Sztuczna inteligencja w platformie analitycznej SAS

Klienci wykorzystują nowe funkcjonalności platformy SAS® Viya™ do rozwijania innowacyjnych usług i budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o dane.

( 6 grudnia 2017 r. ) - Firma SAS - lider analityki biznesowej - pomaga klientom wykorzystać potencjał dostępnych danych poprzez wzbogacenie platformy SAS o nowe metody analityczne i rozszerzenie zakresu możliwych zastosowań rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence - AI). SAS od wielu lat wdraża rozwiązania wykorzystujące metody uczenia maszynowego i AI. Najnowsze funkcjonalności dostępne w ramach platformy SAS Viya odpowiadają na rosnące potrzeby organizacji budujących strategię biznesową w oparciu o dane. Wśród najnowszych użytkowników SAS Viya znajdują się firmy różnej wielkości, reprezentujące różnorodne branże:

 • Belfius - bank w Belgii
 • F. Hoffmann La Roche - szwajcarska firma z branży medycznej
 • INRA - Narodowy Instytut Badań Rolniczych we Francji
 • NVM - holenderska organizacja zrzeszająca agentów nieruchomości oraz rzeczoznawców
 • SciSports - holenderska firma zajmująca się analityką w sporcie
 • TruDecision - kanadyjska firma z branży fintech

  Wykorzystując rozwiązania SAS, różne grupy użytkowników, począwszy od kadry zarządzającej, przez dyrektorów, analityków, deweloperów, specjalistów data science, aż do specjalistów IT, mogą opracowywać raporty i analizy bazujące na tych samych danych. Zapewnia im to efektywną współpracę i szybki wgląd w kluczowe wskaźniki, niezbędne do podejmowania właściwych decyzji stymulujących rozwój i innowacje.

Sztuczna inteligencja pomaga firmie SciSports znaleźć kolejną wielką gwiazdę piłki nożnej

Kontrakty najlepszych piłkarzy na świecie sięgają niespełna 50 milionów dolarów za sezon, dlatego niezwykle ważne jest, aby agenci i kluby posiadały kompletny zestaw informacji dotyczących zawodników i zespołów. Firma doradcza SciSports z siedzibą w Holandii tworzy rozwiązania do analizy potencjału zawodników oraz wpływu poszczególnych graczy na wyniki całej drużyny. Rozwiązanie to umożliwia śledzenie rozwoju piłkarzy, określenie ich wartości rynkowej oraz przewidywanie wyników spotkań. Firma wykorzystuje platformę SAS Viya oraz system kamer SciSport’s BallJames, które generują w czasie rzeczywistym dane wideo w technologii 3D z rozgrywanych meczów. Sztuczna inteligencja SAS pozwala na analizę efektywności oraz tworzenie modeli zachowań poszczególnych piłkarzy, a zebrane dane mogą być wykorzystane do identyfikacji nowej wschodzącej gwiazdy lub niedocenianych zawodników poprzez zestawienie ich statystyk z wynikami innych piłkarzy z danej ligi. Do uzyskania tak wnikliwej analizy oprócz wiedzy eksperckiej SciSports wykorzystuje duże zbiory danych oraz metody deep learning.

Platforma SAS zapewnia nam cztery kluczowe elementy. Można do nich zaliczyć możliwość: skalowania mocy obliczeniowej zgodnie z naszymi potrzebami, wdrażania modeli w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem SAS Event Stream Processing, wykorzystania języka Python lub innego oprogramowania open source oraz rozwoju całego środowiska w ramach jednej platformy
- mówi Wouter Roosenburg, CTO w SciSports.

