SAS Institute numerem 1 na liście najlepszych pracodawców w Polsce

96% pracowników potwierdziło, że SAS jest wspaniałym miejscem pracy

Firma SAS Institute – wiodący dostawca analityki i oprogramowania Business Intelligence - zajęła pierwsze miejsce na liście „Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2014" ogłoszonej przez Great Place to Work Institute®. SAS Institute został uhonorowany również nagrodą specjalną „Gdzie biznes styka się z sercem dla ludzi" za wyjątkową troskę okazywaną pracownikom i chęć wychodzenia naprzeciw ich potrzebom.

„Tytuł Najlepszego Pracodawcy w Polsce przyjmujemy z ogromną dumą i satysfakcją, gdyż jest on potwierdzeniem, że realizowane w firmie działania i praktyki skutecznie realizują nasze założenie strategiczne – zapewnienia pracownikom środowiska pracy wspierającego kreatywność, innowacyjność i zaangażowanie. Jest to niezwykle ważny aspekt dla klientów SAS. Dzięki wysokim kompetencjom pracowników, zapewniamy najlepsze rozwiązania na rynku, które transformują biznes naszych klientów. Również nasze wewnętrzne wskaźniki – niezwykle niski w branży IT poziom rotacji pracowników (5%) oraz wysoki średni staż pracy (6 lat) gwarantują najwyższy poziom obsługi. Dobrze znamy naszych klientów i ich konkretne potrzeby.” - powiedziała Alicja Wiecka, Dyrektor Zarządzający SAS Institute Polska

W badaniu ankietowym Great Place to Work wzięło udział 98% pracowników SAS Institute Polska, co przekłada się na bardzo wysoki wskaźnik poziomu wiarygodności badania (99,9%) i pokazuje skalę zaangażowania pracowników w sprawy firmy. W badaniu 96% pracowników uznało, że SAS Institute jest wspaniałym miejscem pracy (81% to średnia wśród laureatów tegorocznej listy).

„Z pełną świadomością i odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że nie znam drugiego miejsca pracy takiego jak SAS. Choć moje stanowisko i zakres obowiązków wiążą się z dużą ilością pracy (i to głównie koncepcyjnej), to przychodzę każdego dnia z radością i chęcią do pracy." (komentarz pracownika z ankiety)

Wskaźniki najwyżej ocenione w ankiecie przez pracowników SAS Institute Polska to: wysoki poziom zarządzania firmą, uczciwość i sprawiedliwość (np. wyróżnianie osób, które na to zasługują), otwarta komunikacja, jasność celów, poczucie bezpieczeństwa i stabilności zatrudnienia, wysoki poziom zaangażowania pracowników, wyjątkowa atmosfera, dobre warunki pracy oraz szacunek i indywidualne podejście do pracownika.

„Firma stawiając na pierwszym miejscu cel biznesowy i osiąganie zysków dba przy tym o traktowanie pracowników jak partnerów, kierując się takimi wartościami jak szacunek, zaufanie, odpowiedzialność za swoje zadania i uznanie. Panują tu wyjątkowe relacje między pracownikami i wspólne poczucie odpowiedzialności za sukces.” (komentarz pracownika z ankiety)

W odpowiedzi na pytanie co decyduje o tym, że SAS jest wspaniałym miejscem pracy większość osób wskazała na: koleżeńskość i wspólne dążenie do celu (jedna drużyna), wyjątkowe kompetencje pracowników, ciekawe wyzwania zawodowe i możliwość rozwoju, zdrowe zasady obowiązujące w firmie.

„Mógłbym wymienić wiele rzeczy, które w firmie są fantastyczne. Ale najbardziej cenię atmosferę pracy i współpracy. Wszyscy pracujemy z wielką pasją realizując projekty, o których na studiach mogliśmy jedynie pomarzyć. Z wielką życzliwością i zaangażowaniem wspieramy się wzajemnie. Dzięki temu możliwe stają się rzeczy, które początkowo wydają się nieosiągalne." (komentarz pracownika z ankiety)

SAS Institute Polska uczestniczył w badaniu Great Place to Work po raz trzeci. W 2012 roku firma uplasowała się na czwartym miejscu, a w 2013 roku na miejscu drugim.

Informacje o SAS


SAS jest liderem w zakresie analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom pomaga firmom na całym świecie zamieniać dane w wiedzę. SAS oferuje THE POWER TO KNOW®.
www.sas.com/poland

Kontakt

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00