SAS®  Detection and Investigation for Insurance

เพื่อตรวจจับ ป้องกัน และจัดการกับการทุจริต ในธุรกิจและอุตสาหกรรมทุกประเภทคุณไม่จำเป็นต้องทนและยอมรับความเสียหายจากการทุจริตค่าสินไหมหรือผลตอบแทนต่าง ๆ อีกต่อไป ระบบ SAS® Detection and Investigation for Insurance พร้อมสนับสนุนคุณให้สามารถตรวจจับ ป้องกัน และจัดการกรณีการทุจริต หลอกลวง และภาระผูกพันอันเป็นเท็จต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากผู้ที่ฉวยโอกาส และมิจฉาชีพที่ทำงานอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมประเภทใด โดยระบบของเรามีฟังก์ชันการทำงานสำหรับการตรวจจับพฤติกรรมทุจริต ตัวเลือกการจัดการระบบการแจ้งเตือน และระบบการทำงานสำหรับจัดการกรณีต่าง ๆ 

ภาพสกรีนช็อตของ SAS Dectection and Investigation for Insurance แสดงการแจ้งเตือนสำหรับรายชื่อเฝ้าระวังบนหน้าจอเดสก์ท็อป

เราจะช่วยคุณตรวจจับกิจกรรมการทุจริตต่าง ๆ ได้อย่างดีขึ้น

ช่วยคุณตรวจจับและจับตาพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจ รวมถึงช่วยให้คุณทราบถึงความสัมพันธ์ของธุรกรรมที่ซ่อนเร้น และตรวจตรารูปแบบพฤติกรรมที่น่าสงสัยต่าง ๆ ได้ในทุกขั้นตอนของการเคลม ระบบวิเคราะห์เพื่อป้องกันการทุจริตด้านการประกันของเรา ทำงานโดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์ที่หลากหลาย (ไม่ว่าจะเป็นชุดกฎเกณฑ์ทางธุรกิจแบบอัตโนมัติ เทคนิค AI และ Machine learning การทำ text mining การตรวจจับสิ่งผิดปกติ และการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงในระบบเครือข่าย) เพื่อประเมินและให้คะแนนการเคลมนับล้านรายการแบบเรียลไทม์ หรือแบบ batch และวิธีตรวจจับสิ่งผิดปกติที่คุณสามารถปรับแต่งได้ จะช่วยในการตรวจพบการทุจริตรูปแบบใหม่ ๆ รวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล และเครือข่ายอาชญากรรมที่แฝงตัวอยู่ ซึ่งจะป้องกันธุรกิจของคุณไม่ให้เผชิญกับความเสียหายที่รุนแรงได้

ภาพสกรีนช็อตของ SAS Dectection and Investigation for Insurance แสดงการใช้งานมุมมองการวิเคราะห์เครือข่ายบนหน้าจอเดสก์ท็อป

เห็นมุมมองความเสี่ยงของการทุจริต

ช่วยให้คุณระบุความเชื่อมโยงการเคลมในกรณีต่าง ๆ ที่เหมือนจะไม่เกี่ยวเนื่องกันได้ และสามารถตรวจจับการทุจริตที่เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ร่วมได้ ด้วยระบบอินเตอร์เฟสเชิงภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา จะให้คุณสามารถเห็นการเคลมของลูกค้ารายต่าง ๆ สำหรับธุรกิจทุกประเภท และวิเคราะห์กิจกรรมและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้จากมิติเชิงเครือข่าย แผนภาพข้อมูลด้านsocial mediaและ ศักยภาพในการ data mining ที่มีความซับซ้อนสูง ช่วยให้คุณเข้าใจรูปแบบการทุจริตต่าง ๆ ที่กำลังก่อตัว เพื่อให้คุณสามารถป้องกันความเสียหายได้ก่อนจะลุกลามบานปลาย และเรายังช่วยให้คุณเกาะติดสถานการณ์การทุจริตจากการเคลมผ่านการพัฒนาแบบจำลองและระบบให้ทรงประสิทธิภาพอยู่เสมอ