TruDecision podnosi wydajność dealerów samochodowych oraz firm zajmujących się wynajmem samochodów

Konsumenci coraz częściej rezygnują z zakupów w tradycyjnych sklepach lub punktach obsługi i przenoszą się do sklepów internetowych, co ma istotny wpływ na zmianę tradycyjnych modeli biznesowych. Działająca w branży fintech firma TruDecision, dzięki wykorzystaniu narzędzi analitycznych, wspiera dealerów samochodowych oraz firmy zajmujące się wynajmem samochodów, zapewniając im poprawę efektywności i wzrost sprzedaży. Dealerzy wydają ogromne środki na badanie klientów pod kątem finansowania. Firmy zajmujące się wynajmem samochodów ponoszą znaczne koszty na analizę wniosków składanych przez klientów, koncentrując się jedynie na ich niewielkim odsetku. Wykorzystanie platformy SAS Viya pomaga zrewolucjonizować proces pozyskiwania klientów. Możliwość przeprowadzenia w czasie rzeczywistym pogłębionej analizy kredytowej klienta, bez konieczności spotkania z nim, pozwala na redukcję kosztów nawet o 40 procent.

Platforma SAS umożliwia realizację pełnego cyklu analitycznego

Platforma SAS, wzbogacona o funkcjonalności SAS Viya, pozwala użytkownikom na szybkie wydobycie wartości z danych poprzez płynne przejście przez wszystkie etapy cyklu analitycznego – począwszy od zarządzania danymi poprzez ich analizę, aż po automatyczne wdrożenie wyników analiz. Wiodącą pozycję SAS potwierdza raport The Forrester Wave™: Enterprise Insight Platform Suites, Q4 2016. Według jego autorów:

SAS posiada bardzo silną pozycję rynkową zarówno pod względem oferowanej technologii, jak i strategii rozwoju rozwiązań platformowych. Kompleksowa oferta firmy obejmuje najwyższej klasy analitykę oraz zaawansowane technologie do zarządzania strumieniami danych, wirtualizacji oraz master data management. Istotne są również postępy w zakresie rozwoju narzędzi dostosowanych do różnych poziomów umiejętności użytkowników, a wprowadzona niedawno na rynek platforma SAS Viya zapowiada dalej idące zmiany w kierunku otwartości i elastyczności całej architektury.

Nowe funkcjonalności Platformy SAS obejmują:

 • Rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, poczynając od SAS Visual Data Mining and Machine Learning oraz SAS Visual Text Analytics. Bazując na długiej historii rozwoju metod uczenia maszynowego, produkty te pozwalają na wykorzystanie metod deep learning, stosując je np. do rozpoznawania mowy, co umożliwia wyciąganie pogłębionych wniosków z danych.
 • Pojedynczy interaktywny interfejs, obejmujący szeroki zakres zadań oraz metod analitycznych, który pomaga użytkownikom nieznającym języków programowania w szybszym rozwiązywaniu problemów biznesowych.
 • Rozwiązanie SAS Data Preparation, pozwalające na samodzielne przygotowanie przez użytkowników biznesowych zbiorów danych, wykorzystywanych później do dalszych analiz, wykonywanie transformacji danych, mapowanie z użyciem graficznych kreatorów, uwzględniając metody zapewniające wysoką jakość danych.
 • SAS Visual Text Analytics, nowoczesne, elastyczne oraz kompletne narzędzie do analizy tekstu, łączące technologie text mining, wyodrębnianie kontekstu, kategoryzację i analizę sentymentu. Rozwiązanie umożliwia automatyzację procesu wyodrębniania cech oraz generowania reguł biznesowych, wykorzystując nowoczesne techniki uczenia maszynowego.
 • SAS Visual Analytics - narzędzie do samodzielnego przygotowywania raportów, które wzbogacono o nową formę prezentacji relacji pomiędzy danymi.
 • Praca w chmurze za pośrednictwem SAS Cloud, Amazon Web Services, Microsoft Azure oraz innych rozwiązań, włączając SaasNow.

Informacje o SAS


SAS jest liderem w zakresie analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom pomaga firmom na całym świecie zamieniać dane w wiedzę. SAS oferuje THE POWER TO KNOW®.
www.sas.com/poland

Kontakt:

SAS Poland
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00