Alicja Wiecka - Dyrektor Zarządzająca SAS Institute w TOP TEN kobiet polskiego sektora IT

Alicja Wiecka – Dyrektor Zarządzająca SAS Institute znalazła się w gronie dziesięciu najbardziej wpływowych kobiet polskiego sektora teleinformatycznego, w badaniu zrealizowanym na zlecenie Inicjatywy Znane Ekspertki przez Instytut Innowacyjna Gospodarka.

( 17 maja 2016 r. ) Lista TOP TEN kobiet polskiego sektora IT powstała na podstawie wskazań respondentów reprezentujących firmy teleinformatyczne. Z grona 20 kobiet, które były najczęściej wskazywane przez badane firmy, kapituła w składzie m.in. dr Wacław Iszkowski, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Włodzimierz Marciński, Lider Cyfryzacji w Ministerstwie Cyfryzacji, Natalia Hatalska, założycielka bloga hatalska.com, Przemysław Pająk, Redaktor Naczelny Spider’s Web, Tomasz Bitner, Redaktor Naczelny Computerworld, wybrała 10 pań, które miały i mają największy wpływ na rozwój branży IT w Polsce. Wśród wyróżnionych znalazły się między innymi: pani Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji, pani Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, pani Bożena Leśniewska, Członek Zarządu Orange Polska, pani Małgorzata Kalinowska-Iszkowska, Wiceprezes Zarządu Mazowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Alicja Wiecka jest założycielem polskiego oddziału SAS Institute i od ponad 20 lat zarządza firmą, która pod jej kierownictwem stała się wiodącym dostawcą zaawansowanej analityki i oprogramowania Business Intelligence. SAS Polska jest również największą i najszybciej rozwijającą się filią SAS Institute w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Z wykształcenia Alicja Wiecka jest informatykiem i absolwentką Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zdobywała w takich krajach jak: Kanada, USA oraz Wielka Brytania. Od samego początku stawiała na innowacyjny model zarządzania zapewniający firmie pozycję lidera rynku wyznaczającego nowatorskie kierunki i trendy. Zawsze uważała, że informatyka to bardzo odpowiednie miejsce rozwoju dla kobiet. SAS w Polsce ma w tym zakresie jeden z lepszych wskaźników na świecie - 38 proc. pracowników firmy to kobiety.

- Żyjemy w wyjątkowych czasach, dostęp do nowoczesnych technologii i ich wpływ na rozwój gospodarki i życie ludzi, jeszcze nigdy nie był tak duży. W dobie transformacji cyfrowej technologia Business Intelligence i analityka danych to numer 1 na liście priorytetów firm. To jest nasza specjalizacja i od ponad 20 lat wspólnie z klientami tworzymy innowacyjne rozwiązania, które wspierają transformację ich biznesu. Oprócz wiodącej pozycji rynkowej tym co udało nam się stworzyć jest wyjątkowa kultura organizacyjna wspierająca zaangażowanie i kreatywność pracowników oraz rozwój bardzo poszukiwanych dziś kompetencji. Cieszę się, że SAS w Polsce może być przykładem tego, w jaki sposób budować silną organizacyjnie firmę, w której kobiety odgrywają znaczące role i doskonale odnajdują się w zawodzie programisty, analityka, a także menedżera. Wyróżnienie przyznane przez Instytut Innowacyjna Gospodarka jest dla nas istotnym potwierdzeniem, że nasze działania mają duże znaczenie dla rozwoju rynku IT w Polsce - powiedziała Alicja Wiecka.

Gala, podczas, której wręczone zostały wyróżnienia i zaprezentowany został raport „Kobiety w technologiach” odbyła się 13 maja w Narodowym Instytucie Audiowizualnym w Warszawie. Celem raportu jest udowodnienie, że w sektorze technologicznym jest miejsce na rozwój kariery kobiet oraz zaprezentowanie ambitnych, charyzmatycznych pań, które odniosły znaczące sukcesy w tej zdominowanej przez mężczyzn branży.

To kolejne wyróżnienie dla Alicji Wieckiej, która jest laureatką wielu prestiżowych nagród i tytułów, takich jak: „Manager Award” przyznawanej przez miesięcznik Manager, „Manager Roku” magazynu ekonomicznego Home & Market, „Odważne w biznesie 2015” - Bloomberg Businessweek Polska. Wielokrotnie obecna na czołowych pozycjach na liście "50 Najbardziej Wpływowych Kobiet w Polsce" Home & Market, a także "50 Najwybitniejszych Menedżerek w Polsce" w rankingu magazynu Polish Market i "Najbardziej Przedsiębiorczych Kobiet w Polsce" w zestawieniu Gazety Finansowej.

Informacja o firmie SAS Institute


SAS jest liderem rynku analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom wspiera firmy i instytucje na całym świecie w podejmowaniu trafnych decyzji w oparciu o dane, aby szybko reagować na zachodzące zmiany i stymulować innowacyjny rozwój. 83 000 firmy i instytucje w 147 krajach korzystają z zaawansowanych technologii, wiedzy biznesowej i ekspertyzy branżowej ekspertów SAS. Firma powstała w 1976 roku i obecnie zatrudnia ponad 12 000 pracowników. Na polskim rynku SAS Institute jest obecny od 1992 roku. Ponad 300 konsultantów oraz ekspertów data science tworzy i wdraża rozwiązania SAS dla blisko 200 klientów krajowych. Rozwiązania SAS adresowane są do wszystkich sektorów gospodarki, m.in. bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, energetyki, przemysłu, handlu, farmacji, ochrony zdrowia, nauki oraz sektora administracji publicznej.
www.sas.com/poland

Kontakt:

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00