SAS zdecydowanym liderem rynku big data analytics w raporcie Forrester Research

Oprogramowanie SAS zapewnia kompleksowy zakres funkcjonalności zarówno dla użytkowników biznesowych, jak i specjalistów data science

17 czerwca 2015 r. - Niezależna firma analityczna Forrester Research sklasyfikowała SAS Institute na czołowej pozycji w raporcie The Forrester Wave™: Big Data Predictive Analytics Solutions, Q2 2015 , podsumowującym rynek technologii do analizy predykcyjnej wielkich zbiorów danych. Od 40 lat SAS dostarcza przedsiębiorstwom wysoko zaawansowane i wydajne rozwiązania analityczne, które przetwarzają rosnące lawinowo wolumeny danych o zróżnicowanej strukturze.

Wyniki raportu opierają się na analizie potencjału dostawców w trzech kluczowych obszarach: aktualna oferta, strategia rozwoju i pozycja rynkowa. SAS uzyskał wysokie oceny we wszystkich trzech analizowanych kategoriach: 4,68 z możliwych 5,00 punktów w kategorii aktualna oferta, 4,11 za strategię rozwoju i najwyższą możliwa ocenę 5,00 w kategorii pozycja rynkowa firmy.

Autorzy raportu w kategorii aktualna oferta biorą pod uwagę takie elementy, jak architektura technologiczna, funkcjonalność rozwiązania oraz łatwość obsługi. W kategorii strategia rozwoju analizowana jest polityka cenowa, plan akwizycji, zakres oferowanego wsparcia, plan rozwoju produktów i inne aspekty z obszaru badań i rozwoju. Pozycja rynkowa dostawcy oceniana jest na podstawie analizy wyników finansowych firmy, bazy klientów oraz zasięgu programu współpracy partnerskiej.

Raport potwierdza dominująca pozycję SAS na rynku analityki biznesowej: "Koncentrując swoją działalność na rozwijaniu analityki biznesowej nieprzerwanie od 1976 roku SAS zapewnia każdą funkcjonalność, której potrzebuje zarówno użytkownik biznesowy, jak i specjalista data science i jest w stanie sprostać nowym i dynamicznie zmieniającym się potrzebom klientów w zakresie analityki. SAS Visual Analytics to kompleksowe narzędzie do wizualizacji danych oraz zaawansowanej analityki. Rozwiązania SAS są również zintegrowane z technologiami open source: R, Python oraz Hadoop."

Informacja o firmie SAS Institute

SAS Institute jest światowym liderem w zakresie analityki biznesowej oraz największym niezależnym dostawcą oprogramowania Business Intelligence. Z rozwiązań SAS korzysta na świecie ponad 83 000 firm i instytucji w 148 krajach, w tym 96 przedsiębiorstwa z pierwszej setki listy 2017 Fortune Global 500. Firma istnieje od 1976 r. i zatrudnia ponad 14 000 pracowników. W Polsce SAS Institute działa od 1992 r. i jest wiodącym dostawcą zaawansowanej analityki i BI. Rozwiązania i oprogramowanie SAS adresowane są do wszystkich sektorów gospodarki, m.in. bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, energetyki, farmacji, przemysłu, handlu oraz sektora administracji publicznej.

Kontakt:

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00

Back to Top