analytics til å gi norske fiskeeksportører et konkurransefortrinn.

- Med kontorer og markeder over hele verden er vi stadig på farten. Samtidig har vi alltid behov for tilgang på data. Dette har vært ganske tungvint og komplekst frem til vi fikk SAS Visual Analytics i 2013. Data er ferskvare og den umiddelbare tilgangen og visuelle fremstillingen gjør at kundene våre kan anvende dataen umiddelbart. Ingen andre sjømataktører har tilgang på så mye innsikt om det globale sjømatmarkedet som de norske eksportørene, sier datavarehussjef i Norges sjømatråd Jan Ståle Lauritzen.

Norsk fisk har aldri vært mer etterspurt enn nå, og med Visual Analytics belyses dette bedre enn noen gang.

Jan Ståle Lauritzen
Datavarehussjef
Norges sjømatråd

Datatilgangen er enorm

Sjømatrådet jobber for å øke verdien og omdømmet til norsk sjømat. Årlig gjennomføres 500 markedsføringsprosjekter i minst 25 ulike markeder. Deres kunder er norske sjømataktører som fiskeeksportører og myndighetene.

- Vi setter sammen statistikken og gir eksportørene verktøy for å treffe på pris, produkt, trender og behov i de landene de ønsker å etablere deg, sier Lauritzen.

Informasjon på detaljnivå

I Visual Analytics har over 500 brukere tilgang til handelstatstikk fra 54 land, forbrukerundersøkelser fra 31 land og konsumenttall fra 15 land.

- Dette er et fantastisk konkurransefortrinn i kampen om forbrukerne. Hvis en eksportør for eksempel vil etablere seg i Frankrike kan de gå inn databasen og finne ut av hvor ofte franskmenn spiser sjømat, hvorfor de velger sjømat, i hvilke anledninger de spiser, hvilken sjømat de foretrekker og hvordan produkter de kjøper. Det gir mulighet for å tilpasse produktet, utsalgsstrategi og prissetting til det markedet man skal inn i.

Norges sjømatråd sitt hovedkontor i Tromsø mottar årlig rundt 3.000 henvendelser knyttet til markedsinformasjon.

- Norsk fisk har aldri vært mer etterspurt enn nå, og med Visual Analytics belyses dette bedre enn noen gang.

Sensitiv markedsinnsikt

Rundt 17 personer i sjømatrådet er daglig sysselsatt med analyse og rapportering. Analyseavdelingen har nylig opprettet en ny database som gir bedriftene tilgang til sensitiv markedsstatistikk med oversikt over egne markedsandeler og sammenlikning av egen prisinformasjon med konkurrerende selskapers priser.

- Kunder kan sammenlikne seg mot andre eksportører både på pris og markedsandeler. Dette er sensitiv konkurranseinformasjon som ikke skal være tilgjengelig for andre enn kunden selv. Vi bruker også SAS-programvare for å ivareta det strenge sikkerhetsregimet i denne løsningen.

Lang SAS-historie

Jan Ståle Lauritzen har arbeidet med SAS-verktøy siden 1987. Norges sjømatråd har brukt SAS-teknologi siden 1991 og inkorporerte analysefunksjoner allerede i 1997. Siden har de utvidet både datagrunnlaget og utnyttelsen av avansert analyse betraktelig. Lauritzen har vært sentral i oppbyggingen av sjømatsrådet markedsinnsikt:

- Siden vi startet innsamlingen av konsumdata i 2010 har vi arbeidet med utvidelsen av SAS sin BI-plattform. I 2013 investerte vi i SAS Visual Analytics. Nå har vi samlet det vi kaller konsum-, handels-, og holdningsstatistikk inn i ett verktøy.

I fjor investerte de også tid og krefter på å helautomatisere innlastingen av kildedata.

- Vi sparer inn tid vi tidligere brukte på rutinearbeid og kan heller fokusere mer på å lage analyser som gjør en forskjell for kundene våre.

Om Norges sjømatråd

Norges sjømatråd ble etablert i 1991 og jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat. Norges sjømatråd er eid av nærings- og fiskeridepartementet og har ca. 70 ansatte. Sjømat er en av Norges viktigste eksportvarer med 74,5 MRD NOK i eksportverdi i 2015 til 143 land. I volum blir det 2,6 millioner tonn norsk sjømat. Les mer

Ønsker du å lære mer om Norges sjømatsråd og deres bruk av SAS® Visual Analytics kan du lese mer i abstraktet fra deres presentasjon under SAS Global Forum 2016.

Norwegian Seafood Council Logo

UTFORDRING

Forenkle analysearbeidet og formidlingen av rapporter, statistikk og forbrukerinnsikt på en mer effektiv, sikker og forståelig måte.  

LØSNING

SAS Visual Analytics

FORDELER

Et analyseverktøy uten begrensninger som gir kundene rask tilgang og forståelig innsikt i handels-, pris-, forbruker og markedsstatistikk uansett hvor i verden de befinner seg.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.