Kredithanteringslösning bidrar till mer riskbaserat arbetssätt på SBAB

För den som lånar ut pengar till bostadsköp är det nödvändigt att så noggrant som möjligt kunna avgöra risknivån för låntagarna och att integrera riskbedömningar i verksamhetsstyrningen.

Med hjälp av en kreditrisklösning från SAS Institute har Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB, förbättrat sin tillgång till information, vilket leder till mer faktabaserade beslut och en ökad konkurrenskraft.

– Som bolåneföretag är det en ovärderlig konkurrensfördel att kunna använda rätt information på rätt sätt. SAS Institutes devis "the power to know" stämmer faktiskt. Vi måste veta vilka kundsegment som vi vill göra affärer med så att vi kan nischa vår marknadsföring mot dem, säger Johan Brodin som är kreditchef på SBAB.
 

Tack vare en mer detaljerad rapportering har vi fått en bättre precision i beslutsfattandet och en ökad förståelse i organisationen för vikten av riskanalys.

Johan Brodin
Kreditchef
SBAB

Johan Brodin menar att det på dagens bankmarknad är ett måste att använda någon typ av analyslösning för kreditbedömning. För SBAB som är fokuserat på bostadslån är det en grundförutsättning för framgång att kunna bedöma låntagarnas riskprofiler. Utmaningen har varit att skapa en struktur för rapportering som stödjer alla befintliga och kommande regelverk och att se till att informationen finns tillgänglig för alla som behöver fatta beslut.

– När det nya regelverket Basel II kom för några år sedan började vi bygga interna riskmodeller. Det uppstod då ett ökat behov av att kunna lagra information, bearbeta den och använda den i verksamheten, berättar Johan Brodin.

SBAB valde SAS Institute efter att ha gjort en upphandling. Först användes bara SAS Institutes baslösning, tillsammans med en egenutvecklad applikation för kreditrisk. Den egenutvecklade lösningen klarade regelkraven, så det var egentligen inte nödvändigt att köpa ett nytt system för att följa regelverket. Där­emot var den gamla lösningen person­beroende och omständlig att använda.

Dessutom upptäckte SBAB snart ett behov av att kunna kombinera den rena kreditriskbedömningen med avancerad analys och då bestämde de sig för att investera i SAS Institutes kompletta lösning för Credit Scoring.

– SAS Institute har satsat hårt på den här marknaden och har utvecklat lösningar på en bra nivå. De har även kompetensen att hjälpa oss att använda produkterna på rätt sätt, säger Johan Brodin.
 

Mer riskbaserat arbetssätt

Han menar att kredithanteringslösningen har varit värdefull för verksamheten i och med att den har bidragit till ett mer riskbaserat arbetssätt.

– Tack vare en mer detaljerad rapportering har vi fått en bättre precision i beslutsfattandet och en ökad förståelse i organisationen för vikten av riskanalys. Bland annat kan vi upptäcka kunder som riskerar att lämna oss och kontakta dem med relevanta erbjudanden. Vi fattar inga beslut utan att ha beaktat riskinforma­tionen. Riskbedömningarna integreras i verksamhetsstyrningen och kombineras med ekonomisk information, säger Johan Brodin.

När SBAB först bestämde sig för att använda analyslösningen var det A och O att samla all data och att skapa ordning och reda. Lösningen var också en byggsten i IT-avdelningens övergripande "one-source"-strategi. Gemensamma definitioner och att informationen skulle bli tillgänglig för alla som behövde den var viktiga ingredienser.

– Men utbud skapar efterfrågan och efter att lösningen kommit på plats har det uppstått nya behov. Vi arbetar därför kontinuerligt med att få in mer och mer information och tar hela tiden små steg mot en bättre och bättre lösning. Ambitionen är att fortsätta att utveckla lösningen för att täcka även de nya reglerna för likviditetsriskhantering och andra kommande regelförändringar, berättar Johan Brodin.

Johan Brodin betonar att det viktigaste är att ha en struktur och att informationen finns tillgänglig för alla som behöver fatta beslut. Informationen kommer att spridas från kreditavdelningen till marknad, treasury, analysavdelningen och till andra beslutsfattare.

– Det kan ses som en tröskel att lära sig att arbeta med statistiska verktyg, men snart märker man att det inte är så krångligt. Det handlar egentligen bara om ordning och reda, samt om tillgång till bra information. Den förbättrade tillgången till information gör att vi kan fatta faktabaserade beslut och den möjliggör även innovationsarbete. Dessutom är det förstås en god hjälp för rapportering till de externa myndigheterna, säger han.

SBAB

Affärsproblem:

Att skapa en analys och rapporteringsstruktur som stödjer alla befintliga och kommande regelverk, göra informationen tillgänglig för alla som fattar beslut samt underlätta nischad marknadsföring och effektiv kredithantering.

Lösning:

SAS® Credit Scoring Solution som inkluderar SAS® Enterprise Miner™, SAS® Enterprise Guide®, SAS® Data Integration, SAS® Detailed Data Store och SAS® rapportering.

Resultat:

Förbättrad tillgång till information och faktabaserade beslutsunderlag, väldokumenterade riskprocesser, stöd för att hitta och behålla lönsamma kunder samt hjälp för rapportering till de externa myndigheterna.

Bransch:

Kreditbranschen. Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB, är fokuserat på bostadslån, såväl på den privata marknaden som på företagsmarknaden.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.