โลกกำลังต้องการ "ผู้นำด้าน AI"

"ผู้นำ" จำเป็นต้องมีทั้งทักษะด้านบุคลากร ความคิดริเริ่มในการสร้างนวัตกรรม และมีจริยธรรม

บทความวิเคราะห์โดย Mary Beth Ainsworth นักยุทธศาสตร์ด้านการวิเคราะห์ AI และภาษา จาก SAS  

*
 
 

หากคุณต้องการสมัครรับจดหมายข่าวสารจาก Insights