SAS® Text Miner

ซอฟต์แวร์เหมืองข้อมูลเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่เร็วกว่าและลึกกว่าจากข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (unstructured data)

ซอฟต์แวร์สำหรับการทำเหมืองข้อมูลรูปแบบข้อความของเรา พร้อมช่วยให้คุณวิเคราะห์ข้อมูลจากเว็บไซต์ พื้นที่แสดงความคิดเห็น หนังสือและข้อความรูปแบบอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย คุณจึงไม่ต้องจำกัดตัวเองไว้กับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเก่าอีกต่อไป และสามารถทำการสำรวจและค้นพบข้อมูล ประเด็น และความสัมพันธ์ที่สำคัญใหม่ๆ และนำสิ่งที่คุณได้พบใส่เข้าสู่แบบจำลองของคุณ เพื่อยกระดับความสามารถในการวิเคราะห์ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

ประโยชน์ที่ได้รับ

พัฒนาประสิทธิภาพของแบบจำลอง

แบบจำลองเชิงคาดการณ์ของเราจะใช้ความรู้จากสถานการณ์ในอดีตเพื่ออธิบายเหตุการณ์ในอนาคต แต่โดยทั่วไปแล้ว สถานการณ์และเหตุการณ์สำคัญซึ่งถูกบันทึกในรูปความเห็น บันทึก รายงาน ข้อมูลจากการสอบถาม หรือการแสดงความคิดเห็นตามเว็บไซต์ ฯลฯ นั้น มักไม่ได้รับการจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลที่เป็นระบบเพื่อการวิเคราะห์ที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ แต่ด้วยซอฟต์แวร์สำหรับการทำเหมืองข้อมูลของเรา คุณจะสามารถสกัดข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งข้อมูลในรูปข้อความสำหรับแบบจำลองของคุณได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์

เพิ่มขีดความสามารถและความชำนาญเฉพาะด้านต่าง ๆ ให้แก่ระบบการวิเคราะห์ของคุณ

เพิ่มประสิทธิผลจากการเรียนรู้ของเครื่องด้วยการใช้ GUIs แบบอินเตอร์แอคทีฟเพื่อระบุความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องต่างๆ รวมถึงปรับแต่งอัลกอริธึม การจัดแบ่งข้อมูล และกลุ่มเนื้อหาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งชุดข้อมูลที่พร้อมต่อการใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถขยายขีดความสามารถของเหมืองข้อมูลนอกเหนือจากการใช้ลิสต์แบบ start-and-stop แบบพื้นฐานทั่วไป ด้วยการกำหนดรายการการค้นหาขึ้นเองสำหรับวัตถุและหัวเรื่องที่สำคัญต่างๆ เพื่อปรับกฎการสร้างและหัวข้อแบบอัตโนมัติ

สามารถได้รับข้อมูลเพิ่มเติมแบบอัตโนมัติ

ปรับกิจกรรมที่ใช้แรงงานคนแบบซ้ำๆ ซากๆ ซึ่งสิ้นเปลืองเวลา ให้เป็นแบบอัตโนมัติ เช่น กิจกรรมการสกัดคำสำคัญหรือหัวข้อ หรือการระบุความสัมพันธ์หลัก ด้วยขีดความสามารถการใช้ระบบการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) และเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติของเรา โดยกระบวนการทำงานประสิทธิภาพสูงนี้ จะช่วยให้คุณทำการประเมินได้ภายในเวลาอันสั้นเพียงไม่กี่วินาทีหรือนาที แม้แต่เมื่อทำการวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลมหาศาล ดังนั้นคุณจะสามารถตรวจพบองค์ประกอบสำคัญต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยพัฒนาพลังของแบบจำลอง

