SAS numerem jeden wśród dostawców rozwiązań do wykrywania nadużyć

( 23 lutego 2016 r.) – SAS został sklasyfikowany najwyżej spośród wszystkich dostawców w raporcie The Forrester Wave™: Enterprise Fraud Management, Q1 2016 podsumowującym rynek rozwiązań do przeciwdziałania nadużyciom. Według autorów raportu: “Rozwiązanie SAS posiada wyjątkowe funkcjonalności w zakresie integracji danych, tworzenia reguł i budowy modeli analitycznych oraz w spójny sposób obsługuje wszystkie typy transakcji – od bankowości elektronicznej, poprzez płatności mobilne, transakcje wykonywane przez call-center, aż po transakcje kartowe.” Forrester wyróżnia również SAS za innowacyjne podejście do wykrywania nadużyć na płatnościach mobilnych.

Wyniki raportu opierają się na analizie potencjału dostawców w 15 kluczowych obszarach. SAS uzyskał najwyższe oceny w kategoriach: aktualna oferta, strategia rozwoju oraz pozycja rynkowa. Wśród siedmiu analizowanych dostawców jest niekwestionowanym liderem w zakresie rozwiązań enterprise fraud management.

Forrester docenił również realizowaną konsekwentnie strategię rozwoju produktów SAS w zakresie:

  • zwiększania skuteczności analityki, dzięki zintegrowaniu szerokiego zestawu danych, w tym danych behawioralnych oraz danych z urządzeń,
  • efektywnego projektowania i symulowania strategii wykrywania nadużyć w oparciu o big data,
  • zwiększenia wykorzystania techologii in-memory do wizualizacji trendów nadużyć.

Technologia machine learning kluczowym wyróżnikiem

Jednym z głównych wyróżników w tegorocznym zestawieniu dostawców jest technologia machine learning. Autorzy raportu podkreślają, iż „silosowe rozwiązania do zarzadzania ryzykiem nadużyć są dziś przestarzałe, a przewagę konkurencyjną zdobywają dostawcy, których technologia zapewnia efektywną administrację i spersonalizowane raporty oraz wykorzystuje metody uczenia maszynowego.”

Systemy do wykrywania nadużyć oparte wyłącznie na regułach stają się nieskuteczne w wykrywaniu wzorców w danych. Uczenie maszynowe poprzez funkcje automatycznego budowania modeli pozwala wychwytywać zmieniające się nieustannie zachowania i typy nadużyć. Technologia machine learning nie jest niczym nowym dla SAS, gdyż od zawsze była wykorzystywana w rozwiązaniach do wykrywania nadużyć i zapewnienia zgodności z regulacjami do wychwytywania zmieniających się zachowań w złożonych zbiorach danych.

“SAS dostarcza najbardziej kompleksową i zaawansowaną platformę analityczną do wykrywania nadużyć i konsekwentnie rozwija swoją innowacyjną ofertę w tym obszarze. Organizacje potrzebują dziś narzędzi do szybkiego budowania skutecznych modeli analitycznych, które umożliwią podejmowanie optymalnych działań w dużej skali w czasie rzeczywistym.” - powiedział Randy Guard, Chief Marketing Officer w SAS.

W procesie przeciwdziałania nadużyciom kluczowy jest czas. Już w momencie autoryzowania transakcji potrzebna jest wiedza, czy jest to działanie bezpieczne. Rozwiązania SAS zapewniają taką możliwość. Więcej informacji o ofercie SAS można znaleźć na stronie: SAS Fraud and Security Intelligence.

Informacja o firmie SAS Institute

SAS Institute jest światowym liderem w zakresie analityki biznesowej oraz największym niezależnym dostawcą oprogramowania Business Intelligence. Z rozwiązań SAS korzysta na świecie ponad 83 000 firm i instytucji w 148 krajach, w tym 96 przedsiębiorstwa z pierwszej setki listy 2017 Fortune Global 500. Firma istnieje od 1976 r. i zatrudnia ponad 14 000 pracowników. W Polsce SAS Institute działa od 1992 r. i jest wiodącym dostawcą zaawansowanej analityki i BI. Rozwiązania i oprogramowanie SAS adresowane są do wszystkich sektorów gospodarki, m.in. bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, energetyki, farmacji, przemysłu, handlu oraz sektora administracji publicznej.

Kontakt:

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00

Back to Top