SAS liderem w zakresie zarządzania ryzykiem nadużyć według Chartis Research

Firma analityczna Chartis Research sklasyfikowała SAS na pozycji lidera w raporcie Chartis RiskTech Quadrant® for Financial Crime Risk Management Systems 2014. SAS zajmuje pierwszą pozycję w kategorii rozwiązań do zarządzania ryzykiem nadużyć, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz monitorowania transakcji.

„Niezwykle istotne dla sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania instytucji finansowych jest wykorzystywanie do przeciwdziałania przestępczości finansowej zintegrowanych platform do zarządzania ryzykiem i zapewnienia zgodności z regulacjami. SAS oferuje zintegrowane i elastyczne rozwiązania przeznaczone do zarządzania ryzykiem, które są idealnie dostosowane do potrzeb zarządzania procesem przeciwdziałania nadużyciom i zjawiskom niepożądanym.” - powiedział Peyman Mestchian, Managing Partner w firmie Chartis.

Według raportu „wiodące instytucje finansowe dokonują ponownej analizy własnych struktur organizacyjnych, aby bardziej efektywnie zarządzać ryzykiem nadużyć finansowych. Integracja funkcjonalności w zakresie ryzyka i zapewnienia zgodności z regulacjami ma kluczowe znaczenie dla efektywnego przeciwdziałania nasilającym się zjawiskom przestępczości finansowej oraz elastycznego i sprawnego dostosowania się do nowych regulacji instytucji nadzorczych.”

Scentralizowane zarządzanie całym procesem ma kluczowe znaczenie dla lepszego zrozumienia całościowej ekspozycji na ryzyko i skutecznej ochrony przed atakami, gdyż proceder ten obejmuje wiele kanałów i obszarów geograficznych. Zintegrowana wiedza o zdarzeniach występujących we wszystkich kanałach oraz analiza powiązań między podmiotami pozwala z wyprzedzeniem wykrywać ukryte związki i podejrzane współzależności między klientami, rachunkami lub innymi podmiotami.

Dzięki rozwiązaniu SAS® Security Intelligence, organizacje finansowe mogą skutecznie blokować nadużycia, zanim one nastąpią, ograniczając tym samym poziom strat oraz chroniąc reputację. Unikatowe podejście SAS łączy w sobie wiele metod identyfikacji – reguły biznesowe, wykrywanie anomalii, analitykę predykcyjną, analitykę powiązań – co zapewnia większą dokładność i sprawniejsze przewidywanie. Przewaga SAS wynika z kompleksowych możliwości technologii w obszarze zaawansowanej analityki i data management oraz szerokiej oferty funkcjonalnej w zakresie zarządzania ryzykiem pokrywającej również potrzeby organizacji w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym, ryzykiem rynkowym, zarządzanie aktywami i pasywami, ryzykiem operacyjnym i GRC, ryzykiem płynności. Rozwiązania SAS umożliwiają uruchomienie ujednoliconej obrony przed oszustwami, scentralizowaną obsługę spraw, wspólne repozytorium danych zawierające informacje ze wszystkich kanałów i procesy workflow ułatwiające współdzielenie informacji.

Informacja o Chartis Research

Chartis jest wiodącym międzynarodowym przedsiębiorstwem doradczo-badawczym, zajmującym się wyłącznie rynkiem technologii do zarządzania ryzykiem. Więcej informacji można znaleźć na chartis-research.com. RiskTech Quadrant® i RiskTech100® to zarejestrowane znaki handlowe Chartis Research Limited. Chartis Research posiada autoryzację Urzędu Nadzoru Usług Finansowych (FCA) w zakresie świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego i podlega regulacjom tego Urzędu.

Informacje o SAS


SAS jest liderem w zakresie analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom pomaga firmom na całym świecie zamieniać dane w wiedzę. SAS oferuje THE POWER TO KNOW®.
www.sas.com/poland

Kontakt

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00