Badanie SAS: europejskie firmy wciąż mają wiele do nadrobienia w zakresie zarządzania doświadczeniem klienta

Wspólne badanie z CMO Council pokazuje potrzebę nadrobienia zaległości w zakresie koordynacji i integracji działań w zakresie Customer Experience.

Warszawa, 8 lutego 2023 - Ponad 60% ankietowanych szefów działów marketingu twierdzi, iż decyzje konsumentów podejmowane w Internecie zdecydowanie wpłynęły na strategie firm w zakresie Customer Experience (CX). Jednocześnie, blisko dwie trzecie badanych (65%) ma wątpliwości, czy obecna strategia przyciągnie nowych klientów i utrzyma dotychczasowych użytkowników. Globalne badanie „Cracking Tomorrow’s CX Code” zostało przeprowadzone przez SAS, jednego z wiodących dostawców rozwiązań z zakresu analityki i sztucznej inteligencji (AI), we współpracy z CMO Council – organizacją zrzeszającą najważniejszych przedstawicieli świata marketingu.

Europa coraz bardziej odpowiedzialna w pracy z danymi

Badanie wskazuje, że tylko 40% firm w regionie EMEA ma zaufanie do realizowanej strategii CX. Największym problemem w jej wdrażaniu jest brak odpowiedniej koordynacji pomiędzy różnymi działami. Zaledwie 11% respondentów uważa, że ich firma wypracowała odpowiednie rozwiązania w tym zakresie. Równie niewielu badanych twierdzi, że ich strategia zarządzania doświadczeniem klienta jest w wystarczający sposób dostosowana do całkowicie cyfrowego środowiska IT. Co ciekawe, technologie takie jak wirtualna, rozszerzona czy mieszana rzeczywistość (VR, AR, MR) nie odgrywają prawie żadnej roli - korzysta z nich mniej niż jedna na dziesięć firm.

Z badania wynika też, że Europa wyróżnia się na tle świata pod względem etycznego podejścia do przetwarzania danych użytkowników. Jednocześnie, odpowiedzialne korzystanie z tych zasobów dalej jest ważną częścią strategii europejskich organizacji -  zwiększenie ochrony danych użytkowników w procesach CX znajduje się w planach aż 52% firm. Przedstawiciele biznesu zgadzają się również co do konieczności optymalizacji specyfikacji w zakresie gromadzenia danych klientów (72%), a także zbudowania strategii odpowiedniego zastosowania tych informacji, które zostały zebrane bezpośrednio od użytkowników (54%).

Technologie inteligentnych danych w centrum uwagi

Firmy najchętniej inwestują w analitykę marketingową, AI i uczenie maszynowe. Ważną rolę w nowoczesnych przedsiębiorstwach odgrywa także atrybucja marketingowa i technologie pomiaru efektów działań, co potwierdza 55% badanych na terenie EMEA.

Wśród specjalistów panuje zgoda, że największą przeszkodą w pełnym wykorzystaniu technologii CX jest fakt, że używane rozwiązania nie są ze sobą zintegrowane. Najczęściej wskazywane problemy, to:

  • Trudności związane z połączeniem różnych źródeł danych w spójną całość (47%),
  • Współpraca odmiennych rozwiązań CX lub marketingowych (44%),
  • Tworzenie jednolitych profilów klienta poprzez łączenie informacji online i offline (43%).

Ponadto, w regionie EMEA zwracana jest również uwaga na niską jakość zbieranych danych – podkreśliło to aż 44% marketerów.

Przyszłość CX

Ankietowani są zgodni jeśli chodzi o wykorzystanie AI –technologia ta będzie wykorzystywana przede wszystkim do przewidywania zachowań i potrzeb klientów (ok. 60% odpowiedzi). Co ciekawe, firmy z regionu EMEA (80%) są dużo bardziej przekonane o decydującej roli hybrydowego CX (łączącego doświadczenia fizyczne i cyfrowe) w napędzaniu personalizacji, innowacji i zaangażowania klientów, niż firmy z USA (58%).

„Zarządzanie doświadczeniami klientów jest złożonym zadaniem, które w równym stopniu musi uwzględniać personalizację, wielokanałowość i ochronę danych” – mówi Andreas Heiz, Director Marketing Technology & Personalization Solutions EMEA, SAS. „Raport wskazuje, że firmy wciąż mają wiele do zrobienia w tym zakresie. Warto więc nadrobić zaległości, chociażby dlatego, że skuteczna strategia zarządzania doświadczeniem klienta napędza wzrost biznesu, zwłaszcza w czasach kryzysu gospodarczego”.

Pełny raport „Cracking Tomorrow's CX Code” dostępny jest do pobrania pod tym adresem.

CMO Council™:

Globalna sieć, która zajmuje się wymianą wiedzy na wysokim poziomie, przywództwem myśli i budowaniem osobistych relacji wśród liderów marketingu. 16 000 członków Rady CMO zarządza około 1 biliona dolarów w wydatkach na marketing i połączone z nim działania. Rada obejmuje ponad 65 000 menedżerów z ponad 110 państw.

Informacje o SAS


SAS jest liderem w zakresie analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom pomaga firmom na całym świecie zamieniać dane w wiedzę. SAS oferuje THE POWER TO KNOW®.
www.sas.com/poland

Kontakt:

SAS Poland
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00