SAS Institute numerem 1 na liście najlepszych pracodawców w Polsce

96% pracowników potwierdziło, że SAS jest wspaniałym miejscem pracy

Firma SAS Institute – wiodący dostawca analityki i oprogramowania Business Intelligence - zajęła pierwsze miejsce na liście „Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2014" ogłoszonej przez Great Place to Work Institute®. SAS Institute został uhonorowany również nagrodą specjalną „Gdzie biznes styka się z sercem dla ludzi" za wyjątkową troskę okazywaną pracownikom i chęć wychodzenia naprzeciw ich potrzebom.

„Tytuł Najlepszego Pracodawcy w Polsce przyjmujemy z ogromną dumą i satysfakcją, gdyż jest on potwierdzeniem, że realizowane w firmie działania i praktyki skutecznie realizują nasze założenie strategiczne – zapewnienia pracownikom środowiska pracy wspierającego kreatywność, innowacyjność i zaangażowanie. Jest to niezwykle ważny aspekt dla klientów SAS. Dzięki wysokim kompetencjom pracowników, zapewniamy najlepsze rozwiązania na rynku, które transformują biznes naszych klientów. Również nasze wewnętrzne wskaźniki – niezwykle niski w branży IT poziom rotacji pracowników (5%) oraz wysoki średni staż pracy (6 lat) gwarantują najwyższy poziom obsługi. Dobrze znamy naszych klientów i ich konkretne potrzeby.” - powiedziała Alicja Wiecka, Dyrektor Zarządzający SAS Institute Polska

W badaniu ankietowym Great Place to Work wzięło udział 98% pracowników SAS Institute Polska, co przekłada się na bardzo wysoki wskaźnik poziomu wiarygodności badania (99,9%) i pokazuje skalę zaangażowania pracowników w sprawy firmy. W badaniu 96% pracowników uznało, że SAS Institute jest wspaniałym miejscem pracy (81% to średnia wśród laureatów tegorocznej listy).

„Z pełną świadomością i odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że nie znam drugiego miejsca pracy takiego jak SAS. Choć moje stanowisko i zakres obowiązków wiążą się z dużą ilością pracy (i to głównie koncepcyjnej), to przychodzę każdego dnia z radością i chęcią do pracy." (komentarz pracownika z ankiety)

Wskaźniki najwyżej ocenione w ankiecie przez pracowników SAS Institute Polska to: wysoki poziom zarządzania firmą, uczciwość i sprawiedliwość (np. wyróżnianie osób, które na to zasługują), otwarta komunikacja, jasność celów, poczucie bezpieczeństwa i stabilności zatrudnienia, wysoki poziom zaangażowania pracowników, wyjątkowa atmosfera, dobre warunki pracy oraz szacunek i indywidualne podejście do pracownika.

„Firma stawiając na pierwszym miejscu cel biznesowy i osiąganie zysków dba przy tym o traktowanie pracowników jak partnerów, kierując się takimi wartościami jak szacunek, zaufanie, odpowiedzialność za swoje zadania i uznanie. Panują tu wyjątkowe relacje między pracownikami i wspólne poczucie odpowiedzialności za sukces.” (komentarz pracownika z ankiety)

W odpowiedzi na pytanie co decyduje o tym, że SAS jest wspaniałym miejscem pracy większość osób wskazała na: koleżeńskość i wspólne dążenie do celu (jedna drużyna), wyjątkowe kompetencje pracowników, ciekawe wyzwania zawodowe i możliwość rozwoju, zdrowe zasady obowiązujące w firmie.

„Mógłbym wymienić wiele rzeczy, które w firmie są fantastyczne. Ale najbardziej cenię atmosferę pracy i współpracy. Wszyscy pracujemy z wielką pasją realizując projekty, o których na studiach mogliśmy jedynie pomarzyć. Z wielką życzliwością i zaangażowaniem wspieramy się wzajemnie. Dzięki temu możliwe stają się rzeczy, które początkowo wydają się nieosiągalne." (komentarz pracownika z ankiety)

SAS Institute Polska uczestniczył w badaniu Great Place to Work po raz trzeci. W 2012 roku firma uplasowała się na czwartym miejscu, a w 2013 roku na miejscu drugim.

Informacja o firmie SAS Institute


SAS jest liderem rynku analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom wspiera firmy i instytucje na całym świecie w podejmowaniu trafnych decyzji w oparciu o dane, aby szybko reagować na zachodzące zmiany i stymulować innowacyjny rozwój. 83 000 firmy i instytucje w 147 krajach korzystają z zaawansowanych technologii, wiedzy biznesowej i ekspertyzy branżowej ekspertów SAS. Firma powstała w 1976 roku i obecnie zatrudnia ponad 12 000 pracowników. Na polskim rynku SAS Institute jest obecny od 1992 roku. Ponad 300 konsultantów oraz ekspertów data science tworzy i wdraża rozwiązania SAS dla blisko 200 klientów krajowych. Rozwiązania SAS adresowane są do wszystkich sektorów gospodarki, m.in. bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, energetyki, przemysłu, handlu, farmacji, ochrony zdrowia, nauki oraz sektora administracji publicznej.
www.sas.com/poland

Kontakt

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00