SAS realizuje projekt Big Data dla francuskich kolei państwowych SNCF

31 marca 2015 r. - SNCF Gares and Connexions, francuski państwowy przewoźnik kolejowy, wybrał pakiet rozwiązań SAS® Analytics do wsparcia realizacji Projektu Magnolia, którego celem jest usprawnienie przepływu pasażerów oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na ponad 3 tys. dworców kolejowych we Francji. W projekcie wykorzystane zostaną następujące rozwiązania analityczne: SAS® Visual Analytics, SAS® Visual Statistics oraz SAS® Office Analytics.

Gares and Connexions to największy oddział Grupy SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français — Narodowe Towarzystwo Kolei Francuskich). Podmiot ten zarządza ponad 3 tys. dworców kolejowych o łącznej powierzchni handlowej wynoszącej 180000 m2 oraz przychodach rzędu 1,2 mld euro, które obsługują obecnie ponad 2 mld. pasażerów w skali roku. W związku z rosnącą intensywnością ruchu pasażerów oraz koniecznością optymalizacji przychodów i kosztów niezbędne stało się dostosowanie infrastruktury i sposobu funkcjonowania dworców do zmieniających się potrzeb i zachowań ich użytkowników. Pierwszy etap uruchomionego Projektu Magnolia zakładał analizę wielkich zbiorów różnorodnych danych (big data) w celu zrozumienia specyfiki ruchu ponad 2 mld. pasażerów, którzy korzystają z usług kolejowych, a także przechodzą przez dworce, aby przesiąść się na inne środki transportu, takie jak autobusy miejskie i dalekobieżne, taksówki itd.

„Przedsięwzięcie zainicjowane przez SNCF stanowiło ogromne wyzwanie ze względu na dużą ilość pasażerów i obiektów. Projekt modernizacji i zagospodarowywania dworców wymagał, aby analiza ruchu pasażerów była kompletna i aktualna i została przeprowadzona w sposób efektywny i zoptymalizowany. Do tej pory nasze możliwości w zakresie porównywania poszczególnych obiektów były ograniczone. Potrzebowaliśmy większej ilości danych, w tym takich, które moglibyśmy wykorzystać w bezpośredni i interaktywny sposób. Innowacyjne rozwiązania technologiczne zainstalowane na dworcach w znacznym stopniu zwiększyły zakres i dostęp do danych i informacji przydatnych dla realizowanego przedsięwzięcia.” - powiedział Georges Colin, ekspert ds. big data w DSI Voyageurs, firmie nadzorującej realizację projektu SNCF

„Rozwiązania analityczne SAS zostały optymalnie dopasowane do potrzeb projektu. Łatwość ich obsługi, a zwłaszcza możliwość interaktywnego generowania raportów oraz prosty sposób ich dystrybucji za pośrednictwem Internetu i urządzeń mobilnych, to bardzo ważne atuty tych rozwiązań. SAS zapewnia nam zintegrowany pakiet, który obejmuje kluczowe funkcjonalności w zakresie pozyskania, przetwarzania i zaawansowanej analizy danych.” - dodał Georges Colin.

Dzięki zaangażowaniu zespołu wdrożeniowego SAS oraz prostym w użyciu narzędziom analitycznym projekt został wdrożony bardzo sprawnie i Grupa SNCF uzyskała pierwsze wyniki analiz już po trzech miesiącach.

„Realizowany projekt analityczny zapewnia wyższą efektywność procesów zarządzania i rozwoju infrastruktury. Spodziewamy się pozytywnego przełożenia naszych działań na obszar marketingu i sprzedaży, a także na obszar operacyjny oraz wzrost wskaźnika zwrotu z inwestycji. Kolejnym krokiem będzie wykorzystanie analityki predykcyjnej. Dzięki nowym danym o pasażerach pozyskiwanym z takich źródeł jak łącza mobilne, logi połączeń Wi-Fi oraz nagrania wideo, SNCF może konsekwentnie podwyższać poziom obsługi i zarządzać dworcami kolejowymi w czasie rzeczywistym.” - podsumował Georges Colin.

Informacja o SNCF Gares and Connexions

Gares and Connexions to najnowszy spośród pięciu oddziałów Grupy SNCF. Do jego głównych zadań należy zarządzanie i zagospodarowanie ponad 3000 dworców kolejowych należących do Grupy oraz realizacja projektów inwestycyjnych we współpracy z władzami lokalnymi i innymi interesariuszami. Grupa SNCF dąży do podwyższenia poziomu oferowanych usług oraz zmodernizowania dworców kolejowych i dostosowania ich do zmieniających się potrzeb pasażerów.

Informacja o firmie SAS Institute

SAS Institute jest światowym liderem w zakresie analityki biznesowej oraz największym niezależnym dostawcą oprogramowania Business Intelligence. Z rozwiązań SAS korzysta na świecie ponad 83 000 firm i instytucji w 148 krajach, w tym 96 przedsiębiorstwa z pierwszej setki listy 2017 Fortune Global 500. Firma istnieje od 1976 r. i zatrudnia ponad 14 000 pracowników. W Polsce SAS Institute działa od 1992 r. i jest wiodącym dostawcą zaawansowanej analityki i BI. Rozwiązania i oprogramowanie SAS adresowane są do wszystkich sektorów gospodarki, m.in. bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, energetyki, farmacji, przemysłu, handlu oraz sektora administracji publicznej.

Kontakt

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00

Back to Top