Analityka pozwala lepiej zarządzać procesem szczepień  

Właściwe zarządzenie programem szczepień przeciwko COVID-19 jest jednym z większych wyzwań XXI wieku. Zaszczepienie osób narażonych na ciężki przebieg choroby, zapewnienie zgodności z restrykcyjnymi normami przechowywania szczepionek, zaplanowanie harmonogramu podania dwóch dawek w określonym czasie, a także koordynacja akcji informacyjnych skierowanych do obywateli – to ogromne przedsięwzięcie. Analityka pomoże lepiej zarządzać tym procesem, co pozwoli szybciej pokonać pandemię. 

(23 lutego 2021) – Jest mało prawdopodobne, aby dostępne dawki szczepionki umożliwiły w najbliższej przyszłości zaszczepienie całej populacji. Punkty szczepień w poszczególnych krajach często są gotowe, ale brakuje samego preparatu. Komisja Europejska złożyła zamówienie na dwa miliardy dawek u ośmiu producentów, ale nie są oni w stanie dostarczać ich w wyznaczonych terminach ze względu na problemy poddostawców.

Analityka pozwala tworzyć długo- i krótkoterminowe strategie walki z pandemią

Rządy poszczególnych krajów mają przed sobą ogromne wyzwanie polegające na zatrzymaniu rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19. Wymaga to wzięcia pod uwagę ryzyk ekonomicznych i zdrowotnych, a także zaplanowania skutecznych działań, które pozwolą ograniczyć skutki pandemii. Jednym z nich jest program szczepień, który wymaga identyfikacji grup ryzyka i zarządzania dystrybucją szczepionek w sytuacji, gdy mamy ciągły niedobór wystarczającej liczby dawek. Trzeba też uwzględniać możliwości kadrowe i magazynowe placówek medycznych.

Integracja danych pozwala określić rozmiary grup priorytetowych zajmujących określone obszary oraz zapotrzebowanie na szczepionki, co umożliwia ich alokację. Dzięki temu można zminimalizować straty wynikające z nieoptymalnej dystrybucji. Podczas tego złożonego procesu można natrafić na liczne trudności techniczne, np. wynikające z potrzeby tworzenia wiarygodnych analitycznie szacunków, które pozwalają identyfikować docelowe populacje, bazując na danych pochodzących z różnych źródeł.

Istotna jest też odpowiednia analiza i interpretacja danych. Analizy geoprzestrzenne, analizy skupień czy wizualizacja danych za pomocą map ciepła to wybrane przykłady zastosowań analityki, która pozwala identyfikować, gdzie znajdują się grupy wymagające najszybszego podania szczepionek. Modele epidemiologiczne pomagają w podejmowaniu decyzji i ustalaniu priorytetów na podstawie aktualnych informacji. Ważne jest, aby decydenci nie opierali się jedynie na danych z określonego momentu, ale tworzyli systemy, które uczą się na podstawie dostarczanych informacji i szybko reagują na zmiany.

Optymalizacja łańcucha dostaw

Ochrona Zdrowia mierzy się też z wyzwaniem efektywnej dystrybucji dostępnych szczepionek. Niezbędne jest określenie, do których grup osób mają one trafić i jakie są możliwości poszczególnych placówek w zakresie przechowywania szczepionek w odpowiednich warunkach. Optymalizacja strategii dystrybucji w obliczu zmian w liczbie dostaw czy fluktuacji osób zarejestrowanych do szczepień w poszczególnych placówkach będzie wymagać wydajnych systemów analitycznych. Narzędzia analityczne SAS pozwalają monitorować cały łańcuch dostaw, prowadzić inwentaryzację oraz określać zapotrzebowanie. Dzięki temu organizacje mogą optymalizować strategie dystrybucji, uwzględniając dynamiczne zmiany i pojawianie się nowych ognisk pandemii. Analiza danych pozwala też określić możliwości magazynowe czy wydajność podawania dawek szczepionki w poszczególnych placówkach.

Jak przebiega dystrybucja szczepionek

Punkty szczepień mają obowiązek bieżącego raportowania liczby wykonanych szczepień, co pozwala szybko reagować na ewentualne niedobory. Niestety wieloletnie braki inwestycyjne w nowe technologie w ochronie zdrowia doprowadziły do problemów związanych z jakością danych i raportowaniem, co utrudnia skuteczną dystrybucję szczepionek. Rozwiązania SAS do zarządzania danymi pomagają w zapewnieniu jakości i spójności przetwarzanych informacji, dzięki czemu odpowiednie jednostki opieki medycznej zyskują wiedzę dotycząca postępów w procesie szczepień. Ponadto umożliwiają automatyzację nużących zadań manualnych jak: przygotowywanie i integracja danych oraz kategoryzacja pacjentów czy osób narażonych na zakażenie. Zaoszczędzony w ten sposób czas można przeznaczyć na leczenie pacjentów i przeprowadzanie szczepień.

Dane skuteczną bronią w walce z COVID-19

W złożony proces zarządzania procesem szczepień na COVID-19 zaangażowanych jest wiele podmiotów. Firmy logistyczne zbierają dane dotyczące położenia i temperatury transportu. Rządy analizują informacje dotyczące alokacji i dystrybucji szczepionek na masową skalę. Z kolei placówki ochrony zdrowia przetwarzają informacje uzyskane podczas kontaktu z pacjentami za pośrednictwem kanałów cyfrowych. Systemy analityczne pozwalają nadać wszystkim tym działaniom szerszy kontekst i połączyć wysiłki wielu organizacji na rzecz walki z pandemią COVID-19.

Korzystając z narzędzi analitycznych SAS, organizacje służby zdrowia mogą:

  • przewidywać zmienne zapotrzebowanie w poszczególnych województwach, regionach i krajach, co pozwala optymalizować strategie dystrybucji szczepionek,
  • monitorować wykorzystanie szczepionek, aby pokryć zapotrzebowanie, a także złożyć odpowiednie zamówienia i właściwie zaplanować dystrybucję,
  • lokalizować braki administracyjne, które utrudniają dystrybucję w sytuacji pojawienia się nowych ognisk pandemii,
  • analizować nieoczekiwane niedobory w podawaniu szczepionek w celu bardziej optymalnego kierowania działaniami informacyjnymi i pracą przedstawicieli ochrony zdrowia,
  • przewidywać problemy, które mogą wystąpić w procesie podawania drugiej dawki szczepionki,
  • uzyskać informacje na temat zmian podatności na zachorowania, szybkości przenoszenia się wirusa, statusu odporności populacyjnej etc.

Od początku pandemii SAS, współpracuje z organizacjami na całym świecie, pomagając walczyć ze skutkami COVID-19 poprzez monitorowanie, jak rozprzestrzeniają się zakażenia i tworzenie modeli pozwalających określić, gdzie mogą powstawać kolejne ogniska, a także optymalizację łańcuchów dostaw i procesów zarządzania zasobami medycznymi.

Źródło: How analytics can improve vaccine distribution and administration

Informacje o SAS


SAS jest liderem w zakresie analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom pomaga firmom na całym świecie zamieniać dane w wiedzę. SAS oferuje THE POWER TO KNOW®.
www.sas.com/poland

Kontakt:

SAS Poland
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00