SAS dystansuje konkurencję w obszarze Customer Analytics

( 26 lipca 2016 r. ) SAS Institute zajął najwyższą pozycję w raporcie „The Forrester Wave™: Customer Analytics Solutions” przygotowanym przez niezależną firmę badawczą Forrester Research. SAS uzyskał najwyższe oceny w kategoriach: aktualna oferta i strategia rozwoju.

Analitycy firmy Forrester podkreślają w raporcie dominującą pozycję SAS na rynku zaawansowanej analityki, kompleksowość jej oferty w obszarze Customer Intelligence, a także duże zaangażowanie w innowacje i rozwój technologii. Wszystkie te czynniki zapewniają SAS pozycję zdecydowanego lidera na rynku rozwiązań dla marketingu w dobie cyfryzacji, a klientom firmy umożliwiają kompleksowe i innowacyjne podejście do realizacji wielokanałowej strategii marketingowej. Forrester rekomenduje współpracę z SAS wszystkim markom, dla których obszar Customer Analytics jest głównym priorytetem w rozwoju biznesu. Jeden z ankietowanych klientów potwierdził, że "uzyskany 30 - procentowy wzrost rentowności w niektórych segmentach klientów jego firma uzyskała dzięki zastosowaniu technologii SAS".

Firma Forrester do grona Liderów zalicza firmy, których rozwiązania umożliwiają:

  • integrację i zarządzanie danymi pochodzącymi z różnorodnych źródeł,
  • kompleksową analizę danych umożliwiającą szybki dostęp do wiedzy niezbędnej do podjęcia właściwych decyzji,
  • zaplanowanie i podjęcie skutecznych działań w oparciu o uzyskane informacje,
  • mierzenie rezultatów tych działań.

Na potrzeby raportu analitycy firmy Forrester przeprowadzili badanie ankietowe wszystkich dostawców i ich wybranych klientów oraz ocenili funkcjonalność oferowanych technologii na podstawie ich wersji demonstracyjnych i innych dostępnych materiałów.

- W cyfrowych czasach marketerzy potrzebują inteligentnych rozwiązań, które stale dostosowują się do dynamicznych zmian rynkowych i pozwalają przewidywać przyszłe potrzeby klientów. Rozwiązanie SAS® Customer Intelligence spełnia wszystkie te wymagania. Pomaga sprawnie konsolidować dane, szybko je analizować i uruchamiać dynamiczne procesy marketingowe, które zapewniają skuteczne zarządzanie doświadczeniem klientów we wszystkich kanałach kontaktu" - mówi Wilson Raj, Global Director of Customer Intelligence w SAS.

Rozwiązanie SAS Customer Intelligence oferuje zaawansowane techniki, takie jak modelowanie predykcyjne, wizualizacja danych, zarządzanie danymi, dzięki którym użytkownicy mogą silniej angażować klientów poprzez spersonalizowaną komunikację i oferty uwzględniające ich indywidualne potrzeby. Oprócz tego zapewnia spójne doświadczenie klientów w kontaktach z dostawcą i ich satysfakcję oraz zwiększa lojalność i zapobiega zjawisku odejścia klientów.

Informacja o firmie SAS Institute


SAS jest liderem rynku analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom wspiera firmy i instytucje na całym świecie w podejmowaniu trafnych decyzji w oparciu o dane, aby szybko reagować na zachodzące zmiany i stymulować innowacyjny rozwój. 83 000 firmy i instytucje w 147 krajach korzystają z zaawansowanych technologii, wiedzy biznesowej i ekspertyzy branżowej ekspertów SAS. Firma powstała w 1976 roku i obecnie zatrudnia ponad 12 000 pracowników. Na polskim rynku SAS Institute jest obecny od 1992 roku. Ponad 300 konsultantów oraz ekspertów data science tworzy i wdraża rozwiązania SAS dla blisko 200 klientów krajowych. Rozwiązania SAS adresowane są do wszystkich sektorów gospodarki, m.in. bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, energetyki, przemysłu, handlu, farmacji, ochrony zdrowia, nauki oraz sektora administracji publicznej.
www.sas.com/poland

Kontakt:

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00

Back to Top