Przepaść pomiędzy ilością dokonywanych i wykrywanych nadużyć w sektorze ubezpieczeniowym rośnie z powodu stosowania przestarzałych technik

SAS Institute – wiodący dostawca analityki biznesowej i oprogramowania Business Intelligence - zaprezentował wyniki badania internetowego przeprowadzonego wśród towarzystw ubezpieczeniowych w Europie. Badanie potwierdza, że firmy ubezpieczeniowe, które wykorzystują zaawansowane techniki analityczne osiągają znacznie wyższe wskaźniki w zakresie wykrywalności nadużyć.

Badanie, przeprowadzone w połowie 2014 roku wśród przedstawicieli firm ubezpieczeniowych specjalizujących się w różnych obszarach - od ubezpieczeń motoryzacyjnych przez zdrowotne, po ubezpieczenia na życie, wykazało, że w przypadku 57% ubezpieczycieli korzystających z analityki biznesowej, wykrywalność oszustw rok do roku wzrosła o ponad 4%. Wśród towarzystw ubezpieczeniowych, które nie stosują tego typu rozwiązań lub opierają się jedynie na regułach biznesowych, podobny wzrost zanotowało zaledwie 16% firm.

„Wyniki badania dowodzą, że inwestycje w zaawansowane techniki analityczne i narzędzia do wykrywania nadużyć, umożliwiają firmom ubezpieczeniowym zwiększenie skali wykrytych wyłudzeń i skuteczniejsze zapobieganie im. Biorąc pod uwagę fakt, że według szacunków w samej Wielkiej Brytanii niewykryte oszustwa ubezpieczeniowe powodują straty rzędu 2,1 miliarda funtów rocznie1, proaktywna walka z nimi może w istotny sposób wpłynąć na rentowność firmy.” – wyjaśnia David Hartley, Dyrektor, Insurance Fraud Solutions w SAS Institute

Branża ubezpieczeniowa coraz wyraźniej uświadamia sobie szybki wzrost ilości nadużyć i konieczność walki z tym problemem za pomocą inwestycji w dedykowane zespoły ekspertów i odpowiednie technologie informatyczne. Na korzyść przemawia fakt, że większość respondentów posiada dedykowany zespół śledczy (33%) lub zespół ekspertów działający w ramach różnych departamentów firmy (35%). Pozytywne jest również to, że 81% badanych firm potwierdziło, że stosuje w takiej bądź innej formie zautomatyzowane technologie wykrywania oszustw, a łącznie 49% firm korzysta z analityki biznesowej.

„Nasze doświadczenie w pracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi na całym świecie pokazuje, że posiadanie dedykowanego zespołu śledczego jest niezbędne w walce z oszustwami. Specjaliści ds. wykrywania nadużyć i zespoły śledcze mają zupełnie inne umiejętności, niż tradycyjni pracownicy zajmujący się likwidacją szkód, a ich wiedza ekspercka ma decydujące znaczenie podczas wykrywania i badania podejrzanych roszczeń. Jeżeli zespoły takie mają do dyspozycji najnowsze zaawansowane techniki analityczne, to osiągają lepsze wyniki, podnosząc statystyki wykrywalności, zapewniając wydajność operacyjną i przynosząc szybki zwrot z inwestycji w nowe systemy i rozwiązania.” – powiedział David Hartley

Badanie wykazało także skalę problemów związanych ze sposobami walki towarzystw ubezpieczeniowych z oszustwami. Obecnie niemal 30% ubezpieczycieli przyznaje, że nie mają ani jednego pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin, który zajmuje się jedynie wykrywaniem nadużyć, kolejnych 18% firm ma jednego lub dwóch takich pracowników, a zaledwie 11% zatrudnia ich powyżej dziesięciu. Budzi to wątpliwości co do zakresu wiedzy eksperckiej dostępnej w niektórych zespołach ds. wykrywania oszustw, a także co do zdolności niektórych ubezpieczycieli do jasnego wyznaczania celów związanych z zarządzaniem nadużyciami. Jeszcze większe obawy budzi fakt, że 28% respondentów przyznało się do braku precyzyjnego systemu pomiaru liczby podejrzanych spraw w swojej organizacji. Badanie wykazało również, że zaledwie 21% ubezpieczycieli monitoruje obecnie liczbę nadużyć w czasie rzeczywistym, natomiast 64% wylicza ją raz na miesiąc lub raz na kwartał.

Jak wyjaśnia David Hartley: „Możliwość monitorowania liczby podejrzanych spraw i skuteczności obecnych działań ma kluczowe znaczenie. Umożliwia nie tylko identyfikację obszarów wymagających poprawy, ale także pomiar efektów wprowadzenia nowych procesów i zautomatyzowanych technologii. Ubezpieczyciele powinni mieć możliwość pomiaru minimalnych i maksymalnych wartości w zakresie nadużyć i dostosowywania swoich procesów do wyników. Zalecamy wszystkim podmiotom wprowadzenie precyzyjnego systemu monitorowania procesu wykrywania nadużyć, umożliwiającego sprawdzanie liczby wyłudzeń co najmniej raz w miesiącu, a optymalnie – codziennie lub w czasie rzeczywistym.”

Nie da się ukryć, że obecne wskaźniki w zakresie zwiększenia wykrywalności nadużyć w branży ubezpieczeniowej są nizadowalajace. Statystyki opublikowane w Holandii w 2013 roku przez Verbond Van Verzekeraars wskazują, że liczba oszustw wzrosła w ostatnich pięciu latach o 25%. Badanie SAS wykazało natomiast, że zaledwie 8% respondentów podniosło wykrywalność oszustw rok do roku o więcej niż 10%.

David Hartley dodaje: „Walka z nadużyciami powinna stać się priorytetem dla wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych. Cieszy fakt, że większość z nich zaczyna zwiększać wykrywalność oszustw rok do roku, ale pozostało jeszcze wiele do zrobienia. Aby przekształcić ten pozytywny trend w trwały sukces całej branży, firmy muszą nadal inwestować w wyspecjalizowane zespoły oraz w najnowsze zaawansowane techniki analityczne, umożliwiające im proaktywne podejście do problemów i skuteczne zapobieganie ich powstawaniu.”

Pełna wersja raportu pozwala zapoznać się z wyzwaniami, przed którymi stoją obecnie towarzystwa ubezpieczeniowe w zakresie wykrywania i eliminowania nadużyć oraz wyboru skutecznych narzędzi i rozwiązań w tym zakresie.

Informacja o badaniu

Badanie prowadzone było w połowie 2014 roku. Na pytania odpowiedziały w sumie 72 europejskie towarzystwa ubezpieczeniowe. W ankiecie udział wzięli ubezpieczyciele z Belgii, Francji, Holandii, Portugalii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.
1 http://www.insurancefraudbureau.org/

Informacje o SAS


SAS jest liderem w zakresie analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom pomaga firmom na całym świecie zamieniać dane w wiedzę. SAS oferuje THE POWER TO KNOW®.
www.sas.com/poland

Kontakt

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00