Profesor Ewa Frątczak członkiem Kolegium Redakcyjnego Statistical Associates Publishers

Dr hab. Ewa Frątczak, Profesor Nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie została wybrana na członka Editorial Board Statistical Associates Publishing na lata 2013 – 2014. Prof. Ewa Frątczak weszła w skład 16-osobowego Kolegium Redakcyjnego wyłonionego z grupy około 100 kandydatów nominowanych z całego świata. Nominacja do Kolegium Redakcyjnego Statistical Associates Publishing nastąpiła w czasie pobytu prof. Ewy Frątczak w Department of Global Education SAS Instutute w Cary (Karolina Północna, USA) w ramach projektu realizowanego przez Szkołę Główną Handlową pod hasłem "Młodzi Projektują Zarządzanie". Współpracowała tam ze środowiskiem statystyków i demografów w ośrodku badawczym North Carolina's Research Triangle, do którego należą m.in.: North Carolina State University, Chapel Hill University oraz Duke University, pracując nad tekstem do podręcznika dla studentów SGH "Statistics for Management and Economics" dla kierunku studiów Management.

Misją Statistical Associates Publishers jest promowanie znajomości statystyki na całym świecie poprzez wydawanie w formie elektronicznej bezpłatnych publikacji poświęconych tej dziedzinie nauki. W 2012 roku Statistical Associates Publishers wydało ponad 8000 bezpłatnych publikacji, które były dostępne w 107 krajach na świecie. Statistical Associates dąży do spełnienia swojej misji poprzez międzynarodową współpracę wydziałów, badaczy, studentów studiów dyplomowych oraz innych osób, które wnoszą wkład merytoryczny poprzez udział w Komitecie Redakcyjnym oraz Komitecie Recenzentów.

Prof. Ewa Frątczak pełni funkcję Kierownika Zakładu Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych Instytutu Statystyki i Demografii Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH Od 1994 roku realizowana jest ścisła współpraca Szkoły Głównej Handlowej z firmą SAS Institute, której celem jest wykorzystanie najnowszych narzędzi analitycznych do wsparcia procesu dydaktycznego oraz prac naukowych. Bezpośrednim efektem wdrożenia oprogramowania SAS jest wspomaganie prac naukowo-badaw­czych, czego dowodem są publikacje z badań oraz podręczniki użytkownika do baz danych tworzonych przy wykorzystaniu SAS. Równie ważnym efektem współpracy jest ambitny i nowoczesny program dydaktyczny realizowany przez SGH z wykorzystaniem najnowszych technologii. Jego celem jest przekazanie studentom wiedzy teoretycznej wraz z umiejętnościami praktycznego jej zastosowania w zakresie zaawansowanych metod, modeli i technik analiz statystycznych, hurtowni danych, narzędzi Business Intelligence i innych technologii w stopniu niezbędnym dla współczesnych zastosowań biznesowych. To przekłada się bezpośrednio na kwalifikacje absolwentów i ich konkurencyjność na rynku pracy.

Nominacja prof. Ewy Frątczak do Kolegium Redakcyjnego Statistical Associates Publishing ma miejsce w szczególnym czasie, ponieważ rok 2013 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Statystyki. Dzięki połączonym wysiłkom organizacji z całego świata, obchody mają propagować znaczenie statystyki wśród szeroko pojętej społeczności naukowej, użytkowników biznesowych, instytucji państwowych, studentów i szerokiej opinii publicznej. Firma SAS Institute należy do podmiotów aktywnie wspierających obchody Międzynarodowego Roku Statystyki.

Informacje o SAS


SAS jest liderem w zakresie analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom pomaga firmom na całym świecie zamieniać dane w wiedzę. SAS oferuje THE POWER TO KNOW®.
www.sas.com/poland

Kontakt

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00