Rozwiązanie SAS® Enterprise GRC wysoko ocenione w raporcie Chartis Research

Firma analityczna Chartis Research sklasyfikowała SAS w kwadrancie liderów w raporcie Chartis RiskTech Quadrant™ for Enterprise GRC podsumowującym rynek systemów do zarządzania ryzykiem i ładem korporacyjnym oraz zapewnienia zgodności z regulacjami (GRC - governance, risk, compliance). Chartis Research pozycjonuje rozwiązanie SAS® Enterprise GRC jako wiodące w oparciu o takie kryteria, jak kompleksowość oferty i udział w rynku.

Według autorów raportu liderzy rozwiązań GRC budują kompleksową ofertę w oparciu o skalowalną architekturę technologiczną, elastyczną strategię w zakresie sprzedaży i marketingu, innowacyjne podejście do rozwoju produktów, wiedzę merytoryczną i doświadczenie eksperckie.

"SAS zdobył najwyższe oceny za kompletność oferty ze szczególnym podkreśleniem przewagi funkcjonalnej w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym w instytucjach finansowych. Dominująca pozycja SAS wynika z kompleksowych możliwości technologii w obszarze zaawansowanej analityki i data management oraz szerokiej oferty funkcjonalnej w zakresie zarządzania ryzykiem i zapewnienia zgodności z regulacjami zarówno w branży finansowej, jak i w innych sektorach. Jesteśmy pod wrażeniem prezentowanych przykładów wdrożeń dla dużych instytucji finansowych realizowanych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii nowej generacji." – powiedział Peyman Mestchian, Managing Partner w Chartis Research

Chartis podkreśla, że możliwości rozwiązania  SAS Enterprise GRC w zakresie kompleksowego i ciągłego monitorowania ryzyka oraz zapewnienia zgodności znacząco usprawniają "zarządzanie i nadzór nad ryzykiem na poziomie zarządu i kierownictwa wyższego szczebla." Raport podkreśla przewagę konkurencyjną dostawców rozwiązań Enterprise GRC wynikającą z "możliwości technologicznych w zakresie zarządzania GRC na wszystkich trzech liniach obrony: pierwszej (np. monitorowanie transakcji, scoring ryzyka na poziomie operacyjnym), drugiej (np. samoocena w zakresie ryzyka i kontroli, case management) i trzeciej (np. audyt wewnętrzny). Chartis wyróżnia SAS jako firmę, która oferuje w pełni zintegrowany pakiet rozwiązań pokrywający potrzeby organizacji w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym, ryzykiem rynkowym, zarządzanie aktywami i pasywami, ryzykiem operacyjnym i GRC, ryzykiem płynności i ryzykiem przestępczości finansowej".

W październiku 2012 roku SAS znalazł się w Kwadrancie Liderów w raporcie Gartner Inc. "Magic Quadrant for Enterprise Governance, Risk and Compliance Platforms"1. W czerwcu 2012 został również sklasyfikowany jako Lider w pierwszej edycji raportu "Chartis RiskTech Quadrant™ for Basel 3".

1. Gartner Research. Magic Quadrant for Enterprise Governance, Risk and Compliance Platforms, French Caldwell, John A. Wheeler, 4 października 2012.

Informacja o firmie SAS Institute

SAS Institute jest światowym liderem w zakresie analityki biznesowej oraz największym niezależnym dostawcą oprogramowania Business Intelligence. Z rozwiązań SAS korzysta na świecie ponad 83 000 firm i instytucji w 148 krajach, w tym 96 przedsiębiorstwa z pierwszej setki listy 2017 Fortune Global 500. Firma istnieje od 1976 r. i zatrudnia ponad 14 000 pracowników. W Polsce SAS Institute działa od 1992 r. i jest wiodącym dostawcą zaawansowanej analityki i BI. Rozwiązania i oprogramowanie SAS adresowane są do wszystkich sektorów gospodarki, m.in. bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, energetyki, farmacji, przemysłu, handlu oraz sektora administracji publicznej.

Kontakt

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00

Back to Top