SAS liderem wśród dostawców rozwiązań do zarządzania ryzykiem modeli w najnowszym raporcie Chartis Research

(10 sierpnia 2021 r.) – Firma SAS, globalny dostawca technologii analitycznych i AI, został uznany za lidera wśród dostawców rozwiazań do zarządzania ryzykiem modeli w najnowszym raporcie Chartis RiskTech Quadrant for Model Risk Management. Wśród 26 narzędzi ocenianych przez analityków firmy Chartis, SAS uzyskał wysoką punktację we wszystkich kategoriach, w tym między innymi w zakresie zarządzania modelami, zarządzania danymi, technik wizualizacji wyników analiz i jakości raportów. W 2021 roku SAS został również sklasyfikowany jako lider w raporcie Chartis RiskTech Quadrant for Enterprise Fraud Solutions, co potwierdza silną pozycję firmy jako dostawcy innowacyjnych rozwiązań dla sektora finansowego.

Pandemia COVID-19 ujawniła i spotęgowała problemy instytucji finansowych związane z obszarem zarzadzania ryzykiem. Jej destabilizujący efekt pokazał jak ważne jest skutecznezarządzanie ryzykiem modeli w ramach całej organizacjipowiedział Sidhartha Dash, Research Director w Chartis Research. Sklasyfikowanie SAS na pozycji lidera potwierdza kompletność oferty firmy oraz umiejętność szybkiego odpowiadania na dynamicznie zmieniające się potrzeby przedsiebiorstw i uwarunkowania rynkowe. Począwszy od narzędzi do zarządzania danymi, ich analizy, aż po najnowsze rozwiązania w zakresie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji – technologia SAS wspiera instytucje finansowe w efektywnym wypełnianiu ich obowiązków regulacyjnych,zapewnienia zgodności z przepisami oraz pozwala ograniczyć ryzyko we wszystkich kategoriach.

SAS oferuje rozwiązanie, które zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie zarządzania cyklem życia modeli w obszarze ryzyka. Dzięki temu banki mogą precyzyjnie monitorować i zarządzać ryzykiem modeli, jak również ryzykami z nim powiązanymi, przy jednoczesnej realizacji wymogów wewnętrznych i regulacyjnych – w Polsce jest to Rekomendacja W Komisji Nadzoru Finansowego.

Zautomatyzowany proces zarządzania modelami - w połączeniu z możliwością ich operacjonalizacji - ma fundamentalne znaczenie dla optymalizacji procesów decyzyjnych dotyczących ryzykapowiedział Troy Haines, Senior Vice President and Head of Risk Research and Quantitative Solutions w SAS. Rozwiązanie SAS® Model Risk Management łączy najbardziej zaawansowaną analitykę z intuicyjnym interfejsem i zapewnia przejrzysty nadzór nad całym cyklem życia modeli w ramach przedsiębiorstwa.

Więcej informacji o wykorzystaniu narzędzi SAS do efektywnego i kompleksowego zarządzania ryzykiem modeli można znaleźć w publikacji: „Compete and win with better model risk management”.

Informacja o Chartis Research

Chartis Research specjalizuje się w badaniu globalnego rynku technologii do zarządzania ryzykiem. Jest częścią firmy Infopro Digital, która jest właścicielem wiodących na rynku marek, takich jak Risk i WatersTechnology. Celem Chartis jest wspieranie przedsiębiorstw w zwiększaniu efektywności ich działania poprzez usprawnienie procesów w obszarach zarządzania ryzykiem, ładu korporacyjnego i zgodności z regulacjami, a także pomaganie klientom w podejmowaniu świadomych decyzji technologicznych i biznesowych poprzez dostarczanie dogłębnych analiz rynkowych.

Informacje o SAS


SAS jest liderem w zakresie analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom pomaga firmom na całym świecie zamieniać dane w wiedzę. SAS oferuje THE POWER TO KNOW®.
www.sas.com/poland

Kontakt:

SAS Poland
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00