SAS Institute numerem 2 na liście najlepszych pracodawców w Polsce

Firma SAS Institute – wiodący dostawca analityki i oprogramowania Business Intelligence - zajęła drugie miejsce na liście „Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2013" ogłoszonej przez Great Place to Work Institute®. Według autorów badania wszyscy laureaci stanowią elitę firm, które dobrze wyczuwają potrzeby pracowników i potrafią tworzyć przyjazne warunki pracy i klimat wzajemnego zaufania. W badaniu ankietowym 90% pracowników polskiego oddziału SAS uznało, że SAS Institute jest wspaniałym miejscem pracy (79% to średnia wśród laureatów tegorocznej listy). Wskaźniki najwyżej ocenione przez pracowników SAS Institute Polska to wiarygodność, uczciwość, rozumiana jako bezstronność i dawanie równych szans oraz koleżeństwo.

„Firma dostarcza rzeczywistą wartość klientom, więc często spotykamy się z wdzięcznością i mamy poczucie dobrze wykonanej pracy. Atmosfera wśród pracowników jest bardzo przyjazna, osoby wzajemnie się motywują i wspierają. Ważne jest, że nie tylko zwraca się uwagę na wyniki pracy ale również właśnie na budowanie atmosfery w zespole poprzez spotkania i imprezy integracyjne." (komentarz pracownika z ankiety)

W odpowiedzi na pytanie co decyduje o tym, że SAS jest wspaniałym miejscem pracy większość osób wskazała na: przyjazną i motywującą atmosferę pracy, kompetencje i zaangażowanie współpracowników, ciekawe wyzwania zawodowe i możliwość rozwoju, dumę z działalności na rzecz klientów i wysoką jakość oferty SAS, wysoki poziom zarzadzania firmą, indywidualne podejście do pracownika i dobre warunki socjalne.

„SAS jest absolutnie specyficzną firmą z niespotykaną nigdzie indziej atmosferą i zasadami pracy i współpracy. Przyjaźń i zaufanie, które panują w firmie, decydują o unikalnej atmosferze pracy, a wysokie kompetencje i wiedza większości pracowników dają ogromne szanse na rozwój. Praca, do której idzie się z przyjemnością realizować swoje pasje, uczyć się i rozwijać każdego dnia." (komentarz pracownika z ankiety)

Informacja o badaniu

Ranking Great Place to Work Institute® honoruje przedsiębiorstwa promujące wartości wiarygodności, szacunku, uczciwości, dumy i koleżeństwa w relacjach między kierownictwem i pracownikami. O pozycji firmy na Liście decyduje łączna ocena dwóch aspektów: wyniku ankiety pracowniczej (wskaźnik zaufania Trust Index©) oraz audytu kultury organizacji i stosowanych programów i praktyk HR (Culture Audit©). Dwie trzecie punktów pochodzi z odpowiedzi na ankietę pracowniczą, w której pyta się pracowników o takie kwestie, jak ich stosunek do kierownictwa, zadowolenie z pracy oraz poczucie koleżeństwa w firmie. Pozostała jedna trzecia punktów przydzielana jest na podstawie kwestionariusza wypełnianego przez każdego pracodawcę, który zawiera szeroki zakres pytań dotyczących systemu rekrutacji, programów w zakresie wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych oraz komunikacji i otwartości na różnorodność.

Informacje o SAS


SAS jest liderem w zakresie analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom pomaga firmom na całym świecie zamieniać dane w wiedzę. SAS oferuje THE POWER TO KNOW®.
www.sas.com/poland

Kontakt

SAS Poland
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00