SAS Institute członkiem Polskiego Klastra Badań i Rozwoju Internetu Rzeczy

Warszawa (8 lutego 2016 r.) – Firma SAS Institute - lider rynku analityki biznesowej – została członkiem Polskiego Klastra Badań i Rozwoju Internetu Rzeczy utworzonego przez Lubelski Park Naukowo – Technologiczny jako dobrowolne porozumienie przedsiębiorców, jednostek naukowych i naukowo-badawczych oraz instytucji otoczenia biznesu, którzy chcą współpracować na rzecz zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności Polski w kluczowym obszarze, jakim jest dziś Internet Rzeczy (IoT – Internet of Things).

Internet of Things to obecnie jeden z najważniejszych trendów technologicznych i kluczowy kierunek rozwoju w wielu sektorach gospodarki. Ilość urządzeń podłączonych do sieci rośnie w bardzo szybkim tempie i coraz więcej producentów decyduje się na przystosowanie swoich produktów do wymagań związanych z IoT poprzez wbudowanie sensorów oraz technologii umożliwiających komunikację z maszyną. Inteligentne urządzenia to szansa na podważenie istniejących modeli rynkowych i kreowanie innowacji w modelach biznesowych. Potencjał drzemiący w danych pozyskiwanych z urządzeń jest praktycznie nieograniczony i obejmuje zarówno możliwości budowania nowych usług i produktów, jak i poprawę własnej efektywności i minimalizację przestojów bardzo drogich maszyn.

„Samo gromadzenie danych z czujników nie daje jeszcze oczekiwanych korzyści z wykorzystania technologii Internetu Rzeczy. Konieczne jest zaaplikowanie zaawansowanych narzędzi analitycznych, które pozwolą uwolnić znajdującą się w tych danych wiedzę. Dzięki wykorzystaniu rozwiązań klasy Big Data, można skutecznie przetwarzać i analizować wielkie wolumeny danych napływających z zaskakującą prędkością i dynamiką, a uzyskane wnioski identyfikować praktycznie w czasie rzeczywistym, dzięki umiejętności zastosowania zaawansowanej analityki bezpośrednio na strumieniach danych. Przykłady działających już rozwiązań inteligentnego zarządzania zasobami, zrealizowane z wykorzystaniem technologii SAS potwierdzają, że skala korzyści biznesowych i finansowych, które firma może uzyskać jest bardzo duża.” – powiedział Patryk Choroś, Principal Business Solutions Manager w SAS Institute

Polski rynek Internetu Rzeczy jest jeszcze na wczesnym etapie rozwoju, jednak szybkość zachodzących zmian technologicznych daje pewność, że w szybkim czasie technologie związane z IoT będą miały duży wpływ na zmianę sposobu działania przedsiębiorstw i ich klientów. Celem Klastra jest stworzenie stałej platformy współpracy, która ułatwi transfer wiedzy, doświadczeń i innowacji pomiędzy uczestnikami i pozwoli na efektywne wykorzystanie ich potencjału w obszarze Internetu Rzeczy. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, która ma pomagać w wykorzystywaniu środków z Unii Europejskiej przeznaczonych na inwestycje w obszarze Internet of Things (IoT).

„Obecnie prężnie działamy przyjmując nowe podmioty w szeregi Polskiego Klastra Badań i Rozwoju Internetu Rzeczy. W marcu planujemy zorganizować śniadania poświęcone branży IoT w czerech rejonach kraju, by jeszcze skuteczniej poznać oczekiwania i problemy firm zajmujących się Internetem Rzeczy. Myślimy globalnie, jednocześnie chcemy poznawać potrzeby lokalne. Przygotowujemy strategię, która pozwoli uzyskać nam miano klastra kluczowego tak, byśmy mieli jeszcze większy wpływ na rozwój Polskiego IoT.” - mówi Michał Pukacz, Koordynator Polskiego Klastra Badań i Rozwoju Internetu Rzeczy.

Informacja o firmie SAS Institute

SAS Institute jest światowym liderem w zakresie analityki biznesowej oraz największym niezależnym dostawcą oprogramowania Business Intelligence. Z rozwiązań SAS korzysta na świecie ponad 83 000 firm i instytucji w 148 krajach, w tym 96 przedsiębiorstwa z pierwszej setki listy 2017 Fortune Global 500. Firma istnieje od 1976 r. i zatrudnia ponad 14 000 pracowników. W Polsce SAS Institute działa od 1992 r. i jest wiodącym dostawcą zaawansowanej analityki i BI. Rozwiązania i oprogramowanie SAS adresowane są do wszystkich sektorów gospodarki, m.in. bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, energetyki, farmacji, przemysłu, handlu oraz sektora administracji publicznej.

Kontakt:

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00

Back to Top