Analityka w chmurze

Rozmowa z Gerbenem Van Leeuwen, CEO Amsio B.V.

Amsio oferuje usługi chmurowe od ponad 14 lat. W jakim tempie rozwija się ten rynek i jakie są główne trendy?

Od lat rośnie w tempie dwucyfrowym i żeby odnosić na nim sukcesy, trzeba się rozwijać przynajmniej w taką samą szybkością. Działając od początku na rynku holenderskim, obserwujemy, że staje się on coraz bardziej dojrzały. Należy przez to rozumieć, że hosting aplikacji i infrastruktury jest obecnie znacznie popularniejszy niż jeszcze kilka lat temu. Jednocześnie toczy się zacięta walka o bardziej tradycyjne rynki. Dlatego współpraca z coraz większą liczbą dostawców oprogramowania oraz integratorami systemowymi ma dla nas, jako dla firmy hostingowej, kluczowe znaczenie. Przykładowo, Visual Analitycs, rozwiązanie firmy SAS Institute, jest tylko elementem większej całości. Poprzez zapewnienie jego integracji z naszą infrastrukturą sprzętową, automatyzacji całego procesu udostępniania, a także zintegrowania z elementami dostarczanymi przez integratora staje się w pełni działającym rozwiązaniem dla odbiorcy.

Jaki wpływ ma model cloud na rozwój analityki biznesowej? Jakie produkty i usługi BI są już w tym modelu dostępne? Jakie są główne trendy na rynku analityki w chmurze?

Widzimy, że zapotrzebowanie na BI ze strony top managerów jest coraz większe i że często ich działy IT nie są w stanie temu wyzwaniu sprostać. Umożliwiając dostęp do tego typu rozwiązań w wewnętrznym modelu biznesowym naszych klientów już teraz widzimy, że korzystanie z BI w chmurze jest jak najbardziej realną opcją. Wiele rozwiązań Business Intelligence ma określone wymagania w zakresie skalowalności i zapotrzebowania na zasoby. Dlatego oferowany przez nas model biznesowy czyni z hostingowych rozwiązań BI idealną opcję dla początkujących. Nasza firma świadczy klientom usługi także w technologii MPLS oraz dwukierunkowych sieciach VPN. Ponieważ generalnie mówi się w tym przypadku o dużych zbiorach danych, dobre połączenia pomiędzy użytkowanymi aplikacjami są kluczem do sukcesu. Mając na uwadze nasze dotychczasowe doświadczenia z pracy z rozwiązaniami BI zdajemy sobie sprawę, że właśnie to jest wyzwaniem dla wielu naszych klientów. Na szczęście, potrafimy im pomóc również w tym zakresie.

W jaki konkretny sposób w ramach współpracy z SAS Institute odpowiadacie na rosnące zapotrzebowanie na analitykę biznesową?

Dzięki wyeliminowaniu barier związanych zakupem nowego sprzętu oraz czasu potrzebnego na realizację wdrożenia, SAS jest w stanie szybciej reagować na potrzeby klientów, skracając cykl sprzedaży i, co prawdopodobnie jest jeszcze ważniejsze, czas dostawy usługi do swoich klientów. Warto tu podkreślić, że nie działamy jak typowa firma partnerska. W ramach usługi „Saas Now” udostępniamy zarówno klientom, jak i partnerom SAS bezpośredni dostęp do rozwiązania Visual Analytics w chmurze za pośrednictwem naszej platformy hostingowej. Wymaga to ścisłej współpracy z każdym z podmiotów i gwarantuje im dostęp do kompleksowego rozwiązania BI bez konieczności przeprowadzenia wdrożenia czy jakichkolwiek instalacji. To tworzy sytuację “win–win”, gdzie zarówno my, jak i partnerzy i klienci SAS Institute dużo szybciej znajdują odpowiedzi na pytania dotyczące specyfiki rozwiązań BI i ich zastosowań.

Co decyduje o tym, że SAS Visual Analytics jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań w modelu cloud?

Po pierwsze jest to rozwiązanie webowe i chociażby z tego powodu najlepiej dopasowane do zastosowania w chmurze. Dzięki naszemu modelowi klienci mogą korzystać z pełnej funkcjonalności rozwiązania na zasadzie subskrypcji, płacąc co miesiąc za korzystanie z usługi bez konieczności inwestowania w infrastrukturę. Aplikacja Visual Analytics vApp została stworzona przez zespół R&D w centrali SAS Insitute w Cary w USA we ścisłej współpracy z nami. Wkrótce w tym samym elastycznym modelu będzie też dostępna inna aplikacja – SAS Visual Statistics, będąca nakładką na Visual Analytics.

Jakie są najważniejsze zalety oferty “Saas Now”?

Dzięki portalowi “SaaS Now” można tworzyć, konfigurować i usuwać instancje przyznane firmie w ramach umowy. Skonfigurowanie w pełni funkcjonalnego rozwiązania zajmuje mniej niż 35 minut i jest w 100 procentach zautomatyzowane. Na portalu można obserwować zakres wykorzystania aplikacji, skonfigurować dodatkowych użytkowników lub zasoby. Wszystkie informacje, które są potrzebne do uruchomienia aplikacji są dostępne na stronie www.saasnow.com. Można się tam zarejestrować jako partner lub klient SAS. Po weryfikacji danych otrzymuje się szczegóły dotyczące logowania i… można zaczynać.

Jakie są wasze plany na przyszłość w zakresie rozwoju oferty “Saas Now”?

Przyglądamy się innym rozwiązaniom firmy SAS, które mogłyby pasować do naszego modelu chmurowego. Rozszerzając portfolio produktów dostępnych w ramach oferty “Saas Now” będziemy mogli zaadresować potrzeby szerszej grupy klientów. Równie ważne są działania, które prowadzimy w zakresie rozszerzenia naszej oferty o kolejne kraje. W wielu z nich widzimy duże zapotrzebowanie na tego typu usługi, więc istotne jest nasze wsparcie dla działających tam partnerów SAS i ich klientów. Więcej informacji na ten temat będziemy mogli udzielić w ciągu kilku następnych miesięcy.

Oferta kierowana do nowych użytkowników rozwiązań BI. Model ten zapewnia dostęp do licencjonowanego rozwiązania SAS Visual Analytics w z pełnym zakresem funkcjonalności rozwiązania w modelu Software as a Service. Po około 30 minutach od podjęcia decyzji i zainicjowaniu procesu poprzez portal typu self–service uzyskuje się działające, w pełni funkcjonalne środowisko analityczne dostępne dla użytkowników poprzez przeglądarkę i urządzenia mobilne. Saas Now zaspokaja wszystkie oczekiwania klientów w zakresie elastyczności, szybkości działania i uzyskiwania wyników analiz. Od czerwca 2015 r. oferta SaaS Now jest w pełni dostępna dla klientów i partnerów SAS w Polsce.

  • skalowalne i elastyczne środowisko self–service Business Intelligence
  • najnowocześniejsze możliwości w zakresie wizualizacji danych
  • eksploracja danych i raportowanie dla dużych zbiorów danych
  • uruchomienie rozwiązania w ciągu jednego dnia roboczego i kontrakt oparty na miesięcznych opłatach
  • ciągły dostęp do Saas Now Portal, obsługiwanego w kilku językach
  • wsparcie sFTP