Analityka 3.0, czyli u progu analitycznej rewolucji

( 23 marca 2016 r. ) – Cyfrowa transformacja sprawia, że przedsiębiorstwa potrzebują coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań, aby sprostać oczekiwaniom rynku i klientów. Z pomocą przychodzi nowoczesna analityka biznesowa, która właśnie wchodzi w nową erę o numerze 3.0. Kluczem do jej skutecznego wykorzystania staje się odpowiednie osadzenie analityki w operacyjnym działaniu firmy.

Rola analityki we współczesnym przedsiębiorstwie rośnie z roku na rok. Według danych firmy Gartner do końca 2020r. aż 80 proc. procesów biznesowych opartych będzie na Big Data. Stwarza to zupełnie nowe możliwości dla przedsiębiorstw. Wobec rosnącej lawinowo ilości i różnorodności gromadzonych danych, umiejętne wykorzystanie rozwiązań analitycznych, staje się dzisiaj koniecznością, na bazie której przedsiębiorstwa mogą oferować innowacyjne produkty i usługi, usprawnić proces decyzyjny, zoptymalizować wewnętrzne procesy biznesowe, zwiększyć efektywność operacyjną i w efekcie uzyskać przewagę konkurencyjną. Rosnące wymagania rynku prowadzą do powstawania coraz to lepszych i bardziej zaawansowanych rozwiązań. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że do 2020r. analityka dużych zbiorów danych może przyczynić się do pobudzenia wzrostu gospodarczego państw Unii Europejskiej o dodatkowe 1,9 proc.

“Rozwijające się dynamicznie strategie biznesowe zwiększają potrzebę poszukiwania i rozwijania innowacyjnych rozwiązań, które usprawnią działalność przedsiębiorstwa. I właśnie tutaj z pomocą przychodzi analityka biznesowa napędzająca trendy takie jak Big Data oraz Internet of Things. Dzięki jej zastosowaniu powstają zupełnie nowe strategie konkurowania, kreowane są nowe produkty i innowacyjne zasady funkcjonowania firm. Analityka daje możliwości przewidywania konkretnych zjawisk rynkowych, a także zrozumienie oraz zoptymalizowanie wielu procesów wewnątrz przedsiębiorstwa" - zauważa Patryk Choroś, Principal Business Solutions Manager SAS Institute Polska.  

Wiedza ukryta w liczbach

W historii rozwoju analityki biznesowej możemy zauważyć trzy etapy. Pierwszy z nich (analityka 1.0) miał związek z wprowadzeniem systemów informatycznych, które gromadziły dane o procesach produkcji, sprzedaży, interakcji z klientami. Następnie dane te były rejestrowane, analizowane i przedstawiane w formie raportów. Działania te przyczyniły się do wzrostu sprawności operacyjnej przedsiębiorstw oraz podejmowania lepszych decyzji, które przekładały się na poprawę wyników finansowych. Było to jednak tylko spojrzenie retrospektywne na zdarzenia biznesowe.

Drugi zauważalny etap, czyli analityka 2.0 i Big Data, związany jest z gromadzeniem i przetwarzaniem wielkich zbiorów danych, które związane są z dokonującą się cyfrową transformacją. Rosnąca ilość przesyłanych informacji doprowadziła do powstania, m.in. takich rozwiązań jak Hadoop, który w połączeniu z narzędziami analitycznymi pozwala pozyskać wartościową wiedzę ze wszystkich otrzymanych danych, identyfikować nowe szanse i zagrożenia biznesowe.

I tak oto dochodzimy do nowej analitycznej ery zwanej Analityką 3.0. Termin ten oznacza proces tworzenia nowej jakości produktów i rozwiązań w oparciu o Big Data.

Analityka 3.0 od danych do decyzji

W dobie cyfrowej transformacji, która całkowicie zmienia sposób prowadzenia biznesu i konkurowania na rynku, tradycyjne wykorzystanie analityki przestaje wystarczać. Dlatego też przedsiębiorstwa decydują się na rozpoczęcie inwestowania w zaawansowaną analitykę ukierunkowaną bezpośrednio na rozwój innowacyjnych produktów i usług, personalizację oferty oraz optymalizację procesów operacyjnych w oparciu o technologie Internet of Things, czy machine learning.

