SAS liderem innowacji w raporcie ChartisRiskTech100®

( 29 lutego 2016 r. ) – Po raz dziewiąty z rzędu SAS został sklasyfikowany w pierwszej trójce dostawców rozwiązań do zarządzania ryzykiem w raporcie Chartis RiskTech100®. W tegorocznym raporcie SAS zajmuje drugie miejsce w ogólnym zestawieniu dostawców oraz pierwsze miejsce w kategoriach: innowacyjność, dostawca dla sektora bankowego, rozwiązania do zarządzania ryzykiem kredytowym.

“SAS po raz kolejny udowodnił swoją umiejętność szybkiego odpowiadania na dynamicznie zmieniające się potrzeby przedsiębiorstw w zakresie zarządzania ryzykiem, dzięki sprawdzonym rozwiązaniom analitycznym oraz nowym produktom wprowadzonym na rynek w 2015 roku. Koncentracja SAS na rozwoju narzędzi wspierających proces testów warunków skrajnych, zarządzanie ryzykiem modeli i przeciwdziałanie przestępstwom finansowym, pomaga instytucjom finansowym sprostać wyzwaniom związanym z nowymi wymogami regulacyjnymi." - powiedział Peyman Mestchian, Managing Partner w firmie Chartis.

SAS posiada w swej ofercie rozwiązania dedykowane do wspierania banków w wypełnianiu najnowszych wymagań regulacyjnych, takich jak testy warunków skrajnych, Basel III, BCBS 239 czy też IFRS 9. Banki są zobowiązane do realizacji polityki zgodności z regulacjami w ramach kompleksowej i całościowej strategii zarządzania ryzykiem w organizacji, obejmującej takie procesy jak budowa modeli analitycznych, zarządzanie ryzykiem modeli, zarządzanie danymi oraz szacowanie utraty wartości (impairment), jak również prognozowanie i raportowanie. Nowe rozwiązania SAS wprowadzone na rynek w 2015 roku rozszerzają ofertę firmy w wyspecjalizowanych obszarach, takich jak stress testing i model governance oraz potwierdzają pozycję rynkową SAS jako lidera innowacji i kluczowego dostawcy dla sektora bankowego:

  • SAS Model Implementation Platform – przyspiesza proces wdrażania i zarządzania modelami analitycznymi gromadząc je w repozytorium gotowych i istotnych modeli ryzyka. Rozwiązanie wykorzystuje wysokowydajny silnik SAS High-Performance Risk, który zapewnia szybką i efektywną integrację szerokiej gamy modeli ryzyka.
  • SAS Stress Testing Workbench – umożliwia analitykom przegląd i opracowanie modeli analitycznych, konsolidację i agregację wyników, integrację danych z rożnych źródeł, jak również zastosowanie reguł biznesowych, reguł regulacyjnych i księgowych przy analizach sprawozdań finansowych dla całego przedsiębiorstwa.
  • SAS Model Risk Management – umożliwia kompleksowe wsparcie procesu zarzadzania ryzykiem modeli analitycznych, dzięki czemu banki mogą precyzyjnie monitorować i zarządzać ryzykiem modeli, jak również ryzykami z nimi powiązanymi, przy jednoczesnej realizacji wymogów wewnętrznych i regulacyjnych – w Polsce jest to Rekomendacja W Komisji Nadzoru Finansowego.

Oprócz wsparcia w zakresie wypełnienia regulacji nadzorczych, SAS intensywnie rozwija również swoje portfolio rozwiązań do zarządzania ryzykiem kredytowym, które w sposób kompleksowy wspierają cały proces, począwszy od podjęcia decyzji kredytowej, poprzez szczegółową analizę portfela, szacowanie kapitału, aż do windykacji należności.

SAS rozwija również rozwiązania, które odpowiadają potrzebom działających w Europie towarzystw ubezpieczeniowych związanych z wypełnieniem Dyrektywy Solvency II, która weszła w życie 1 stycznia 2016 roku. Narzędzia SAS wspierają firmy ubezpieczeniowe w efektywnym wdrażaniu nowych regulacji w zakresie szacowania poziomu wypłacalności, stosowaniu standardowych oraz wewnętrznych modeli analitycznych do obliczania kapitału skorygowanego o ryzyko. Rozwiązanie to ułatwia realizację procesu sprawozdawczości regulacyjnej i może również obejmować proces własnej oceny ryzyka ORSA, wykorzystanie modeli szacowania kapitału ekonomicznego, przeprowadzanie symulacji i analiz scenariuszowych, wycenę aktywów i pasywów, tworzenie rezerw oraz ustalanie optymalnych cen produktów.

Raport RiskTech100 jest dostępny do pobrania na stronie internetowej risktech-forum.com. Więcej informacji o ofercie SAS można znaleźć na stronie SAS Risk Management.

Informacje o SAS


SAS jest liderem w zakresie analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom pomaga firmom na całym świecie zamieniać dane w wiedzę. SAS oferuje THE POWER TO KNOW®.
www.sas.com/poland

Kontakt:

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00