ภาพสกรีนช็อตของ SAS Dectection and Investigation for Insurance แสดงหน้าจอภาพรวมการแจ้งเตือนบนหน้าจอเดสก์ท็อป

ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
ความสูญเสียต่างๆให้คุณ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ธุรกิจของคุณ

ระบบการให้คะแนนเพื่อตรวจจับการทุจริตของเรา จะช่วยให้คุณสามารถตรวจจับการทุจริตด้านการเคลม ได้ด้วยความเร็วและความแม่นยำที่เป็นเลิศ ระบบของเราจะช่วยคุณแยกแยะอย่างรวดเร็วว่าการเคลมใดบ้างที่ควรเร่งตรวจสอบเพิ่มเติม และกรณีใดที่คุณสามารถเบาใจได้ โดยลดการจับผิดในกรณีที่ไม่มีการทุจริตจริง (false positives) ลง ซึ่งหมายถึงการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าของคุณด้วย ทั้งนี้ การให้คะแนนโดยอัตโนมัติช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของการเคลมที่มีมูลค่ามากกว่า รวมถึงบุคคล กลุ่มบุคคล และเครือข่าย ในขณะที่เครื่องมือขั้นสูงในการจัดการกรณีต่าง ๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น และทำให้ด้านการสืบสวน มีความคุ้มค่ายิ่งกว่าเดิม นอกจากนี้ จำนวนเงินการชดใช้สินไหมต่าง ๆ จะถูกบันทึกไว้ในระบบเพื่ออ้างอิงเป็นกรณีศึกษาสำหรับเหตุการณ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันในอนาคตต่อไป

คุณสมบัติหลัก

  • การบริหารจัดการข้อมูล คุณจะได้รับประโยชน์จากแบบจำลองการวิเคราะห์ข้อมูลที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจการประกันภัยโดยเฉพาะ ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอกต่าง ๆ ทั้งระบบการเคลม รายชื่อเฝ้าระวัง แหล่งข้อมูลภายนอก และข้อมูลรูปแบบข้อความต่าง ๆ และผสานชุดข้อมูลเหล่านั้นเข้ากับระบบการทำงานที่คุณมีอยู่
  • การวิเคราะห์ขั้นสูงด้วย AI โดยใช้ระบบการวิเคราะห์และเทคนิคด้าน AI ระดับสูงจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงอัลกอริธึมการวิเคราะห์ทางสถิติที่ทันสมัย เทคนิค Machine learning การเรียนรู้เชิงลึก และการวิเคราะห์ข้อมูลข้อความ ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงได้จากระบบเดียว
  • การจัดการแบบจำลองเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการวิเคราะห์ มาพร้อมกับชุดกฎเกณฑ์อย่างง่ายสำหรับการตัดสินใจด้วยข้อมูลจำกัด ชุดแบบจำลองสำหรับตรวจจับรูปแบบข้อมูลและเหตุการณ์ที่ผิดปกติ และแบบจำลองเพื่อการคาดการณ์ และยังมีขีดความสามารถในการสร้างและจัดการกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ แบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์ ระบบการแจ้งเตือนและรายชื่อเฝ้าระวังต่าง ๆ
  • การตรวจจับและสร้างการแจ้งเตือน ระบบสามารถคำนวณโอกาส แนวโน้มและความน่าจะเป็นของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในการเคลม ด้วยระบบการให้คะแนนที่ผสานการทำงานของกฎเกณฑ์ทางธุรกิจ การตรวจจับพฤติกรรมที่ผิดปกติ และพลังการวิเคราะห์ที่เป็นเลิศเข้าด้วยกัน จากนั้นจึงประมวลผลและแสดงผลลัพธ์คะแนนสำหรับการวิเคราะห์แต่ละขั้นตอน เมื่อได้รับข้อมูลใหม่ ๆ เกี่ยวกับการเคลม
  • ตัวเลือกการจัดการการแจ้งเตือนต่าง ๆ ช่วยให้คุณสามารถผสมผสานการแจ้งเตือนจากระบบตรวจตราและเฝ้าระวังต่าง ๆ และเชื่อมโยงกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่คุณต้องการเฝ้าระวัง เพื่อประเมินความเสี่ยงสำหรับกลุ่มคนเหล่านั้นได้อย่างทันท่วงที
  • การวิเคราะห์เครือข่ายโซเชียลมีเดีย มีอินเตอร์เฟสสำหรับแสดงผลเชิงภาพที่เป็นเลิศของเราซึ่งให้คุณพิจารณาลงลึกได้มากกว่าแค่การเคลมโดยทั่วไป ด้วยการวิเคราะห์เชิงลึกที่สามารถประเมินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดได้ในระดับเครือข่าย
  • การสำรวจและค้นพบข้อมูลสำคัญ เราช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลได้อย่างกว้างขวางทั้งสำหรับข้อมูลในรูปข้อความ ข้อมูลที่จำแนกตามหัวข้อต่าง ๆ และข้อมูลเชิงพื้นที่ภูมิศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอก และกลั่นกรองผลการค้นหาของคุณได้ด้วยฟิลเตอร์แบบอินเตอร์แอคทีฟ
  • การจัดการกรณีต่าง ๆ ระบบของเราสามารถลดความยุ่งยากในการปฏิบัติงานลงได้ ด้วยลำดับงานที่คุณสามารถกำหนดเองได้ ซึ่งช่วยในการตรวจสวนอย่างเป็นระบบ รวบรวมและนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีความหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นอย่างครบถ้วน 
  • ตัวเลือกการใช้งานที่ยืดหยุ่น ช่วยให้คุณสามารถเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสมที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการโฮสติ้ง (hosting) ที่ครบครันด้วย SAS การนำไปใช้งานที่เว็บไซต์ของคุณเอง หรือเลือกใช้โดยผสมตัวเลือกทั้งสองแบบเข้าด้วยกัน