"Analityka 3.0 to fuzja światów klasycznej analityki z potencjałem Big Data. Fuzja realizowana automatycznie i na masową skalę, gdzie organizacja uzyskuje zdolność do kreowania innowacji w procesach biznesowych i ofercie, stosując analitykę do wsparcia każdej podejmowanej decyzji. Strategią Analityki 3.0 jest wplecenie w operacyjne funkcjonowanie przedsiębiorstwa umiejętności skorzystania zarówno z danych historycznych, transakcyjnych, jak i zupełnie nowych, dopiero poznawanych zbiorów o charakterze Big Data" - tłumaczy Patryk Choroś. Tworzenie bardziej wartościowych produktów i usług to istota nowej ery w analityce - dodaje.

Wyzwaniem w epoce Analityki 3.0 jest dostosowanie działań operacyjnych i sposobu podejmowania decyzji do pojawiających się nowych technologii i zmieniających się wymagań rynku. Przedsiębiorstwa muszą zmienić swoje nastawienie i nadać sens procesom analitycznym poprzez dopasowanie zmian wprowadzanych w produktach do potrzeb i wymagań klientów, jak również personalizację przekazu marketingowego. Dzięki temu firmy, które zaangażują się we wdrożenia analityki do procesów biznesowych, będą miały szanse uzyskać lepsze wyniki od konkurencji, która nie śpieszy się z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań.

Nadchodzące zmiany wytyczają również nową ścieżkę dla analityki wewnątrz samej organizacji. Firmy będą dopasowywać się do nowych możliwości i wymagań biznesu. Wiele typów danych, szybsze technologie i metody analizy, nowe sposoby podejmowania decyzji i zarządzania, zautomatyzowane procesy analityczne - to tylko niektóre wyzwania wskazane przez Thomasa H. Davenporta, wybitnego eksperta, który zajmuje się tą tematyką.

Jak wykorzystać potencjał?

Przykładem wykorzystania Analityki 3.0 może być amerykańska firma kurierska UPS. Codziennie jej pracownicy dostarczają miliony przesyłek za pomocą floty liczącej kilkanaście tysięcy pojazdów. Dzięki zastawaniu Analityki 1.0 managerowie firmy mogą na bieżąco śledzić takie aspekty jak: efektywność poszczególnych kierowców czy pogodę w miejscu dostawy i na ich bazie podejmować skuteczne decyzje. Skorzystanie z możliwości Analityki 2.0 z uwzględnieniem zbiorów Big Data zapewnia możliwość wyodrębnienia jeszcze bardziej precyzyjnych wzorców, które przyczynią się wytypowania najbardziej efektywnej trasy dostawy dla każdego pojazdu. Problem pojawia się jednak w momencie, kiedy zdarzą się nagłe awaryjne sytuacje.

I w tym momencie do akcji wkracza Analityka 3.0, dzięki której na podstawie spływających do siedziby firmy informacji i ich szybkiej analizie kierowca otrzymuje natychmiast zaktualizowane instrukcje. Co ważne, system jest tak skonstruowany, że polecenia mogą być modyfikowane bez udziału człowieka, a decyzje podejmuje sterowany cyfrowo system na podstawie niezliczonych symulacji historycznych.

Z takiego podejścia skorzystać mogą wszystkie branże. Jednak już dzisiaj firmy muszą ocenić, jakie zasoby posiadają i zdecydować, w jakie technologie najlepiej inwestować. Wszystko po to, aby wykorzystać wszystkie możliwości, które niesie era cyfryzacji i nie pozostać w tyle za konkurencją. Konieczne jest również zatrudnienie specjalistów, którzy będą efektywnie zarządzać całym procesem. Analityka jest dziś centralnym elementem strategii dla wielu organizacji, a jej odpowiednie osadzenie w procesach operacyjnych i zarządczych znacznie zwiększa jakość podejmowanych decyzji i zdolność organizacji do dynamicznego dostosowania się do zmian rynkowych.

Informacje o SAS


SAS jest liderem w zakresie analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom pomaga firmom na całym świecie zamieniać dane w wiedzę. SAS oferuje THE POWER TO KNOW®.
www.sas.com/poland

Kontakt:

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00