Gartner pozycjonuje SAS jako lidera w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym

- Firma SAS Institute została sklasyfikowana w Kwadrancie Liderów raportu Magic Quadrant for Operational Risk Management1 podsumowującego rynek rozwiązań do zarzadzania ryzykiem operacyjnym.

Zdaniem firmy Gartner „poprzez umożliwienie lepszego zrozumienia ekspozycji firmy na różnego rodzaju zagrożenia i nieprawidłowości, zintegrowane zarządzanie ryzykiem operacyjnym ma bardzo duży wpływ na wynik finansowy i prawidłową alokację kapitału.” Raport wyjaśnia, że wyspecjalizowane narzędzia informatyczne „pozwalają firmom spełnić rosnące wymagania i regulacje instytucji nadzorczych w zakresie raportowania ryzyka, a także wzmocnić rolę zarządu w zakresie scentralizowanego zarządzania ryzykiem operacyjnym w ramach całej organizacji.”

Według raportu „kluczowe funkcjonalności narzędzi do zarządzania ryzykiem operacyjnym muszą zapewniać skuteczne sposoby identyfikowania zdarzeń z zakresu ryzyka operacyjnego, kontroli i oceny ryzyka, a także zarządzania działaniami naprawczymi oraz oszacowania stopnia ekspozycji na ryzyko całego przedsiębiorstwa.”

Firma Gartner wyróżniła analizę ilościową wykorzystywaną do pomiaru ryzyka operacyjnego jako ważny element spełnienia wymogów kapitałowych wynikających z dyrektyw Basel III oraz Solvency II. Metody te są również „wykorzystane do tworzenia bardziej precyzyjnych modeli predykcyjnych wykorzystywanych do analizy potencjalnych zdarzeń niepożądanych, takich jak nadużycia i kradzieże.”

„Pozycja lidera w raporcie Gartner Research potwierdza, że oferowane przez SAS rozwiązania są adekwatne do zmieniających się potrzeb rynku. Posiadają zaawansowane funkcjonalności w zakresie integracji i zapewnienia jakości danych, modelowania statystycznego, które są niezbędne do wypełnienia wymagań instytucji nadzorczych.” - powiedział Brooke Upton, Global Product Marketing Manager for Risk Management Solutions w SAS Institute

1. Gartner Research. Magic Quadrant for Operational Risk Management, John A. Wheeler, Paul E. Proctor, 15 grudnia 2014.

Informacja o „Magicznym Kwadrancie”

Gartner nie poleca żadnego dostawcy, produktu ani usługi opisanej w "Magicznym Kwadrancie" i nie doradza użytkownikom, aby wybierali jedynie firmy umieszczone w polu "Liderzy". "Magiczny kwadrant" jest wyłącznie narzędziem badawczym i nie zawiera wytycznych dla użytkowników. Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych czy domyślnych, w odniesieniu do wyników powyższych badań, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do konkretnego celu.

Informacje o SAS


SAS jest liderem w zakresie analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom pomaga firmom na całym świecie zamieniać dane w wiedzę. SAS oferuje THE POWER TO KNOW®.
www.sas.com/poland

Kontakt

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00