10 dni do wejścia w życie GDPR: Tylko 7% firm gotowych na nowe regulacje

Niemal połowa firm z całego świata, które wzięły udział w badaniu SAS jest zdania, że GDPR znacząco wpłynie na prowadzone przez nie projekty wykorzystujące sztuczną inteligencję.

(15 maja 2018 r.) - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (ang. GDPR) sprawi, że obywatele krajów Unii Europejskiej zyskają większą kontrolę nad tym, w jaki sposób przedsiębiorstwa wykorzystują ich dane osobowe. Dotyczy to nawet organizacji spoza Wspólnoty, które przetwarzają informacje o obywatelach UE.

W lutym br. lider analityki biznesowej, firma SAS przeprowadziła ogólnoświatowe badanie, w którym wzięło udział 183 specjalistów odpowiadających za przygotowania do GDPR w swoich organizacjach. Zebrane wnioski pozwoliły określić największe wyzwania i szanse, które nowe rozporządzanie stawia przed biznesem.

Biznes nie zdąży przed GDPR

Informacje o wycieku danych z Facebooka do firmy Cambridge Analytica sprawiły, że kwestia ochrony danych osobowych zyskała jeszcze większą wagę. 93% respondentów badania przeprowadzonego przez SAS przyznało, że nie są w pełni gotowi na nowe regulacje. Mniej niż połowa (46%) wszystkich firm twierdzi, że uzupełni braki do 25 maja 2018 - dnia, kiedy zacznie obowiązywać RODO. Spośród amerykańskich organizacji tylko 30% uważa, że zdąży na czas. Firmy z krajów Unii Europejskiej wydają się być lepiej przygotowane i podobną deklarację składa ponad połowa z nich (53%).

Oczekiwania związane z wysokim poziomem ochrony danych osobowych są coraz większe. Chcemy mieć pewność, że organizacje są gotowe, aby pomóc swoim klientom zrozumieć, w jaki sposób ich dane są wykorzystywane - mówi Todd Wright, Senior Product Marketing Manager w SAS. Chcąc zrealizować ten cel biznes musi uwzględnić każdy element swojej działalności w długoterminowej strategii ochrony danych osobowych. Pozostawienie tego zadania tylko w rękach działu IT to recepta na porażkę - dodaje.

Badanie SAS pokazało, że większość organizacji nie jest gotowa na GDPR, które zacznie obowiązywać już za 10 dni. 93% z badanych wdrożyło plan działania lub ma zamiar to zrobić. Większość respondentów oczekuje, że zapewnienie zgodności z RODO przyniesie ich firmom korzyści.

Obecnie klienci oczekują gwarantowanego przez GDPR poziomu bezpieczeństwa danych osobowych - tłumaczy Todd Wright. Firmy, które spełnią wymogi rozporządzenia znacznie zwiększą swój potencjał analityczny, co z kolei prowadzi do większej produktywności, a także lepszego zrozumienia potrzeb klientów.

84% respondentów globalnie i 91% z Unii Europejskiej twierdzi, że regulacje GDPR będą miały istotny wpływ na usprawnienie procesu zarządzania danymi w ich organizacji. 68% przyznaje, że rozporządzenie zwiększy zaufanie między nimi a klientami. Zdaniem badanych, poprawa jakości danych wpłynie korzystnie na wizerunek firmy oraz będzie krokiem w kierunku stworzenia organizacji działającej w oparciu o dane.

Dodatkowe wnioski z badania SAS:

  • 58% respondentów z całego świata twierdzi, że posiada ustrukturyzowany plan zgodności z GDPR, a kolejne 35% badanych planuje jego wdrożenie. Oznacza to wzrost o 13% w porównaniu z wynikami badania przeprowadzonego przez SAS w zeszłym roku, kiedy to gotowość odpowiedniej strategii deklarowało jedynie 45% przedstawicieli biznesu.
  • Jednak 15% respondentów z USA i 4% z Unii Europejskiej twierdzi, że ich organizacje nie planowały wdrożenia ustrukturyzowanych procesów mających zapewnić zgodność z GDPR.
  • 75% respondentów twierdzi, że skorzystało (lub planuje skorzystać) z konsultacji prawnych w celu zapewnienia zgodności z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych.
  • 63% badanych przyznaje, że GDPR będzie miało znaczący wpływ na sposób działania ich firm.
  • Identyfikacja wszystkich źródeł przechowywanych danych osobowych, a następnie zdobycie umiejętności niezbędnych do zarządzania informacjami zgodnie z RODO to główne wyzwania, którym organizacje muszą stawić czoła przygotowując się na wejście w życie nowych regulacji.
  • Ponadto, prawie połowa respondentów (49%) przyznało, że GDPR będzie miało znaczący wpływ na projekty sztucznej inteligencji prowadzone w ich organizacjach.
  • Uzyskanie świadomej zgody na przetwarzanie danych, rejestracja, prezentacja audytorom informacji odnośnie profilowania oraz udział człowieka w procesach decyzyjnych podejmowanych przez sztuczną inteligencję to cztery najbardziej niepokojące respondentów badania SAS wymogi zgodności z RODO.
  • 75% badanych jest zdania, że GDPR znacząco wpłynie na prowadzone przez nich działania IT.

Informacje o SAS


SAS jest liderem w zakresie analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom pomaga firmom na całym świecie zamieniać dane w wiedzę. SAS oferuje THE POWER TO KNOW®.
www.sas.com/poland

Kontakt:

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00