Zapewniamy przestrzeń do rozwoju

Arkadiusz Seredyn, Executive Director w SAS Institute

Od wielu lat pracuje Pan w firmie, która jest liderem rynku analityki biznesowej. SAS jest również najlepszym pracodawcą w Polsce i numerem 2 na świecie zaraz po Google. Jak udaje się łączyć sukcesy rynkowe z tak wysokim poziomem satysfakcji pracowników?

Od samego początku w SAS opieramy się na założeniu, że firma to ludzie. Dlatego z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że nasze sukcesy są naturalnym następstwem efektywnego wykorzystania potencjału ludzkiego, uwolnionego i dobrze stymulowanego przez liderów. Takie podejście powoduje, że sukces oraz innowacyjność są wpisane w DNA naszej firmy. Zaufanie to wszystko wzmacnia i daje silną motywację do działania, co przekłada się na bardzo wysoki poziom satysfakcji naszych klientów. W najnowszym badaniu ankietowym 96% naszych klientów oceniło współpracę SAS na najwyższym poziomie1. W dużej mierze dzieje się tak dzięki pozytywnemu doświadczeniu klienta, które wynika z jednej strony z niezawodności oferowanych przez nas rozwiązań, ale przede wszystkim z naszego kompleksowego podejścia do wspólnego kreowania biznesu wychodzącego poza ramy projektu lub zadania. Często w korporacjach, które obserwuję, sukces jest mierzony jedynie wielkością sprzedaży. U nas jest inaczej, ale wszystkiego nie mogę zdradzić…

W polskim oddziale SAS odpowiada Pan za rozwój nowego biznesu, partnerstwa strategiczne oraz współpracę z sektorem telekomunikacji, mediów i energetyki. Co jest dla Pana większym wyzwaniem – ekspansja rynkowa czy doskonalenie organizacji?

Obydwa te elementy są od siebie mocno zależne, gdyż trudno o ekspansję w branży, gdzie poza produktem liczy się dobry pomysł na jego wykorzystanie w rzeczywistym świecie. W zakresie doskonalenia organizacji jednym z przykładów naszych najlepszych praktyk jest dzielenie się doświadczeniami, np. poprzez specjalne otwarte sesje wymiany wiedzy, które są ogromną inspiracją dla pracowników. Ciekawym przykładem jest pozyskiwanie młodych talentów i stawianie przed nimi trudnych zadań. Często okazuje się, że znajdują oni niezwykle nowatorskie rozwiązania. Natomiast w kontekście ekspansji rynkowej naszą ogromną przewagą jest koncentracja i szerokie doświadczenie w obszarze rozwiązań Business Analytics i Big Data. Są to dziedziny, które od kilku lat znajdują się na liście najwyższych priorytetów współczesnego biznesu. Ponad 90% CEO daje naszej firmie, jako liderowi tego rynku, pewnego rodzaju promesę i czujemy, że jest to swoisty „blue ocean” nie tylko dla SAS, ale i dla innych dostawców, gdyż miejsca na pewno wystarczy dla wszystkich. Jest to efekt dynamicznej cyfryzacji gospodarki i życia społecznego. W Polsce wartość handlu internetowego to 26 mld zł przychodu generowanego przez 14 mln Polaków, co przekłada się na 130 mln przesyłek kurierskich nadawanych rocznie. W świecie cyfrowym nie można już funkcjonować bez głównego steru, którym jest wiedza płynąca z analizy danych oraz jej wykorzystanie do prognozowania przyszłości. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Mamy okazję uczestniczyć w tzw. „Rewolucji SMART” (Smart City, Smart Health, Smart Car itd.), a jak wiadomo, rewolucja to też ekspansja i przełom nie tylko technologiczny, ale również społeczno-ekonomiczny.

Od lat słyszymy, że firma jest tak dobra, jak ludzie, których zatrudnia. Czego oczekuje Pan od kandydatów do pracy i co firma może im zaoferować?

