Gartner pozycjonuje SAS jako lidera w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym

- Firma SAS Institute została sklasyfikowana w Kwadrancie Liderów raportu Magic Quadrant for Operational Risk Management1 podsumowującego rynek rozwiązań do zarzadzania ryzykiem operacyjnym.

Zdaniem firmy Gartner „poprzez umożliwienie lepszego zrozumienia ekspozycji firmy na różnego rodzaju zagrożenia i nieprawidłowości, zintegrowane zarządzanie ryzykiem operacyjnym ma bardzo duży wpływ na wynik finansowy i prawidłową alokację kapitału.” Raport wyjaśnia, że wyspecjalizowane narzędzia informatyczne „pozwalają firmom spełnić rosnące wymagania i regulacje instytucji nadzorczych w zakresie raportowania ryzyka, a także wzmocnić rolę zarządu w zakresie scentralizowanego zarządzania ryzykiem operacyjnym w ramach całej organizacji.”

Według raportu „kluczowe funkcjonalności narzędzi do zarządzania ryzykiem operacyjnym muszą zapewniać skuteczne sposoby identyfikowania zdarzeń z zakresu ryzyka operacyjnego, kontroli i oceny ryzyka, a także zarządzania działaniami naprawczymi oraz oszacowania stopnia ekspozycji na ryzyko całego przedsiębiorstwa.”

Firma Gartner wyróżniła analizę ilościową wykorzystywaną do pomiaru ryzyka operacyjnego jako ważny element spełnienia wymogów kapitałowych wynikających z dyrektyw Basel III oraz Solvency II. Metody te są również „wykorzystane do tworzenia bardziej precyzyjnych modeli predykcyjnych wykorzystywanych do analizy potencjalnych zdarzeń niepożądanych, takich jak nadużycia i kradzieże.”

„Pozycja lidera w raporcie Gartner Research potwierdza, że oferowane przez SAS rozwiązania są adekwatne do zmieniających się potrzeb rynku. Posiadają zaawansowane funkcjonalności w zakresie integracji i zapewnienia jakości danych, modelowania statystycznego, które są niezbędne do wypełnienia wymagań instytucji nadzorczych.” - powiedział Brooke Upton, Global Product Marketing Manager for Risk Management Solutions w SAS Institute

1. Gartner Research. Magic Quadrant for Operational Risk Management, John A. Wheeler, Paul E. Proctor, 15 grudnia 2014.

Informacja o „Magicznym Kwadrancie”

Gartner nie poleca żadnego dostawcy, produktu ani usługi opisanej w "Magicznym Kwadrancie" i nie doradza użytkownikom, aby wybierali jedynie firmy umieszczone w polu "Liderzy". "Magiczny kwadrant" jest wyłącznie narzędziem badawczym i nie zawiera wytycznych dla użytkowników. Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych czy domyślnych, w odniesieniu do wyników powyższych badań, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do konkretnego celu.

Informacja o firmie SAS Institute


SAS jest liderem rynku analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom wspiera firmy i instytucje na całym świecie w podejmowaniu trafnych decyzji w oparciu o dane, aby szybko reagować na zachodzące zmiany i stymulować innowacyjny rozwój. 83 000 firmy i instytucje w 147 krajach korzystają z zaawansowanych technologii, wiedzy biznesowej i ekspertyzy branżowej ekspertów SAS. Firma powstała w 1976 roku i obecnie zatrudnia ponad 12 000 pracowników. Na polskim rynku SAS Institute jest obecny od 1992 roku. Ponad 300 konsultantów oraz ekspertów data science tworzy i wdraża rozwiązania SAS dla blisko 200 klientów krajowych. Rozwiązania SAS adresowane są do wszystkich sektorów gospodarki, m.in. bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, energetyki, przemysłu, handlu, farmacji, ochrony zdrowia, nauki oraz sektora administracji publicznej.
www.sas.com/poland

Kontakt

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00

Back to Top