ระบุได้อย่างแม่นยำว่าประเด็นใดสำคัญ และประเด็นใดที่คุณไม่ควรเสียเวลา

ข้อมูลในรูปข้อความจะถูกจัดรูปแบบให้เป็นตัวเลขที่สรุปคุณลักษณะสำคัญต่างๆ และเปลี่ยนให้เป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับแบบจำลองเชิงคาดการณ์และชุดการวิเคราะห์เหมืองข้อมูล และด้วยระบบการทำงานเชิงภาพชุดเดียวกันกับ SAS® Enterprise Miner คุณจะสามารถทำการตรวจสอบหัวข้อสำคัญ ระบุกลุ่มคำที่เกี่ยวเนื่องกันที่พบบ่อย และสังเกตรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของคำเหล่านี้ เพื่อให้คุณทราบได้ว่า ควรเพิ่มสิ่งใดลงในการวิเคราะห์ของคุณต่อไปบ้างเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ภาพหน้าจอ

คุณสมบัติ

  • ขีดความสามารถที่ดีเลิศสำหรับการทำเหมืองข้อมูล ให้คุณสามารถการประเมินชุดข้อมูลปริมาณมหาศาลได้ด้วยการทำเหมืองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง
  • อินเตอร์เฟสการใช้งานที่เข้าใจได้ง่าย และมีความยืดหยุ่น อินเตอร์เฟสการประมวลผลข้อมูลประเภทข้อความสามารถทำงานได้ตามมาตรฐานการเข้าถึงของ Windows
  • ทำการสร้างคำสั่งค้นหาแบบ Boolean โดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถจัดแบ่งเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย
  • การจัดหมวดหมู่คำและสำรวจแนวโน้มการใช้คำ เราพร้อมช่วยคุณประเมินความเกี่ยวเนื่องของคำสำคัญต่างๆ ในชุดข้อมูลและทำความเข้าใจแนวโน้มการใช้คำต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงตามแต่ละช่วงเวลา
  • การสำรวจหัวข้อที่สำคัญในชุดเอกสารต่าง ๆ คุณสามารถสกัดและระบุหาหัวข้อ ประเด็นที่สำคัญจากชุดเอกสารและแหล่งข้อมูลที่คุณมี ด้วยขีดความสามารถในการกรองข้อมูลที่ติดตั้งไว้พร้อมในระบบ
  • ทำการสำรวจและเจาะลึกข้อมูลในรูปแบบภาพ คุณสามารถทำการวิเคราะห์ผลลัพธ์ได้ด้วยการแสดงผลเชิงภาพ และสำรวจ ความสัมพันธ์ระหว่างคำ รวมถึงถ่ายทอดและส่งต่อข้อมูลที่คุณได้รับไปยังผู้เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย
  • ตัวเลือกการใช้งานที่ยืดหยุ่นได้ คุณสามารถทำการเลือกชุดตัวเลือกข้อมูลสำคัญต่างๆ ที่กำหนดมาให้ หรือสร้างหมวดหมู่ตัวเลือกขึ้นด้วยตัวคุณเองเพื่อการสกัดข้อมูลข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่คุณต้องการ
  • นำเข้าข้อความได้อย่างง่ายดาย ด้วยขีดความสามารถการนำเข้าข้อมูลในรูปแบบข้อความที่สะดวกแก่การทำงาน ผ่านระบบอินเตอร์เฟสแบบinteractive
  • สามารถรองรับได้หลายภาษา คุณสามารถทำการเลือกภาษาที่จะใช้งานได้โดยอ้างอิงกับตัวแปรนำเข้าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

แหล่งข้อมูลแนะนำ


อ่านเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับ SAS® Text Miner เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 


รับชมสาเหตุที่ทำให้ SAS ได้รับการจัดอันดับให้เป็นระดับผู้นำของ The Forrester Wave™: Predictive Analytics and Machine Learning Solutions ในไตรมาสที่ 1 ปี 2017


ค้นพบ 3 อันดับสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณจำเป็นต้องทราบ เมื่อใช้งานการวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบข้อความ

รายละเอียดวิธีสั่งซื้อ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ดูรายละเอียดของโซลูชั่น ลิขสิทธิ์ การใช้งาน และอื่น ๆ

พร้อมที่จะเริ่มแล้วหรือยัง ก้าวสู่ขั้นต่อไปของการสร้างมูลค่าเพิ่มจากข้อมูลของคุณเอง