SAS liderem wśród dostawców technologii data quality według Forrester Research

( 16 lutego 2016 r.) – Niezależna firma badawcza Forrest Research sklasyfikowała SAS jako lidera w raporcie The Forrester Wave™: Data Quality Solutions, Q4 2015. Raport prezentuje analizę dostępnych na rynku wiodących rozwiązań do zapewnienia jakości danych w oparciu o 30 szczegółowych kryteriów oceny, aby ułatwić decydentom odpowiadającym za architekturę technologiczną w organizacji wybór odpowiedniego narzędzia. Autorzy raportu potwierdzają, że "SAS zapewnia łatwe w obsłudze, intuicyjne środowisko do zapewnienia jakości danych, z którego mogą korzystać zarówno programiści, jak i użytkownicy biznesowi."

Według raportu: "Popyt na rozwiązania data quality stale rośnie, ponieważ organizacje są coraz bardziej świadome tego, jak duże znaczenie mają odpowiedniej jakości dane dla efektywnej realizacji procesów i sprostania najważniejszym wyzwaniom biznesowym. Wzrost tego rynku w dużej mierze spowodowany jest również faktem, iż coraz częściej dostawca rozwiązań data quality staje się partnerem i doradcą klienta w zakresie tworzenia i realizowania strategii zarządzania danymi w ramach całej organizacji i podejmowania decyzji biznesowych."

“Wyjątkowe funkcjonalności technologii SAS obejmujące profilowanie, standaryzację i wzbogacanie danych - bez potrzeby ich przenoszenia - zapewniają większą prędkość, większe bezpieczeństwo i większą efektywność. Bez względu na to, czy jest to przetwarzanie strumieniowe, przetwarzanie in-database czy in-memory, narzędzie SAS Data Quality wspiera zarówno tradycyjne, jak i nowe źródła danych, w tym Hadoop, Impala oraz inne istotne środowiska klasy big data." - powiedział Matthew Magne, Global Produkt Marketing Manager w SAS.

Rozwiązanie SAS® Data Quality umożliwia systemową ocenę i poprawę jakości danych. Funkcjonalność tego produktu pozwala na wykonanie szeregu zadań umożliwiających identyfikację źródeł i przyczyn powstawania błędów, czyszczenie danych do założonego poziomu oraz zbudowanie trwałego mechanizmu monitorującego jakość danych w czasie. Narzędzie SAS® Data Loader for Hadoop umożliwia samoobsługowe przygotowywanie dużej ilości danych przez użytkowników biznesowych oraz analityków danych. Zadania te realizowane mogą być bezpośrednio w środowiskach big data. Technologia SAS zapewnia powtarzalne procesy w całym cyklu zarządzania danymi w organizacji, w celu dostarczania i utrzymywania najwyższej jakości danych niezależnie od ich wolumenu i dynamiki. Technologia SAS to także lokalnie utrzymywane i rozwijane bazy wiedzy zawierające reguły standaryzacji i czyszczenia danych dopasowane do specyfiki danego języka lub zagadnień biznesowych związanych bezpośrednio z danym krajem. Dzięki nim osiągana jest bardzo wysoka efektywność procesów zarządzania danymi, a co za tym idzie szybki zwrot z inwestycji.

Więcej informacji o ofercie SAS znajduje się na stronie SAS Data Management. Zapraszamy do zapoznania się w przykładowymi wdrożeniami w zakresie kompleksowego zarządzania jakością danych dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz dla Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Informacje o SAS


SAS jest liderem w zakresie analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom pomaga firmom na całym świecie zamieniać dane w wiedzę. SAS oferuje THE POWER TO KNOW®.
www.sas.com/poland

Kontakt:

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00