SAS i United Nations Population Fund wykorzystają sztuczną inteligencję do przeciwdziałania przemocy

SAS oraz regionalny oddział United Nations Population Fund (UNFPA) dla Europy Wschodniej i Azji Środkowej łączą siły w walce z przemocą ze względu na płeć, która stanowi najczęstszy przykład łamania praw człowieka na świecie.

(3 sierpnia 2021 r.) – SAS, lider analityki biznesowej, wykorzysta własne narzędzia analityczne i doświadczenie ekspertów data science, aby stworzyć rozwiązanie oparte na danych do przeciwdziałania przemocy. Specjaliści UNFPA podzielą się wiedzą w obszarze zapobiegania i reagowania na przypadki agresji ze względu na płeć, koncentrowania wysiłków na pomoc ofiarom oraz międzynarodowych standardów dotyczących m.in. poufności informacji i praw człowieka. Inicjatywę zapoczątkowano podczas wydarzenia „C’s Club” zorganizowanego przez SAS, podczas którego zebrani decydenci z regionu CEEMEAR (ang. Central and Eastern Europe, Middle East, Africa and Russia) zostali zaproszeni do udziału i wsparcia projektu.

Bardzo cieszymy się z tej wspólnej inicjatywy. Łączy ona w sobie potężną analitykę SAS z doświadczeniem UNFPA w walce z przemocą. Dzięki temu partnerstwu mamy nadzieję wypracować nowe sposoby wykorzystania danych do powstrzymania jednego z najczęstszych przejawów łamania praw człowieka, czyli przemocy, jakiej doświadczają kobiety i dziewczynki – mówi Alanna Armitage, dyrektor regionalnego biura United Nations Population Fund (UNFPA) dla Europy Wschodniej i Azji Środkowej.

Przemoc ze względu na płeć nie zna społecznych, ekonomicznych czy narodowych granic. Jak wynika z danych WHO, na całym świecie jedna na trzy kobiety doświadcza fizycznej lub seksualnej przemocy. Szacuje się, że w Polsce 13 proc. kobiet jest narażonych na agresywne zachowanie ze strony partnera.

Bardzo często te przypadki nie są zgłaszane przez ofiary na policji lub w innych instytucjach. Określenie skali problemu i pozyskanie dobrej jakości danych stanowi pierwszy krok na drodze do jego zwalczenia. Informacje rozproszone w różnych organizacjach wymagają manualnej pracy, która często zajmuje zbyt dużo czasu, co sprawia, że podjęcie działań następuje za późno. Bardziej efektywne i bezpieczniejsze podejmowanie decyzji pozwala szybciej zająć się najtrudniejszymi przypadkami przemocy, przeznaczając odpowiednie zasoby oraz usprawniając działania prewencyjne.

Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet nie jest dla SAS nowym tematem. Współpracujemy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Hiszpanii oraz jego biurem ds. przemocy ze względu na płeć, aby wykorzystać zaawansowane narzędzia analityczne i sztuczną inteligencję w walce z tym problemem. To przykład na to, że analityka pomaga chronić ludzkie życie. Liczymy na współpracę z interesariuszami w regionie. Wierzymy, że uda nam się wspólnie zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa naszych społeczności – mówi Shukri Dabaghi, regionalny wiceprezes SAS CEMEA.

Firma SAS nie ustaje w wysiłkach, aby poprawiać jakość życia dzięki inicjatywom Data for Good. Dostarcza nowatorskie technologie i pomaga sprostać trudnemu zadaniu, którym jest integracja i analiza dużych zbiorów różnorodnych danych. Poprzez automatyzację procesów, technologia ułatwia koordynację i zwiększa efektywność pracy różnych organizacji jak: organy ścigania, sądy i służby socjalne. Ostatecznie prowadzi to do wzrostu zaufania społecznego i przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa ludzi.

Informacja o UNFPA

UNFPA to fundusz Organizacji Narodów Zjednoczonych prowadzący działania związane z ochroną praw kobiet, wspieraniem świadomego rodzicielstwa, poprawą warunków w zakresie położnctwa i opieki medycznej oraz walki z chorobami przenoszonymi drogą płciową. Misją UNFPA jest stworzenie świata, w którym narodziny dziecka przebiegają w bezpiecznych warunkach. 

Informacje o SAS


SAS jest liderem w zakresie analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom pomaga firmom na całym świecie zamieniać dane w wiedzę. SAS oferuje THE POWER TO KNOW®.
www.sas.com/poland

Kontakt:

SAS Poland
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00