SAS numerem jeden wśród dostawców rozwiązań do wykrywania nadużyć

( 23 lutego 2016 r.) – SAS został sklasyfikowany najwyżej spośród wszystkich dostawców w raporcie The Forrester Wave™: Enterprise Fraud Management, Q1 2016 podsumowującym rynek rozwiązań do przeciwdziałania nadużyciom. Według autorów raportu: “Rozwiązanie SAS posiada wyjątkowe funkcjonalności w zakresie integracji danych, tworzenia reguł i budowy modeli analitycznych oraz w spójny sposób obsługuje wszystkie typy transakcji – od bankowości elektronicznej, poprzez płatności mobilne, transakcje wykonywane przez call-center, aż po transakcje kartowe.” Forrester wyróżnia również SAS za innowacyjne podejście do wykrywania nadużyć na płatnościach mobilnych.

Wyniki raportu opierają się na analizie potencjału dostawców w 15 kluczowych obszarach. SAS uzyskał najwyższe oceny w kategoriach: aktualna oferta, strategia rozwoju oraz pozycja rynkowa. Wśród siedmiu analizowanych dostawców jest niekwestionowanym liderem w zakresie rozwiązań enterprise fraud management.

Forrester docenił również realizowaną konsekwentnie strategię rozwoju produktów SAS w zakresie:

  • zwiększania skuteczności analityki, dzięki zintegrowaniu szerokiego zestawu danych, w tym danych behawioralnych oraz danych z urządzeń,
  • efektywnego projektowania i symulowania strategii wykrywania nadużyć w oparciu o big data,
  • zwiększenia wykorzystania techologii in-memory do wizualizacji trendów nadużyć.

Technologia machine learning kluczowym wyróżnikiem

Jednym z głównych wyróżników w tegorocznym zestawieniu dostawców jest technologia machine learning. Autorzy raportu podkreślają, iż „silosowe rozwiązania do zarzadzania ryzykiem nadużyć są dziś przestarzałe, a przewagę konkurencyjną zdobywają dostawcy, których technologia zapewnia efektywną administrację i spersonalizowane raporty oraz wykorzystuje metody uczenia maszynowego.”

Systemy do wykrywania nadużyć oparte wyłącznie na regułach stają się nieskuteczne w wykrywaniu wzorców w danych. Uczenie maszynowe poprzez funkcje automatycznego budowania modeli pozwala wychwytywać zmieniające się nieustannie zachowania i typy nadużyć. Technologia machine learning nie jest niczym nowym dla SAS, gdyż od zawsze była wykorzystywana w rozwiązaniach do wykrywania nadużyć i zapewnienia zgodności z regulacjami do wychwytywania zmieniających się zachowań w złożonych zbiorach danych.

“SAS dostarcza najbardziej kompleksową i zaawansowaną platformę analityczną do wykrywania nadużyć i konsekwentnie rozwija swoją innowacyjną ofertę w tym obszarze. Organizacje potrzebują dziś narzędzi do szybkiego budowania skutecznych modeli analitycznych, które umożliwią podejmowanie optymalnych działań w dużej skali w czasie rzeczywistym.” - powiedział Randy Guard, Chief Marketing Officer w SAS.

W procesie przeciwdziałania nadużyciom kluczowy jest czas. Już w momencie autoryzowania transakcji potrzebna jest wiedza, czy jest to działanie bezpieczne. Rozwiązania SAS zapewniają taką możliwość. Więcej informacji o ofercie SAS można znaleźć na stronie: SAS Fraud and Security Intelligence.

Informacja o firmie SAS Institute


SAS jest liderem rynku analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom wspiera firmy i instytucje na całym świecie w podejmowaniu trafnych decyzji w oparciu o dane, aby szybko reagować na zachodzące zmiany i stymulować innowacyjny rozwój. 83 000 firmy i instytucje w 147 krajach korzystają z zaawansowanych technologii, wiedzy biznesowej i ekspertyzy branżowej ekspertów SAS. Firma powstała w 1976 roku i obecnie zatrudnia ponad 12 000 pracowników. Na polskim rynku SAS Institute jest obecny od 1992 roku. Ponad 300 konsultantów oraz ekspertów data science tworzy i wdraża rozwiązania SAS dla blisko 200 klientów krajowych. Rozwiązania SAS adresowane są do wszystkich sektorów gospodarki, m.in. bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, energetyki, przemysłu, handlu, farmacji, ochrony zdrowia, nauki oraz sektora administracji publicznej.
www.sas.com/poland

Kontakt:

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00