SAS liderem w zakresie zarządzania ryzykiem nadużyć według Chartis Research

Firma analityczna Chartis Research sklasyfikowała SAS na pozycji lidera w raporcie Chartis RiskTech Quadrant® for Financial Crime Risk Management Systems 2014. SAS zajmuje pierwszą pozycję w kategorii rozwiązań do zarządzania ryzykiem nadużyć, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz monitorowania transakcji.

„Niezwykle istotne dla sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania instytucji finansowych jest wykorzystywanie do przeciwdziałania przestępczości finansowej zintegrowanych platform do zarządzania ryzykiem i zapewnienia zgodności z regulacjami. SAS oferuje zintegrowane i elastyczne rozwiązania przeznaczone do zarządzania ryzykiem, które są idealnie dostosowane do potrzeb zarządzania procesem przeciwdziałania nadużyciom i zjawiskom niepożądanym.” - powiedział Peyman Mestchian, Managing Partner w firmie Chartis.

Według raportu „wiodące instytucje finansowe dokonują ponownej analizy własnych struktur organizacyjnych, aby bardziej efektywnie zarządzać ryzykiem nadużyć finansowych. Integracja funkcjonalności w zakresie ryzyka i zapewnienia zgodności z regulacjami ma kluczowe znaczenie dla efektywnego przeciwdziałania nasilającym się zjawiskom przestępczości finansowej oraz elastycznego i sprawnego dostosowania się do nowych regulacji instytucji nadzorczych.”

Scentralizowane zarządzanie całym procesem ma kluczowe znaczenie dla lepszego zrozumienia całościowej ekspozycji na ryzyko i skutecznej ochrony przed atakami, gdyż proceder ten obejmuje wiele kanałów i obszarów geograficznych. Zintegrowana wiedza o zdarzeniach występujących we wszystkich kanałach oraz analiza powiązań między podmiotami pozwala z wyprzedzeniem wykrywać ukryte związki i podejrzane współzależności między klientami, rachunkami lub innymi podmiotami.

Dzięki rozwiązaniu SAS® Security Intelligence, organizacje finansowe mogą skutecznie blokować nadużycia, zanim one nastąpią, ograniczając tym samym poziom strat oraz chroniąc reputację. Unikatowe podejście SAS łączy w sobie wiele metod identyfikacji – reguły biznesowe, wykrywanie anomalii, analitykę predykcyjną, analitykę powiązań – co zapewnia większą dokładność i sprawniejsze przewidywanie. Przewaga SAS wynika z kompleksowych możliwości technologii w obszarze zaawansowanej analityki i data management oraz szerokiej oferty funkcjonalnej w zakresie zarządzania ryzykiem pokrywającej również potrzeby organizacji w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym, ryzykiem rynkowym, zarządzanie aktywami i pasywami, ryzykiem operacyjnym i GRC, ryzykiem płynności. Rozwiązania SAS umożliwiają uruchomienie ujednoliconej obrony przed oszustwami, scentralizowaną obsługę spraw, wspólne repozytorium danych zawierające informacje ze wszystkich kanałów i procesy workflow ułatwiające współdzielenie informacji.

Informacja o Chartis Research

Chartis jest wiodącym międzynarodowym przedsiębiorstwem doradczo-badawczym, zajmującym się wyłącznie rynkiem technologii do zarządzania ryzykiem. Więcej informacji można znaleźć na chartis-research.com. RiskTech Quadrant® i RiskTech100® to zarejestrowane znaki handlowe Chartis Research Limited. Chartis Research posiada autoryzację Urzędu Nadzoru Usług Finansowych (FCA) w zakresie świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego i podlega regulacjom tego Urzędu.

Informacja o firmie SAS Institute

SAS jest liderem rynku analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom wspiera firmy i instytucje na całym świecie w podejmowaniu trafnych decyzji w oparciu o dane, aby szybko reagować na zachodzące zmiany i stymulować innowacyjny rozwój. 83 000 firmy i instytucje w 147 krajach korzystają z zaawansowanych technologii, wiedzy biznesowej i ekspertyzy branżowej ekspertów SAS. Firma powstała w 1976 roku i obecnie zatrudnia ponad 12 000 pracowników. Na polskim rynku SAS Institute jest obecny od 1992 roku. Ponad 300 konsultantów oraz ekspertów data science tworzy i wdraża rozwiązania SAS dla blisko 200 klientów krajowych. Rozwiązania SAS adresowane są do wszystkich sektorów gospodarki, m.in. bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, energetyki, przemysłu, handlu, farmacji, ochrony zdrowia, nauki oraz sektora administracji publicznej.

Kontakt

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00

Back to Top