SAS® Enterprise Miner

ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญยิ่งด้วยซอฟต์แวร์การทำเหมืองข้อมูลที่เปี่ยมประสิทธิภาพ

การสร้างโมเดลเชิงพรรณาและเชิงคาดการณ์นั้นเป็นรากฐานที่มาของข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญต่อยุทธศาสตร์และการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ ด้วยความช่วยเหลือของเรา คุณจะสามารถเพิ่มความคล่องตัวแก่ระบบการวิเคราะห์เหมืองข้อมูลของคุณและพัฒนาโมเดลได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งเข้าใจความสัมพันธ์ที่สำคัญต่าง ๆ และค้นหารูปแบบที่สร้างประโยชน์ต่อคุณที่สุด

ภาพหน้าจอของ SAS Enterprise Miner แสดงโฟล์วทั้งหมด

สร้างโมเดลที่ดีขึ้นด้วยเครื่องมือที่ดีกว่าเดิม

เราจะช่วยคุณให้สามารถลดระยะเวลาการพัฒนาโมเดลได้อย่างมาก ทั้งสำหรับนักวิเคราะห์เหมืองข้อมูลและนักสถิติของคุณ ด้วยระบบแผนภาพกระบวนการทำงานที่พร้อมตอบสนองต่อคุณและสามารถบันทึกความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ จะช่วยให้คุณสามารถติดตามขั้นตอนการทำการวิเคราะห์เหมืองข้อมูล เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และเรายังรวบรวมเทคนิคการทำแบบลองเพื่อการพยากรณ์ไว้มากกว่าซอฟท์แวร์เพื่อการทำเหมืองข้อมูลทุกรายในตลาด เราจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับงานของคุณ

ภาพหน้าจอของ SAS Enterprise Miner screenshot แสดงการวิเคราะห์ร่วมกัน

เพิ่มขีดความสามารถให้แก่ผู้ใช้งานทางธุรกิจ

แม้แต่ผู้ใช้งานทางธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ไม่เชี่ยวชาญด้านสถิตินัก ก็สามารถสร้างโมเดลของตนเองได้ด้วย SAS® Rapid Predictive Modeler ของเรา ด้วยอินเตอร์เฟซเชิงภาพแบบ Graphic User Interface หรือ GUI ที่ใช้งานได้ง่าย จะช่วยบุคลากรของคุณให้สามารถผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ของการวิเคราะห์เหมืองข้อมูลไปได้ โดยผลการวิเคราะห์นั้นจะถูกนำเสนอให้แก่คุณในรูปแบบของแผนภูมิที่เข้าใจง่าย ช่วยให้คุณสามารถสกัดนัยยะทางยุทธศาสตร์ที่มีประโยชน์ออกมาได้อย่างรวดเร็ว เพื่อการตัดสินใจที่เที่ยงตรงและฉับไว

ภาพหน้าจอของ SAS Enterprise Miner แสดงการเปรียบเทียบโมเดล

พัฒนาความแม่นยำในการพยากรณ์เพื่อให้คุณส่งต่อผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือ

เราช่วยให้คุณสามารถสร้างโมเดลที่ทำงานได้ดีกว่าเดิมด้วยอัลกอริธึมที่ทันสมัยและวิธีการวิเคราะห์ที่เจาะจง แต่ละอุตสาหกรรม และคุณยังสามารถตรวจสอบผลลัพธ์ด้วยการประเมินผลเชิงภาพและตัวชี้วัดต่าง ๆ รวมทั้งเปรียบเทียบผลการพยากรณ์และสถิติผลการประเมินจากแบบจำลองรูปแบบต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นมาได้อย่างง่ายดาย ซึ่งแสดงผลไว้ข้างกัน โดยผลลัพธ์เหล่านั้นจะทำการบันทึกตัวเองในรูปแบบของเทมเพลตที่คุณสามารถอัพเดตหรือนำมาใช้กับโจทย์ใหม่ ๆ ได้ทันที โดยไม่ต้องเริ่มต้นทำงานใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้นแต่อย่างใด

ภาพหน้าจอของ SAS Enterprise Miner แสดง code node

ช่วยคุณกำหนดคะแนนและทำการใช้งานแบบจำลองด้วยระบบอัตโนมัติ

code เพื่อการกำหนดคะแนนของเราจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับทุกขั้นตอนการพัฒนาแบบจำลอง เราจึงช่วยให้คุณกำจัดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นการการเขียน code โดยมนุษย์ซึ่งอาจก่อปัญหาและต้นทุนในการแก้ไขให้หมดไป และคุณยังสามารถฝังการกำหนดคะแนน code ลงในขั้นตอนทางธุรกิจต่าง ๆ ของคุณ หรือใช้งานเพื่อการตอบสนองต่อเหตุการณ์จริง ไปจนถึงรูปแบบของ batch ภายในระบบของ SAS และแม้แต่ใช้งานบนเว็บหรือส่งเข้าสู่ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์โดยตรง อันจะช่วยประหยัดต้นทุนเวลาและให้ผลลัพธ์ที่ แม่นยำขึ้นให้แก่คุณ

ภาพหน้าจอของ SAS Enterprise Miner แสดงโฟล์วกระบวนการ

ผสานพลังของ SAS®9 และ SAS® Viya

เราให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากแพลตฟอร์มที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดทั้งสองแพลตฟอร์มของเรา ที่ถูกรวมไว้ในระบบเดียวด้วย SAS® Viya Code node โดย SAS® Viya Code node ของเรา จะช่วยให้ผู้ใช้งาน SAS® Enterprise Miner ของคุณสามารถใช้ขีดความสามารถอันน่าถึงของ  SAS® Viya ด้วยกระบวนการของ SAS® Enterprise Miner นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลและ data scientists ของคุณ จะยังสามารถผสานโมเดลใน SAS® Viya เข้าในการทำงาน เพื่อเปรียบเทียบระหว่างโมเดลของ  SAS® Viya และ SAS®9 ซึ่งนั่นแปลว่านักวิเคราะห์ของคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากทั้งสองระบบไปพร้อม ๆ กัน