ตัวอย่างการใช้งาน

รับชมการทำงานของ SAS® Detection and Investigation for Insurance

การตรวจจับและป้องกันการทุจริต นับเป็นประเด็นท้าทายสำหรับธุรกิจการประกันภัยทั่วโลก เราขอเชิญคุณรับชมข้อมูลว่า ระบบซอฟต์แวร์เพื่อการป้องกันและตรวจสอบเหตุการณ์การรทุจริตในการประกันภัยของเรา ซึ่งใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์และเทคนิค Machine learning เพื่อช่วยธุรกิจของคุณตรวจจับและป้องกันการทุจริตต่างๆ ได้อย่างเท่าทัน

โซลูชั่นนี้ทำงานบน SAS® Viya® ซี่งมีความสามารถในการเอาชนะความท้าทายทางการวิเคราะห์ต่าง ๆ ตั้งแต่การทดลองเบื้องต้นสู่ภารกิจที่มีความสำคัญ SAS® Viya® ขยายแพลตฟอร์มของ SAS เพื่อช่วยให้ทุกคน – ไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (data scientists) นักวิเคราะห์ธุรกิจ นักพัฒนาโปรแกรม และผู้บริหาร – สามารถร่วมมือกันและรับรู้ผลลัพธ์ทางนวัตกรรมได้เร็วขึ้น

แหล่งข้อมูลแนะนำ


อ่านข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับ
SAS® Detection and Investigation for Insurance 


รับชมประโยชน์ของการใช้กระบวนการทำงานแบบผสมผสาน เพื่อตรวจจับการทุจริตด้านการประกันภัย


รับทราบข่าวสาร มุมมอง และข้อมูล เชิงลึกเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและความปลอดภัยต่าง ๆ

รายละเอียดวิธีสั่งซื้อ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ดูรายละเอียดของโซลูชั่น ลิขสิทธิ์ การใช้งาน และอื่น ๆ

พร้อมที่จะเริ่มแล้วหรือยัง ก้าวสู่ขั้นต่อไปของการสร้างมูลค่าเพิ่มจากข้อมูลของคุณเอง