SAS Institute-utbildade data scientists ger Scandinavian Airlines tydligare bild av kunderna

Flygbolaget Scandinavian Airlines har tagit ett steg mot att jobba korsfunktionellt och bryta upp sina silos. Vidareutveckling av analytiker på SAS Institutes Analytics Value Training for Data Science program har gjort analysavdelningen mer självständig och ökat organisationens analysförmåga.

Det finns ett stort underskott på ”data scientists”, de personer som hjälper organisationer med sofistikerad dataanalys. Enligt en undersökning från datautvinningsföretaget CrowdFlower anser 83 procent av alla data scientists att det saknas folk i den egna yrkesgruppen. Siffran visar på ett exemplariskt sätt det stora behovet av denna typ av specialister hos företagen.

Ett behov som inte lyckats täckas trots att data scientists enligt den amerikanska karriärsajten Glassdor är yrket med de högsta genomsnittslönerna i USA just nu samtidigt som publikationer som Harvard Business Review utsett data scientist till det mest sexiga yrket under 2000-talet.

Målen som ligger till grund för Scandinavian Airlines förändringsresa är att få en bättre bild av kunden samt att effektivisera analysprocesserna. Istället för att enbart fokusera på Eurobonus-medlemmarna ingår nu data från alla kunder i analyserna. Scandinavian Airlines ville få en tydligare bild på hur man kan optimera försäljningen i såväl egna som externa kanaler.

I mina medarbetares teoretiska bakgrund hittar jag ett bollplank och ett bättre stöd för att driva förändringen som krävs för att nå målen inom vår organisation Mattias Andersson Head of CRM Analytics Scandinavian Airlines

För att uppnå detta lyftes nivån på analys samtidigt som man nu jobbar med fler statistiska modeller för att skapa insikter om framtiden. Genom självbetjäningsverktyg frigörs tid för analytikerna att ägna sig åt framtidsmodellering och så kallad prediktiv analys.

Organisationen har nu också tillgång till dynamiska dashboards där medarbetare kan göra enklare analyser själva.

Silos – en stor utmaning för Scandinavian Airlines

Som för de flesta andra stora organisationer är uppdelningen i silos en av Scandinavian Airlines största utmaningar. Tidigare delades inte viktig information mellan avdelningarna och det saknades ett etablerat samarbete med den digitala analyskompetensen.

Det hände exempelvis att teamet som ansvarade för hemsidan jobbade på en analys om hur kunderna betedde sig där, samtidigt som teamet för mejl-utskick jobbade för att förstå samma kundgrupp, med skillnaden att de undersökte hur gruppen betedde sig i en annan kanal.

För att kunna dra nytta av de andra teamens arbete och för att undvika dubbelarbete har Scandinavian Airlines nu tagit det första steget mot att etablera korsfunktionella team där arbetet centreras runt kunden, snarare än runt Scandinavian Airlines interna avdelningar.

Två data scientists som blir nyckelpersoner i dessa projekt har utbildats på SAS Institutes Analytics Value Training for Data Science program.

"SAS Institutes program för att utveckla data analytiker är unik i Sverige. Det finns inget annat program som på detta sätt kombinerar analytiska- och affärsmässiga kunskaper", säger Mattias Andersson, Head of CRM Analytics på Scandinavian Airlines, och som ansvarar för kundanalys hos Scandinavian Airlines.

Genom att utbilda personalen i ett program har Mattias tillfört följande kompetenser till sitt team:

  • Förbättrad kvalitet av analyserna
  • Visualisering av analyserna på ett mer lättförståeligt sätt
  • Kommunikativa kunskaper om hur man formulerar viktiga budskap
  • Affärsmässigt tänkande
Tack vare Analytics Value Training for Data Science programmet kan vi bygga våra egna modeller, vilket gör oss mer självständiga och ska minskat antalet konsulttimmar framöver Mattias Andersson Head of CRM Analytics Scandinavian Airlines

Ökad kunskapsnivå in-house ska minska konsultberoendet

Genom programmet har Scandinavian Airlines arbete med visuell analys förbättrats avsevärt och på flera håll inom företaget kan medarbetare och chefer nu använda sig av interaktiva applikationer för att hantera och analysera sin egen data. Målet är att Scandinavian Airlines inte ska behöva hyra in lika många konsulter framöver eftersom kompetensen för modellering numera finns in-house.

− En annan viktig anledning för att utbilda vår personal har varit nätverket medarbetarna får genom utbildningen. För oss är det väldigt värdefullt att få en inblick i hur andra organisationer jobbar och vilka andra idéer det finns för att lösa samma utmaningar. Att ha ett team av utbildade och kompetenta medarbetare betyder också att jag har ett bättre stöd och bollplank för att driva förändringen som krävs för att nå målen inom vår organisation, säger Mattias Andersson.

Scandinavian Airlines

UTMANING

Att öka analysavdelningens förmåga att tillföra ett affärsvärde

LÖSNING

Utbildning av tre medarbetare i SAS Analytics Value Training for Data Science

RESULTAT

Kandidaterna har fått ett affärsmässigt tänk som tillåter avdelningen att prioritera projekt med högt värde för organisationen

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.