Landingpage_public

Data voi tehdä Suomesta paremman

SAS Institute tuottaa datasta tietoa muutosten tueksi.

Data tarjoaa tietoa. Tiedolla johtaminen edistää muutosta.

Yhteiskunta on suurten haasteiden edessä.
Oikea tieto voi tarjota näihin ratkaisuja.

Yhteiskunnalliset ongelmat ovat yhä suurempia. Monet ovat poissa työmarkkinoilta ja lastensuojelutyötä on paljon. Nuoret on vaikea saada koulutuksen piiriin ja terveydenhoitoalalla on haasteita usealla eri osa-alueella. Näiden haasteiden hinta on korkea yksittäisen kansalaisen lisäksi myös koko yhteiskunnalle.

Ratkaisut ovat poliittisia – ja toiminnallisia

Ongelmiin on tarjolla ratkaisuja. Rajallisia resursseja voidaan jakaa tehokkaammin, ja kansalaisten palveluodotuksiin voidaan vastata paremmin. Mitkä ratkaisut tulisi valita, on poliittinen kysymys. Päätöksentekopohjan luominen poliitikoille edellyttää käytännön analysointityötä.

Julkishallinnon päättäjät eri puolilla maailmaa ovat jo pian 40 vuoden ajan tehneet yhteistyötä SAS Instituten kanssa saadakseen tietoa yhteiskunnan eri osa-alueista, kuten työelämästä, terveydenhuollosta, koulutuksesta, sosiaalialasta sekä torjuakseen väärinkäytöksiä ja petoksia

Oikein käytetty tieto muodostaa perustan muutoksille, jotka voivat johtaa tarvittaviin ja toivottuihin tuloksiin sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Ratkaisun tehokkuuden lisäämiseen, virheiden vähentämiseen ja resurssihukan pienentämiseen tarjoaa nykyisin saatavana oleva suuri tietomäärä. Se muodostaa samalla perustan panostusten kohdentamiseen oikeisiin toimenpiteisiin, koska analyysit auttavat havaitsemaan, millä toimenpiteillä on vaikutusta ja mitä tulee tehdä toisin.

line 112292

Odensen kunta

Odensen kunta on tehnyt yhteistyötä kanssamme koskien analyyttisten ja tietopohjaisten työkalujen integroimista innovaatioiden varmistamiseksi ja pitkäkestoisten tulosten aikaansaamiseksi hyvinvointialalla. Lue lisää
line 112292

Tapaukset

Kuntakehitys

Kuntakehitys
Odensen kunta integroi analyyttisen ajattelun toimintaansa.

Data is King

Data is King
Organisaation tärkeintä osaamista tulevaisuudessa on kyky ymmärtää tietoa.

Ota yhteyttä

Jonas Hertzberg

Jonas Hertzberg
Sr Manager, Sales Government, SE/FI
SAS Institute
Puhelin: +46 70 624 25 89
E-mail: jonas.hertzberg@sas.com

Jukka Tuominen

Jukka Tuominen
Sr Account Manager, Sales Government FI
SAS Institute
Puhelin: +358 952557276
E-mail: jukka.tuominen@sas.com


SAS is the leader in analytics. Through innovative analytics, business intelligence and data management software and services, SAS helps customers at more than 80,000 sites make better decisions faster. Since 1976, SAS has been giving customers around the world THE POWER TO KNOW®.

Back to Top