คุณสมบัติหลัก

 • GUI ที่ง่ายต่อการใช้งานและการประมวลผลแบบ batch ให้คุณสามารถสร้างโมเดลได้มากขึ้น ด้วยคุณภาพที่ดีกว่าเดิม ในเวลาอันรวดเร็วกว่าที่เคยเป็น
 • พร้อมขีดความสามารถในการเตรียมข้อมูล รวมถึงสรุปและสำรวจข้อมูลที่ซับซ้อน ให้คุณสามารถจัดการกับข้อมูลที่หายไป คัดกรองค่าที่ผิดปกติออก ตั้งกฎเกณฑ์ของการทำ segmentation แก่ข้อมูล และอื่นๆ ด้วยเครื่องมือการเตรียมข้อมูลที่ทรงพลัง พร้อมตอบสนองต่อคุณในทันที
 • พร้อมต่อการสร้างโมเดลระดับสูงทั้งเชิงโมเดลเชิงพรรณนาและโมเดลเชิงพยากรณ์ เราจะมอบพลังการวิเคราะห์เชิงลึกที่เป็นเลิศแก่คุณ ด้วยอัลกอริทึมสำหรับทั้งงานด้านสถิติ การทำเหมืองข้อมูล และระบบ machine learning
 • ผสานระบบ Open source ต่างๆ ได้ด้วยภาษา R ให้คุณสามารถแปลงข้อมูลและทำการสำรวจข้อมูลต่าง ๆ รวมไปถึงการสร้างและประเมินโมเดลทั้งประเภท supervised และ unsupervised models ในภาษา R
 • ขีดความสามารถสูงสำหรับการทำงานของคุณ เราจะช่วยคุณเพิ่มผลการดำเนินงานอย่างเห็นได้ชัด ด้วย node การวิเคราะห์เหมืองข้อมูลอันทรงประสิทธิภาพที่ติดตั้งไว้สำเร็จรูป
 • ช่วยให้ผู้ใช้งานสำหรับธุรกิจสร้างโมเดลได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และทำงานได้ด้วยตัวเอง โดย SAS® Rapid Predictive Modeler สามารถช่วยแนะนำผู้ใช้งานที่ไม่เชี่ยวชาญทางเทคนิคให้ดำเนินงานวิเคราะห์เหมืองข้อมูลแต่ละขั้นตอนได้โดยอัตโนมัติ
 • ให้คุณเปรียบเทียบโมเดลต่าง ๆ รวมทั้งทำรายงานและบริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถระบุแบบจำลองที่สร้างผลลัพธ์และผลตอบแทนการลงทุนที่ดีที่สุดแก่คุณได้ ด้วยคุณสมบัติการประเมินที่ง่ายต่อการใช้งาน
 • ทำการกำหนดคะแนนแบบอัตโนมัติ สร้างการกำหนดคะแนน code แบบอัตโนมัติในภาษาคอมพิวเตอร์ที่หลากหลายทั้ง SAS, C, Java และ PMML จากนั้นจึงนำ code เหล่านั้นมาใช้งานในสถานการณ์ที่หลากหลาย ทั้งแบบเรียลไทม์และข้อมูลแบบ batch – ไม่ว่าจะในระบบของ SAS เอง หรือบนเว็บ หรือแม้แต่ฐานข้อมูลแบบ relational database ไปจนถึง Hadoop
 • สามารถที่จะเรียกใช้คำสั่งจาก SAS® Viya ในขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ ใช้ code node ใหม่ของ SAS® Viya เพื่อส่งและดำเนินการ code จาก SAS® Viya โดยตรงสำหรับชุดกระบวนการของ SAS® Enterprise Miner
 • ด้วยกระบวนการที่ยกระดับได้ตามความต้องการ
  คุณสามารถขยายขอบเขต การดำเนินการได้จากระบบที่มีผู้ใช้รายเดียวไปจนถึงระดับองค์กรขนาดใหญ่ ด้วย Java client และโครงสร้างเซิร์ฟเวอร์ของ SAS
 • สามารถติดตั้งเพื่อการทำงานผ่านระบบคลาวด์ได้ ให้คุณสามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากซอฟต์แวร์ที่ก้าวหน้าที่สุดของเราและโครงสร้างแพลตฟอร์มที่พร้อมยกระดับขนาดได้ ซึ่งได้รับดูแลสนับสนุนโดยผู้เชี่ยวชาญของ SAS ผ่านระบบที่ปลอดภัย บนรูปแบบคลาวด์

แหล่งอ้างอิงที่แนะนำ


ดูข้อมูลเพิ่มเติมของ
SAS® Enterprise Miner


เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) ในการทำงานยุคปัจจุบัน


เรียนรู้ว่าทำไม Gartner จึงจัดให้ SAS เป็นผู้นำใน Magic Quadrant ในอุตสาหกรรมแพลตฟอร์มด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science)

รายละเอียดวิธีสั่งซื้อ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ดูรายละเอียดของโซลูชั่น ลิขสิทธิ์ การใช้งาน และอื่น ๆ

พร้อมที่จะเริ่มแล้วหรือยัง ก้าวสู่ขั้นต่อไปของการสร้างมูลค่าเพิ่มจากข้อมูลของคุณเอง