SAS® Banking Analytics Architecture

ตัดสินใจตามข้อเท็จจริงโดยรับประกันความถูกต้อง
ตรงกันและลดเวลาในการเตรียมข้อมูล

คุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลจากระบบปฏิบัติการทั้งหลายที่คุณมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเงินฝาก เงินกู้ และการบริหารจัดการความมั่งคั่ง และนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์และการจัดทำรายงานทุกเมื่อที่ต้องการ เพื่อให้การตัดสินใจของคุณจากนี้เป็นต้นไป มีรากฐานจากการวิเคราะห์ที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้ มิใช่แค่การคาดเดาอีกต่อไป

ประโยชน์ที่ได้รับ

ให้ข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจนกับทุกคนที่ต้องการ

เข้าถึงข้อมูลที่แม่นยำได้อย่างต่อเนื่องทุกเมื่อและทุกที่ที่ต้องการ ทำให้เชื่อมั่นในความแม่นยำและข้อมูลที่ทันเวลา เทคโนโลยีการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ วิเคราะห์และเข้าถึงข้อมูล รวมการรายงานทางเว็บที่ใช้งานง่ายเพื่อการติดต่อสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญเฉพาะบุคคลในองค์กรของคุณ

เห็นมุมองรวมที่ครบสมบูรณ์ของข้อมูลองค์กรทั้งหมด

พจนานุกรมข้อมูลที่รวมข้อมูลหลัก ๆ ทางธนาคาร เช่นข้อมูลลูกค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า บัญชีทางการเงิน และการจัดการความเสี่ยง แบบจำลองทางตรรกะที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและแบบจำลองข้อมูลทางกายภาพ เป็นหนึ่งในเวอร์ชั่นที่สร้างมาตรฐานให้กับข้อมูลธนาคารกว่า 8,000 รายการ เพื่อรับประกันการใช้ศัพท์และรายงานที่ถูกต้องตรงกันทั่วทั้งองค์กร

เข้าถึงข้อมูลที่คุณต้องการได้ตลอดเวลา

จากระบบธนาคารหลักแบบเก่าหรือการเริ่มต้นใช้ระบบเงินกู้จนถึงระบบธนาคารออนไลน์ล่าสุดหรือแพลตฟอร์มการจัดการธนาคาร SAS® Banking Analytics Architecture สามารถเข้าถึงและประมวลผลข้อมูลจากแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์แบบเสมือนหรือระบบปฏิบัติการได้ ผลที่ตามมา คือคุณจะประหยัดเวลา ใช้เวลาในการเรียนรู้น้อยลงและให้ข้อมูลการตลาดที่สำคัญกับผู้ที่ต้องตัดสินใจ

ขจัดการใช้เครื่องมือและระบบซ้ำซ้อนด้วยโซลูชั่นเพียงหนึ่งเดียว

SAS® Banking Analytics Architecture เป็นโซลูชั่นที่ใช้งานได้หลากหลาย เชื่อถือได้ และเป็นโซลูชั่นที่ครบถ้วน ที่ช่วยขจัดการเข้าถึงการเชื่อมโยงและการจัดการเทคโนโลยีทีละเล็กน้อยจากคู่ค้าต่าง ๆ ยังให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมและความเสี่ยงที่ลดลง แต่ให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วขึ้น

ภาพหน้าจอ

คุณสมบัติ

  • แบบจำลองข้อมูลทางธุรกิจ
  • การจัดการข้อมูล

  • การรายงาน (Reporting) และ Business Intelligence
  • การเชื่อมโยงอินเตอร์เฟสรายงานแบบอินเตอร์แอคทีฟแบบเว็บสำหรับผู้ใช้ทางธุรกิจข้อมูลทางเทคนิค

แหล่งข้อมูลแนะนำ


อ่านข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับ
SAS® Banking Analytics Architecture


รับทราบข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกล่าสุดเกี่ยวกับระบบการวิเคราะห์


เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยคุณป้องกันการทุจริต และปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ได้อย่างไร

รายละเอียดวิธีสั่งซื้อ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ดูรายละเอียดของโซลูชั่น ลิขสิทธิ์ การใช้งาน และอื่น ๆ

พร้อมที่จะเริ่มแล้วหรือยัง ก้าวสู่ขั้นต่อไปของการสร้างมูลค่าเพิ่มจากข้อมูลของคุณเอง