Tak, to prawda, najważniejsze jest utrzymanie ekosystemu dającego wszystkim w firmie poczucie szerokich możliwości rozwoju oraz budowania kompetencji i samorealizacji w otwartym, sprzyjającym środowisku. Aby tak było, od kandydatów oczekuję przede wszystkim kreatywności, wiary i zaangażowania. Z doświadczenia wiem, że niezależnie od umiejętności, dają one potencjał we współpracy i w rozwoju na wielu płaszczyznach. Często kandydaci pytają mnie, jaką firma ma strategię. Lubię to pytanie, gdyż sam je zadaję kandydatowi – jaką ma strategię na siebie – i w ten sposób próbujemy ustalić, czy SAS jest odpowiednim miejscem pracy dla tej osoby, czy też nie. Co mogę zaoferować kandydatom? Na pewno ciekawą pracę, pod warunkiem że są gotowi na współpracę i budowanie swojego sukcesu jako programista, data scientist, analityk czy konsultant biznesowy. Nieustanne wyzwania, brak powtarzalności, nowe obszary działania. Nie ukrywam, że trzeba mieć motywację, ale to jest właśnie cecha ludzi, z którymi pracuję. Mamy prostą strukturę i otwartą kulturę komunikacji, a to wymaga dojrzałości emocjonalnej, szczególnie na stanowiskach menedżerskich. Kultura organizacyjna promująca dobre postawy i gwarantująca zaufanie, programy work & life balance oraz miejsce do rozwoju zapewniające ciekawe projekty i szerokie możliwości kreowania siebie to wspólny mianownik dla wszystkich, którzy chcą iść do przodu, a nie czekać na instrukcje.

W jaki sposób SAS buduje środowisko sprzyjające kreatywności i inspiruje pracowników do poszukiwania czegoś nowego?

Nawiązując do naszego hasła „The Power To Know”, które jest dla nas zobowiązaniem, musimy radzić sobie z coraz krótszym cyklem życia wiedzy, która ze względu na ogromną dynamikę zmian i postępu bardzo szybko się dezaktualizuje. W życie wchodzą nowe modele biznesowe, często międzybranżowe, klienci szukają nowych strumieni przychodów i pomysłów na biznes, np. jak monetyzować posiadane dane, jak zastosować Big Data i analitykę tam, gdzie nigdy jej nie było itp. W obliczu nowych wyzwań stymulację inspiracji oraz kreatywności prowadzimy poprzez dzielenie się wiedzą w ramach całej korporacji. Z drugiej strony większość naszych pracowników pasjonuje się tym, co robi, i kiedy widzą, że klienci są zainteresowani ich pomysłami, to wiedzą najlepiej, gdzie i czego szukać. Trzeba również pamiętać, że chęć rozwoju, pomysł oraz innowacja to jedno, a ich realizacja to drugie. My potrafimy efektywnie połączyć obydwa aspekty.

Co według Pana wyróżnia najbardziej SAS zarówno w zakresie podejścia do klienta, jak i pracownika?

Naszej pracy zawsze przyświeca nadrzędny cel, aby być ZAUFANYM partnerem w biznesie dla klientów, partnerów oraz pracowników. Od lat udaje nam się realizować ten cel i jako organizacja tworzymy przestrzeń do rozwoju zarówno dla naszych pracowników, jak i dla klientów. Potwierdzają to: pierwsze miejsce SAS Polska na Liście Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce 2014 wraz z nagrodą specjalną „Gdzie biznes styka się z sercem dla ludzi” przyznaną nam w tym roku przez Great Place to Work® Institute® oraz tytuł Najlepszy Partner w Biznesie 2014, którym zostaliśmy wyróżnieni już po raz siódmy przez magazyn ekonomiczny Home & Market.

1 Badanie ankietowe „Firma Przyjazna Klientowi 2014” – wrzesień – październik 2014

Artykuł opublikowany w magazynie Computerworld.