Prawie 2/3 firm twierdzi, że analityka czyni je bardziej innowacyjnymi

Aż 72% uczestników badania Here and Now: The need for an analytics platform, przeprowadzonego przez SAS, dostrzega zalety analityki, ale tylko 39% używa jej podczas tworzenia strategii biznesowych.

(6 listopada 2018 r.) - Prawie ¾ organizacji (72%) twierdzi, że analityka jest dla nich źródłem cennych informacji. Natomiast 60% wskazuje, że narzędzia analityczne uczyniły je bardziej innowacyjnymi. Te dane wydają się być sprzeczne z tym, iż tylko cztery na dziesięć organizacji (39%) odpowiedziało twierdząco na pytanie, czy analityka stanowi kluczowy element ich strategii biznesowej. Jedna trzecia respondentów wskazała, że służy ona jedynie do tworzenia planów na najbliższy czas. Pomimo oczywistych zalet wynikających z wykorzystania analityki (aż 65% uczestników badania jest w stanie to określić), większość firm nie wykorzystuje pełnego potencjału posiadanych zasobów.

Analityka zmienia sposób prowadzenia biznesu

Wraz ze wzrostem zainteresowania technologiami, takimi jak sztuczna inteligencja (AI) i Internet rzeczy (IoT), coraz więcej firm za priorytet postawiło błyskawiczną analizę danych. Badanie Here and Now: The need for an analytics platform przeprowadzono wśród ekspertów ds. analityki oraz specjalistów IT z całego świata reprezentujących różne branże. Na podstawie zebranych wyników jednoznacznie stwierdzono, że analityka zmienia sposób, w jaki firmy prowadzą biznes. Wpływa to nie tylko na codzienne działania, ale także napędza innowację - 27% uczestników badania stwierdziło, że analityka pomogła w procesie wdrożenia nowych modeli biznesowych. Wśród najważniejszych korzyści wynikających z implementacji platform analitycznych uczestnicy badania wskazali:

  • krótszy czas przygotowania danych (46%),
  • podejmowanie trafnych decyzji biznesowych (42%),
  • szybszy wgląd w dane (41%).

Wyniki badania wskazują, że przedstawiciele biznesu chcą wykorzystywać analitykę do zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności - twierdzi Adrian Jones, dyrektor SAS Global Technology Practice. Większość respondentów ma świadomość, że analityka przynosi korzyści ich organizacji, szczególnie w kontekście możliwości, jakie daje sztuczna inteligencja. Jednak liczba podmiotów, w których rozwiązania analityczne obejmują swoim działaniem całą organizację, mogłaby być znacznie większa.

Problemem biznesu jest brak odpowiednich umiejętności oraz niedobór ekspertów od analityki, co pozwoliłoby na wykorzystanie w pełni potencjału danych. Wiele organizacji ma problemy z koordynacją działania wielu systemów i procesów analitycznych.

Opinie uczestników badania SAS na temat korzyści wynikających z wdrożenia platform analitycznych w ich organizacjach były bardzo zróżnicowane. Najczęściej wskazywali oni możliwość „wydobycia wartości z danych” (61% odpowiedzi). Wśród odpowiedzi pojawiały się również: lepsze zarządzanie informacjami, tworzenie modeli predykcyjnych oraz możliwość wykorzystania rozwiązań open source.

59% badanych zwraca uwagę na możliwość integracji bądź też centralizacji ekosystemu danych, które zapewniają platformy analityczne, podczas gdy 43% docenia funkcjonalności związane z modelowaniem i tworzeniem algorytmów na potrzeby projektów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

Kompleksowe platformy analityczne powoli wkraczają do biznesu

Jak wynika z badania SAS, firmy zdają sobie sprawę z tego, że analityka wspiera rozwój ich biznesu, ale nie rozumieją, jakie korzyści wynikają z implementacji kompleksowych platform analitycznych obejmujących swoim działaniem całą organizację oraz pełen cykl analityczny. To by wyjaśniało dlaczego jedynie niewielki odsetek przedsiębiorstw korzysta z zaawansowanych narzędzi analitycznych. Z badania SAS Enterprise AI Promise Study wynika, że tylko 24% respondentów jest przekonana, że posiada odpowiednią infrastrukturę na potrzeby projektów sztucznej inteligencji. Ponadto, aż 53% badanych wskazało, że potrzebuje aktualizacji, dostosowania lub wręcz wdrożenia od podstaw rozwiązań dla inicjatyw AI.

Zespoły IT obawiają się ogromu danych

Pomimo szerokiej gamy zastosowań analityki, poziom zaufania wobec końcowych wyników jest wysoki i wynosi średnio 70%. Respondenci, którzy udzielili tej odpowiedzi stwierdzili, że mogą wydobyć wartościowe dane biznesowe dzięki analityce. Organizacje inwestujące w kompetencje data science osiągają lepsze wyniki w zakresie zwrotu z inwestycji w projekty analityczne. Zaufanie względem otrzymanych wyników wzrasta do 72% w przypadku analityków i spada do 65% dla standardowych zespołów IT.

Przedstawiciele zespołów analitycznych są w dużej mierze przekonani, że będą w stanie stawić czoła zadaniom związanym z analizą rosnących zbiorów danych, takiej odpowiedzi udzieliło 66% respondentów. Tymczasem reprezentanci standardowych zespołów IT są bardziej sceptyczni w tym zakresie (jedynie 59% odpowiedzi).

Gdy rozmawiamy z liderami biznesu, którzy wdrażają strategie w obszarze rozwoju projektów analitycznych i sztucznej inteligencji, często spotykamy się z opinią, że wyzwaniem jest brak odpowiedniej technologii oraz specjalistów z zakresu data science - stwierdził Randy Guard, Executive Vice President i Chief Marketing Officer w SAS. Dlatego współczesne przedsiębiorstwa potrzebują kompleksowych platform analitycznych, które umożliwiają realizację pełnego cyklu analitycznego w celu przetworzenia danych w decyzje. Są one najskuteczniejszym narzędziem zapewniającym dziś sukces rynkowy.


Raport Here and Now: The need for an analytics platform prezentuje wyniki badania, które składało się z dwóch faz. Pierwsza z nich polegała na pogłębionych wywiadach z przedstawicielami 132 firm i instytucji publicznych z regionu EMEA. Wśród uczestników badania znaleźli się użytkownicy platform analitycznych, decydenci z obszaru IT, szefowie zespołów analitycznych i specjaliści z zakresu data science. Kolejnym etapem były ankiety internetowe przeprowadzone wśród grupy 477 respondentów.

Informacja o firmie SAS Institute

SAS Institute jest światowym liderem w zakresie analityki biznesowej oraz największym niezależnym dostawcą oprogramowania Business Intelligence. Z rozwiązań SAS korzysta na świecie ponad 83 000 firm i instytucji w 148 krajach, w tym 96 przedsiębiorstwa z pierwszej setki listy 2017 Fortune Global 500. Firma istnieje od 1976 r. i zatrudnia ponad 14 000 pracowników. W Polsce SAS Institute działa od 1992 r. i jest wiodącym dostawcą zaawansowanej analityki i BI. Rozwiązania i oprogramowanie SAS adresowane są do wszystkich sektorów gospodarki, m.in. bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, energetyki, farmacji, przemysłu, handlu oraz sektora administracji publicznej.

Kontakt:

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00

Back to Top