Jak zatrzymać millenialsa w pracy?

Struktura rynku pracy zmienia się niezwykle dynamicznie. Osoby z pokolenia Baby Boomers (urodzone w latach 1946 – 1963) odchodzą na emeryturę, zwalniając miejsce młodszym pracownikom. Jednocześnie millenialsi pną się po szczeblach kariery i zajmują coraz wyższe stanowiska. Według przewidywań, w 2020 roku osoby urodzone w latach 80. i 90. będą stanowiły 35% wszystkich pracowników na świecie. Pracodawcy muszą sprostać wyzwaniom związanym z potrzebą stworzenia odpowiedniego środowiska pracy, które sprawi, że osoby z tego pokolenia będą chciały związać się z daną firmą i wnieść dodatkową wartość, która wpłynie na rozwój organizacji.

(19 lipca 2018 r.) - Jak wynika z raportu The 2017 Deloitte Millennial Survey, współcześni 20- i 30-latkowie nie przywiązują się do miejsc, w których pracują. Jedynie 31% uczestników ogólnoświatowego badania deklaruje chęć pozostania w obecnym miejscu pracy dłużej niż 5 lat, gdyby mieli możliwość zmiany. Jednym z miejsc, z którym millenialsi chcą wiązać swoją przyszłość jest lider analityki biznesowej, firma SAS, o czym może świadczyć wysoka pozycja w rankingu Fortune’s Best Workplaces for Millennials.

Czego oczekują millenialsi?

Pracownicy z pokolenia millenialsów chcą pracować w miejscu, w którym mogą czuć się niezależni, a jednocześnie być częścią kreatywnego zespołu. Nie bez znaczenia jest również zaufanie i wiara w to, że są oni w stanie dobrze wykonywać swoją pracę. Szczególnie ciekawymi miejscami pracy dla millenialsów są firmy IT ze względu na innowacyjność, która z założenia jest wpisana w ich DNA. Co roku Computerworld przygotowuje zestawienie najlepszych miejsc pracy w branży technologicznej „100 Best Places to Work in IT”. W najnowszej edycji rankingu ponownie znalazła się firma SAS.

Praca w branży IT często przychodzi millenialsom z łatwością, gdyż większość współczesnych 20- i 30-latków na co dzień korzysta z nowych technologii. Specjaliści SAS podkreślają, że dla millenialsów niezwykle istotne są również możliwości rozwoju i indywidualne podejście do każdego pracownika. Dialog z pracodawcą, natychmiastowy i szczery feedback na temat osiąganych rezultatów oraz realizacja nowych, ambitnych zadań umożliwiają im ciągły rozwój.

SAS pozostaje w stałym kontakcie z młodymi profesjonalistami, m.in. poprzez program stażowy Certified Young Potential, rozwojowy Emerging Leaders oraz inicjatywę Akademia SAS, do której zakwalifikowanych zostaje rocznie kilkunastu kandydatów z najlepszych uczelni technicznych. Studenci przez dwa tygodnie biorą udział w intensywnych zajęciach. Program obejmuje szkolenia, prezentacje i zadania domowe. Wybrańcy, którzy w ramach zamkniętych warsztatów poznają tajniki oprogramowania SAS, mają szansę na certyfikację i rozpoczęcie pracy w firmie. Zdaniem Thiago De Souzy, Corporate Creative Intern w SAS, podczas szkoleń organizowanych przez firmę pracownicy nabywają umiejętności praktyczne, które wykorzystują następnie w pracy.

Czekając na generację Z

Millenialsi, którzy obecnie coraz częściej zasiadają na stanowiskach managerskich, w najbliższych latach będą zarządzali zasilającymi rynek pracy osobami z pokolenia Z, które teraz rozpoczynają naukę na uczelniach wyższych. Według danych Deloitte, millenialsi pozytywnie oceniają młodszych kolegów i koleżanki. Aż 61% respondentów twierdzi, że będą oni mieli korzystny wpływ na rynek pracy. Dzieje się tak zapewne dlatego, że posiadają oni zaawansowane umiejętności technologiczne i potrafią myśleć kreatywnie. Współpraca millenialsów i osób z pokolenia Z będzie kształtowała w najbliższych latach rynek pracy nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Firmy, które będą zajmowały w rankingach najlepszych miejsc pracy wysokie pozycje, powinny mieć ułatwione zadanie w rekrutowaniu i zatrzymaniu nowych pracowników.

Informacja o firmie SAS Institute

SAS jest liderem rynku analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom wspiera firmy i instytucje na całym świecie w podejmowaniu trafnych decyzji w oparciu o dane, aby szybko reagować na zachodzące zmiany i stymulować innowacyjny rozwój. 83 000 firmy i instytucje w 147 krajach korzystają z zaawansowanych technologii, wiedzy biznesowej i ekspertyzy branżowej ekspertów SAS. Firma powstała w 1976 roku i obecnie zatrudnia ponad 12 000 pracowników. Na polskim rynku SAS Institute jest obecny od 1992 roku. Ponad 300 konsultantów oraz ekspertów data science tworzy i wdraża rozwiązania SAS dla blisko 200 klientów krajowych. Rozwiązania SAS adresowane są do wszystkich sektorów gospodarki, m.in. bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, energetyki, przemysłu, handlu, farmacji, ochrony zdrowia, nauki oraz sektora administracji publicznej.

Kontakt:

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00

Back to Top