SAS liderem w zakresie oprogramowania do zarządzania ryzykiem operacyjnym według Chartis Research

SAS utrzymuje wiodącą pozycję w zakresie rozwiązań do zarządzania ryzykiem, co potwierdza raport Chartis RiskTech Quadrant for Operational Risk Management Systems for Financial Services 2014. Lider rynku analityki biznesowej uzyskał najwyższe oceny za „kompletność oferty” oraz „potencjał udziału w rynku”.

„Nasze badania potwierdzają, że ryzyko operacyjne jest obecnie uznawane przez instytucje finansowe za jedno z najbardziej istotnych. Również zakres pokrycia procesów i systemów zarządzania ryzykiem operacyjnym stale wzrasta. Możliwości SAS wykraczają poza tradycyjny zakres ryzyka operacyjnego i adresują w ramach jednej platformy technologicznej takie obszary jak: model danych na potrzeby ryzyka, wykrywanie przestępstw finansowych, obszar governance i compliance (GRC), co jest kluczową przewagą w naszej analizie RiskTech Quadrant.” – powiedział Peyman Mestchian, Partner Zarządzający w Chartis Research.

Według firmy Chartis rosnące wymagania w zakresie ryzyka operacyjnego, złożoność rozwiązań, a także nacisk na optymalizację kosztów, przekładają się na tendencję do konsolidacji platform do zarzadzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Ze względu na potrzebę zintegrowania wszystkich obszarów związanych z zarządzaniem ryzykiem (ryzyko operacyjne, GRC, wykrywanie przestępstw finansowych itd.) nabywcy oprogramowania coraz częściej decydują się na wdrożenie zaawansowanych narzędzi analitycznych do obsługi tych procesów. Raport wyróżnia tu rozwiązanie SAS® Visual Analytics, które umożliwia analizę dużych wolumenów danych (big data) i stanowi odpowiedź na potrzebę zróżnicowanych metodologii analitycznych.

Rozwiązanie SAS OpRisk Management zostało szczególnie wyróżnione przez autorów raportu jako kompleksowa platforma, wyposażona w technologię Big Data Analytics oraz zaawansowane funkcjonalności w obszarze data management. Chartis chwali również rozwiązanie SAS za „szeroki zakres funkcjonalności obejmujący: zarządzanie ryzykiem kredytowym, rynkowym, ryzykiem operacyjnym i GRC, ryzykiem płynności, zarządzanie aktywami i pasywami oraz wykrywanie przestępstw finansowych”.

W 2013 roku przychody SAS ze sprzedaży rozwiązań do zarzadzania ryzykiem wzrosły o 23%. SAS został również sklasyfikowany jako lider w raporcie Chartis RiskTech100® 2014.

Informacja o Chartis Research

Chartis jest wiodącym międzynarodowym przedsiębiorstwem doradczo-badawczym, zajmującym się wyłącznie rynkiem technologii do zarządzania ryzykiem. Więcej informacji można znaleźć na chartis-research.com. RiskTech Quadrant® i RiskTech100® to zarejestrowane znaki handlowe Chartis Research Limited. Chartis Research posiada autoryzację Urzędu Nadzoru Usług Finansowych (FCA) w zakresie świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego i podlega regulacjom tego Urzędu.

Informacje o SAS


SAS jest liderem w zakresie analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom pomaga firmom na całym świecie zamieniać dane w wiedzę. SAS oferuje THE POWER TO KNOW®.
www.sas.com/poland

Kontakt

SAS Poland
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00