Alicja Wiecka - Dyrektor Zarządzająca SAS Institute w TOP TEN kobiet polskiego sektora IT

Alicja Wiecka – Dyrektor Zarządzająca SAS Institute znalazła się w gronie dziesięciu najbardziej wpływowych kobiet polskiego sektora teleinformatycznego, w badaniu zrealizowanym na zlecenie Inicjatywy Znane Ekspertki przez Instytut Innowacyjna Gospodarka.

( 17 maja 2016 r. ) Lista TOP TEN kobiet polskiego sektora IT powstała na podstawie wskazań respondentów reprezentujących firmy teleinformatyczne. Z grona 20 kobiet, które były najczęściej wskazywane przez badane firmy, kapituła w składzie m.in. dr Wacław Iszkowski, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Włodzimierz Marciński, Lider Cyfryzacji w Ministerstwie Cyfryzacji, Natalia Hatalska, założycielka bloga hatalska.com, Przemysław Pająk, Redaktor Naczelny Spider’s Web, Tomasz Bitner, Redaktor Naczelny Computerworld, wybrała 10 pań, które miały i mają największy wpływ na rozwój branży IT w Polsce. Wśród wyróżnionych znalazły się między innymi: pani Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji, pani Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, pani Bożena Leśniewska, Członek Zarządu Orange Polska, pani Małgorzata Kalinowska-Iszkowska, Wiceprezes Zarządu Mazowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Alicja Wiecka jest założycielem polskiego oddziału SAS Institute i od ponad 20 lat zarządza firmą, która pod jej kierownictwem stała się wiodącym dostawcą zaawansowanej analityki i oprogramowania Business Intelligence. SAS Polska jest również największą i najszybciej rozwijającą się filią SAS Institute w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Z wykształcenia Alicja Wiecka jest informatykiem i absolwentką Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zdobywała w takich krajach jak: Kanada, USA oraz Wielka Brytania. Od samego początku stawiała na innowacyjny model zarządzania zapewniający firmie pozycję lidera rynku wyznaczającego nowatorskie kierunki i trendy. Zawsze uważała, że informatyka to bardzo odpowiednie miejsce rozwoju dla kobiet. SAS w Polsce ma w tym zakresie jeden z lepszych wskaźników na świecie - 38 proc. pracowników firmy to kobiety.

- Żyjemy w wyjątkowych czasach, dostęp do nowoczesnych technologii i ich wpływ na rozwój gospodarki i życie ludzi, jeszcze nigdy nie był tak duży. W dobie transformacji cyfrowej technologia Business Intelligence i analityka danych to numer 1 na liście priorytetów firm. To jest nasza specjalizacja i od ponad 20 lat wspólnie z klientami tworzymy innowacyjne rozwiązania, które wspierają transformację ich biznesu. Oprócz wiodącej pozycji rynkowej tym co udało nam się stworzyć jest wyjątkowa kultura organizacyjna wspierająca zaangażowanie i kreatywność pracowników oraz rozwój bardzo poszukiwanych dziś kompetencji. Cieszę się, że SAS w Polsce może być przykładem tego, w jaki sposób budować silną organizacyjnie firmę, w której kobiety odgrywają znaczące role i doskonale odnajdują się w zawodzie programisty, analityka, a także menedżera. Wyróżnienie przyznane przez Instytut Innowacyjna Gospodarka jest dla nas istotnym potwierdzeniem, że nasze działania mają duże znaczenie dla rozwoju rynku IT w Polsce - powiedziała Alicja Wiecka.

Gala, podczas, której wręczone zostały wyróżnienia i zaprezentowany został raport „Kobiety w technologiach” odbyła się 13 maja w Narodowym Instytucie Audiowizualnym w Warszawie. Celem raportu jest udowodnienie, że w sektorze technologicznym jest miejsce na rozwój kariery kobiet oraz zaprezentowanie ambitnych, charyzmatycznych pań, które odniosły znaczące sukcesy w tej zdominowanej przez mężczyzn branży.

To kolejne wyróżnienie dla Alicji Wieckiej, która jest laureatką wielu prestiżowych nagród i tytułów, takich jak: „Manager Award” przyznawanej przez miesięcznik Manager, „Manager Roku” magazynu ekonomicznego Home & Market, „Odważne w biznesie 2015” - Bloomberg Businessweek Polska. Wielokrotnie obecna na czołowych pozycjach na liście "50 Najbardziej Wpływowych Kobiet w Polsce" Home & Market, a także "50 Najwybitniejszych Menedżerek w Polsce" w rankingu magazynu Polish Market i "Najbardziej Przedsiębiorczych Kobiet w Polsce" w zestawieniu Gazety Finansowej.

Informacje o SAS


SAS jest liderem w zakresie analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom pomaga firmom na całym świecie zamieniać dane w wiedzę. SAS oferuje THE POWER TO KNOW®.
www.sas.com/poland

Kontakt:

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00