SAS dystansuje konkurencję w obszarze Customer Analytics

( 26 lipca 2016 r. ) SAS Institute zajął najwyższą pozycję w raporcie „The Forrester Wave™: Customer Analytics Solutions” przygotowanym przez niezależną firmę badawczą Forrester Research. SAS uzyskał najwyższe oceny w kategoriach: aktualna oferta i strategia rozwoju.

Analitycy firmy Forrester podkreślają w raporcie dominującą pozycję SAS na rynku zaawansowanej analityki, kompleksowość jej oferty w obszarze Customer Intelligence, a także duże zaangażowanie w innowacje i rozwój technologii. Wszystkie te czynniki zapewniają SAS pozycję zdecydowanego lidera na rynku rozwiązań dla marketingu w dobie cyfryzacji, a klientom firmy umożliwiają kompleksowe i innowacyjne podejście do realizacji wielokanałowej strategii marketingowej. Forrester rekomenduje współpracę z SAS wszystkim markom, dla których obszar Customer Analytics jest głównym priorytetem w rozwoju biznesu. Jeden z ankietowanych klientów potwierdził, że "uzyskany 30 - procentowy wzrost rentowności w niektórych segmentach klientów jego firma uzyskała dzięki zastosowaniu technologii SAS".

Firma Forrester do grona Liderów zalicza firmy, których rozwiązania umożliwiają:

  • integrację i zarządzanie danymi pochodzącymi z różnorodnych źródeł,
  • kompleksową analizę danych umożliwiającą szybki dostęp do wiedzy niezbędnej do podjęcia właściwych decyzji,
  • zaplanowanie i podjęcie skutecznych działań w oparciu o uzyskane informacje,
  • mierzenie rezultatów tych działań.

Na potrzeby raportu analitycy firmy Forrester przeprowadzili badanie ankietowe wszystkich dostawców i ich wybranych klientów oraz ocenili funkcjonalność oferowanych technologii na podstawie ich wersji demonstracyjnych i innych dostępnych materiałów.

- W cyfrowych czasach marketerzy potrzebują inteligentnych rozwiązań, które stale dostosowują się do dynamicznych zmian rynkowych i pozwalają przewidywać przyszłe potrzeby klientów. Rozwiązanie SAS® Customer Intelligence spełnia wszystkie te wymagania. Pomaga sprawnie konsolidować dane, szybko je analizować i uruchamiać dynamiczne procesy marketingowe, które zapewniają skuteczne zarządzanie doświadczeniem klientów we wszystkich kanałach kontaktu" - mówi Wilson Raj, Global Director of Customer Intelligence w SAS.

Rozwiązanie SAS Customer Intelligence oferuje zaawansowane techniki, takie jak modelowanie predykcyjne, wizualizacja danych, zarządzanie danymi, dzięki którym użytkownicy mogą silniej angażować klientów poprzez spersonalizowaną komunikację i oferty uwzględniające ich indywidualne potrzeby. Oprócz tego zapewnia spójne doświadczenie klientów w kontaktach z dostawcą i ich satysfakcję oraz zwiększa lojalność i zapobiega zjawisku odejścia klientów.

Informacje o SAS


SAS jest liderem w zakresie analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom pomaga firmom na całym świecie zamieniać dane w wiedzę. SAS oferuje THE POWER TO KNOW®.
www.sas.com/poland

Kontakt:

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00