Instytut Kardiologii w Aninie zakończył wdrożenie zintegrowanego systemu zbudowanego w oparciu o technologię SAS | SAS

Instytut Kardiologii w Aninie zakończył wdrożenie zintegrowanego systemu zbudowanego w oparciu o technologię SAS

Instytut Kardiologii w Aninie zakończył wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego, którego zadaniem jest kompleksowe wsparcie realizowanych badań naukowych, zwłaszcza w zakresie zbierania, magazynowania, udostępniania i przetwarzania ich wyników oraz usprawnienie podstawowej działalności Instytutu w obszarze klinicznym i administracyjnym. Wdrożenie jest częścią projektu „Zintegrowany system informatyczny wspomagający badania nad schorzeniami układu krążenia" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Głównym wyzwaniem projektowym była standaryzacja i integracja danych pochodzących z wielu niezależnych systemów, ich kompleksowa analiza oraz możliwość generowania raportów przez pracowników różnych działów w celu zwiększenia potencjału naukowego Instytutu, usprawnienia procesu zarządzania oraz zwiększenia efektywności pracy całej placówki.

W ramach postępowania przetargowego jako oprogramowanie stanowiące podstawę zintegrowanego systemu Instytut Kardiologii wybrał Platformę Analityczną SAS ze względu na jej kompleksową funkcjonalność spełniającą oczekiwania Instytutu w zakresie raportowania, zaawansowanych analiz oraz integracji i zapewnienia jakości danych.

Wdrożone rozwiązanie wspiera działalność Instytutu w trzech obszarach:

  • naukowo – badawczym:
    przetwarzanie różnorodnych danych medycznych w spójny materiał badawczy w celu umożliwienia kompleksowych analiz naukowych,
  • kliniczno – medycznym:
    gromadzenie, przetwarzanie i analiza danych z systemu szpitalnego i systemów sprzętowych jako wsparcie procesu podejmowania decyzji klinicznych przez lekarzy,
  • biznesowo – administracyjnym:
    wsparcie zarządzania placówką i zwiększenie efektywności procesów poprzez udostępnianie informacji dotyczących zasobów ludzkich, sprzętowych i materiałowych, powiązanie danych ewidencyjnych z danymi kosztowymi. 

Wdrożenie systemu wpisuje się w ponad 20-letnią historię współpracy Instytutu Kardiologii z firmą SAS Institute. Instytut Kardiologii jako pierwszy klient SAS w Polsce zakupił licencję oprogramowania w 1992 roku. Obecnie należy do grona najlepiej zinformatyzowanych placówek medycznych w Polsce.

W dniu 17 czerwca br. w Centrum Prasowym PAP odbyła się konferencja prasowa, podczas której zaprezentowano efekty zakończonego projektu.

Informacja o firmie SAS Institute

SAS Institute jest światowym liderem w zakresie analityki biznesowej oraz największym niezależnym dostawcą oprogramowania Business Intelligence. Z rozwiązań SAS korzysta na świecie ponad 83 000 firm i instytucji w 148 krajach, w tym 96 przedsiębiorstwa z pierwszej setki listy 2017 Fortune Global 500. Firma istnieje od 1976 r. i zatrudnia ponad 14 000 pracowników. W Polsce SAS Institute działa od 1992 r. i jest wiodącym dostawcą zaawansowanej analityki i BI. Rozwiązania i oprogramowanie SAS adresowane są do wszystkich sektorów gospodarki, m.in. bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, energetyki, farmacji, przemysłu, handlu oraz sektora administracji publicznej.

Kontakt

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00

Back to Top